Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Hoe vermijdt u later ruzie tussen uw erfgenamen?

In vier op de tien gevallen leidt een erfenis tot ruzie tussen de erfgenamen. Vanaf 1 september 2018 kunt u dat vermijden door vooraf een erfovereenkomst te sluiten. Wat kunt u daarin zoal regelen? Hoe kunt u er daarnaast tijdens uw leven via een aantal eenvoudige ingrepen voor zorgen dat de kans op een familieruzie een stuk kleiner wordt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking met een rentelast: opletten geblazen?

Schenkingen met een rentelast worden steeds meer toegepast. Waarom? Wat zijn de voordelen? Hoe vermijdt u dat zo’n schenking tot problemen met de fiscus leidt? Wat zijn de fiscale gevolgen als u die rentelast uiteindelijk niet opvraagt omdat u het geld niet nodig heeft? Volstaat het dan de last facultatief te maken om de erfbelasting te vermijden? Hoe pakt u de zaken wel het best aan? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

‘Creatieve’ alternatieven voor een bankgift: opletten geblazen?

In de praktijk merken we dat heel wat Belgen ‘alternatieven’ bedenken voor de klassieke bankgift om zo de termijn van drie jaar te omzeilen en/of om meer controle te behouden. De fiscale droom van veel schenkers is immers om zonder kosten te schenken én dan nog liefst met behoud van controle. Welke van deze technieken worden in de praktijk gebruikt en welke daarvan zijn een goed en sluitend alternatief? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenkbelasting van 3%: zijn er betere alternatieven?

Een beleggingsportefeuille, een patrimoniumvennootschap of een kunstcollectie schenken voor een Belgische notaris heeft als voordeel dat u 3% of 3,3% schenkbelasting en het ereloon van de notaris betaalt, waarmee alles definitief geregeld is, zelfs als de schenker binnen de drie jaar overlijdt. Dat lijkt aantrekkelijk, maar toch is dat vaak de duurste oplossing. Welke alternatieven heeft u zoal? Kunt u de schenking ook zelf registreren, meteen na de schenking, of pas wanneer de schenker ernstig ziek wordt? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Hoe kunt u zich via een verzekering indekken tegen het risico dat de schenker plots overlijdt? Kunt u dan fiscaal nog verder optimaliseren? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Uw schenking ‘opsplitsen’?

Als ouders aan hun kinderen schenken, dan kiezen ze er meestal voor om geen schenkingsrechten te betalen. Ze werken daarom met een hand- of bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris. 85% van de schenkingen komt uit het gemeenschappelijk vermogen van de ouders. Bij een schenking wordt er dan ook meestal slechts één akte of bewijsdocument opgemaakt voor de gezamenlijke schenking door de ouders. Waarom kunt u die akte toch beter ‘opsplitsen’? Hoe werkt dat precies? Wat is het voordeel van zo’n opsplitsing? Hoe bespaart u daarmee schenkingsrechten als een van de ouders achteraf ernstig ziek wordt? En is zo’n opsplitsing ook mogelijk als u schenkt via een hand- of bankgift? Meer...

SCHENKINGEN

Hoe optimaal roerende goederen schenken?

Als u onroerende goederen schenkt, moet u naar de notaris. U betaalt dan sowieso schenkingsrechten. Wie geen schenkingsrechten wil betalen bij een schenking van roerende goederen, heeft vaak de keuze tussen een handgift, een bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris. Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van een hand- of bankgift? Wanneer moet u toch naar een (Nederlandse) notaris? Wat is de beste strategie om goedkoop en toch juridisch en fiscaal sluitend te schenken? Welke oplossing kiest u voor geld en effectenportefeuilles of voor waardevolle materiële voorwerpen? Kunt u ook een beleggingsverzekering (Tak 21 of 23) schenken en hoe pakt u dat aan? Meer...

BEWIJSDOCUMENT

Versnipperde bank- of factuurgiften bewijzen: volstaat één document?

Wanneer ouders geld schenken aan hun kinderen, dan willen zij meestal graag dat het geld goed besteed wordt. Vaak helpen zij hun kinderen bij bouw- of verbouwplannen door een aantal kosten te betalen. Ofwel betalen ze de factuur rechtstreeks, ofwel schrijven ze het geld over op de rekening van hun kind. Op het einde van de rit zijn er dan vaak een hele reeks betalingen gebeurd. Hoe zorgt u ervoor dat dit allemaal fiscaal sluitend is? En hoe zorgt u voor een duidelijke en correcte situatie t.o.v. de andere kinderen? Maakt u het best één bewijsttuk op of werkt u beter met aparte documenten? Meer...

RECHTZETTING ACHTERAF

Kunt u een nietige of onjuiste schenking nog ‘rechttrekken’ of ‘repareren’?

De meeste schenkingen gebeuren nog steeds via de zgn. hand- of bankgift. In de praktijk merken we echter dat dergelijke schenkingen niet altijd verlopen volgens de regels van de kunst en dat er nogal eens fouten opduiken. Denken we bv. maar aan een schenking via een bankgift waarbij men ‘schenking’ in de mededeling gezet heeft, een hand- of bankgift waarvan men geen of een onjuist bewijs opgemaakt heeft, enz. Wat zijn de mogelijkheden om deze fouten of onnauwkeurigheden nog ‘recht te zetten’? Moet u er echt altijd van wakker liggen? Meer...

DISCRETIE

Een héél discrete schenking aan de (klein)kinderen?

Ouders of grootouders overwegen soms vrij vroeg in hun leven om al iets te schenken aan hun (klein)kinderen en hen zo al voor een stukje te betrekken in hun successieplanning. Zij zouden graag al schenken omwille van de besparing aan successierechten, maar ze willen vaak absoluut niet dat de (klein)kinderen op de hoogte zijn van deze schenking. Ze willen bv. dat de (klein)kinderen pas op de hoogte gebracht worden als ze 23 jaar oud zijn of volledig afgestudeerd zijn. Hoe pakt men dat het best aan? Meer...

SCHENKING

Een schenking ‘tijdelijk bevriezen’ tot de jaren van verstand?

U wilt nu een stuk van uw vermogen of familiebedrijf schenken aan uw kinderen. Wat u absoluut wilt vermijden, is dat ze deze schenking van bv. een beleggingsportefeuille, van een appartement of van aandelen van uw familiebedrijf al na een aantal jaren verkopen om ‘zotte aankopen’ te doen. Kunt u de schenking als het ware tijdelijk ‘bevriezen’ tot uw kinderen ‘de jaren van verstand’ bereikt hebben en hoe pakt u dat aan zonder te vervallen in al te ingewikkelde structuren? VOORAL BIJ JONGE TWINTIGERS Meer...
Geactualiseerd op: 19.11.2019

Meer van Indicator