Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 8 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOENOPBOUW

Kort voor uw pensioen nog een grote backservicepremie storten?

De premies voor een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) die uw vennootschap in uw voordeel afgesloten heeft, zijn voor haar onder bepaalde voorwaarden, waarvan de belangrijkste de zgn. 80%-grens is, aftrekbare beroepskosten. Is de premie ook zonder meer aftrekbaar als u kort voor uw pensioen een bijkomende eenmalige koopsom stort? Wat zijn dan de aandachtspunten? Wat zei de Rulingcommissie daarover onlangs? Meer...

TWEEDE PIJLER

Nu de informatie over uw (aanvullend) pensioen raadplegen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten nu voor informatie over hun aanvullend pensioen door naar ‘mypension.be’. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u de informatie correct? Op ‘mypension.be’ vindt u enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u dan op de uitkering? Wie kan nog vóór zijn 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant? Meer...

IPT

Interne pensioenvoorziening: opletten voor de (nieuwe) fiscale valkuilen

Sinds 01.01.2016 kunnen bedrijfspensioenplannen in de regel pas uitgekeerd worden eens u aan de voorwaarden voldoet om uw wettelijk pensioen op te nemen. Wat doet u dan het best als uw interne pensioentoezegging nog in een uitkering op 60 voorziet? Wat is dan fiscaal gezien het probleem als u na uw pensioen toch nog een mandaat behoudt in uw vennootschap? Omzeilt u dat probleem door die pensioentoezegging te externaliseren? Welke voordelen, fiscale en andere, biedt zo’n externalisatie nog? Is daar ook een kostprijs aan verbonden? Waarom externaliseert u ook het best als u vóór uw 65 wilt liquideren of verkopen? Meer...

PENSIOENDATUM

Vanaf wanneer nu nog met pensioen en wat dan met uw verzekeringen?

Vanaf wanneer kunt u als zelfstandige in 2016 of in de volgende jaren nog met vervroegd pensioen? Met welke loopbaanvoorwaarde moet u dan rekening houden? Kunt u uw groepsverzekering, IPT of VAPZ nu nog vóór uw 65ste opvragen? Wanneer wel en wanneer niet? Waarom is dat fiscaal meestal nadelig? Heeft u meer vrijheid om zelf te beslissen wanneer u het kapitaal uit uw pensioensparen of langetermijnsparen opvraagt? Wordt u dan ook fiscaal afgestraft? En ten slotte, hoe zit het dan met het kapitaal dat u daarnaast opgebouwd heeft in een spaarverzekering (bv. Tak 21 of 23)? Wat zijn daar de aandachtspunten? Meer...

INTERNE PENSIOENVOORZIENING

Uw interne pensioenvoorziening omzetten in een echte groepsverzekering of niet (bis)?

Sinds 1 januari 2012 is de mogelijkheid om een interne pensioenvoorziening aan te leggen ‘afgeschaft’ en sinds eind vorig jaar zijn ook de concrete modaliteiten daaromtrent bekend. Stel dat u in uw vennootschap zo’n interne pensioenvoorziening aangelegd had, wat betekent dat dan concreet voor u? Wat moet u nu concreet doen en hoeveel zal dat u (fiscaal gezien) kosten? Moet u effectief uw interne pensioenvoorziening omzetten in een echte groepsverzekering (zgn. externaliseren) of niet? Is het aan te raden om te externaliseren? Waarom wel of niet? Wat als u een interne pensioenvoorziening heeft en binnenkort uw vennootschap wilt vereffenen, wat gebeurt er dan met die voorziening? Wat doet u het best en waarom? Meer...

GROEPSVERZEKERING

De nieuwe wet is er, wat verandert er nu precies voor uw extralegaal pensioen?

Di Rupo & co sparen zoals u weet in hun ‘belastingdrift’ ook uw extralegaal pensioen (o.a. uw groepsverzekering) niet. In de Programmawet van 22 juni 2012 werden er een aantal aangekondigde maatregelen geconcretiseerd. Wordt u nu voortaan zwaarder belast op uw extralegaal pensioen? Wat verandert er concreet voor uw groepsverzekering, uw VAPZ en uw interne pensioenvoorziening? Blijven deze fiscaal gezien nog altijd interessant? Waarop moet u voortaan zoal letten en hoe kunt u eventueel anticiperen op bepaalde wijzigingen? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Interne pensioenvoorzieningen omvormen tot een echte groepsverzekering: een opportuniteit of een must?

U kunt een extralegaal pensioen opbouwen via een klassieke groepsverzekering, maar het kan ook anders. Zo kunt u bv. ook zonder tussenkomst van een verzekeraar binnen uw eigen vennootschap een zgn. interne pensioenvoorziening aanleggen. Uw vennootschap zorgt dan zelf voor een pensioenkapitaal dat ze u uitkeert wanneer u met pensioen gaat. Heeft het zin om zo’n interne pensioenvoorziening om te zetten naar een echte groepsverzekering (zgn. externaliseren)? Hebben de fiscale begrotingsmaatregelen van Di Rupo & co. hier een invloed op? Wat doet u nu het best en waarmee moet u zoal rekening houden? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Hoe stort u dit jaar nog een zo hoog mogelijke premie in uw groepsverzekering?

Uw vennootschap heeft het dit jaar niet slecht gedaan en om de winst van het jaar nog wat te drukken, wilt u op het einde van het jaar nog een zo hoog mogelijke premie storten voor uw groepsverzekering. De premies die uw vennootschap in uw groepsverzekering stort voor de opbouw van uw extralegale pensioen, zijn voor haar echter maar aftrekbaar zolang de zgn. 80%-grens niet overschreden wordt. Waarop moet u dit jaar letten, en wat moet u allemaal zeker doorgeven aan uw verzekeraar zodat hij een zo hoog mogelijke aftrekbare premie kan berekenen? Wat is er van belang opdat uw premie fiscaal zeker aftrekbaar zou zijn? Meer...
Geactualiseerd op: 29.05.2020

Meer van Indicator