Recentste nummer

VOORDEEL ALLE AARD

Geeft u ook een te hoog voordeel aan voor uw gratis woning?

Wanneer u gratis woont in een pand van uw vennootschap, wordt u belast op een voordeel alle aard (VAA). Hoe bepaalt u dan optimaal het percentage privégebruik, als u het pand ook beroepsmatig gebruikt?

Volgens de rechtspraak is het verschil tussen de berekening van het VAA wanneer de woning door een natuurlijk persoon of door een vennootschap ter beschikking gesteld wordt, discriminerend. Kunt u op basis van die rechtspraak nu een lager VAA aangeven?

Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Nu een tantième uitkeren: voordelig of zijn er toch betere opties?

Aangezien de vennootschapsbelasting vanaf 2018 daalt, stellen veel bedrijfsleiders zich de vraag of ze er goed aan doen nu snel nog een tantième op te nemen uit de winst van 2017.

Is dat een goed idee? Wanneer is het toch interessanter om een liquidatiereserve aan te leggen? Waarom keert u beter eerst de vastgeklikte reserves uit? Is een dividend uitkeren soms ook een goed alternatief? Waarmee moet u dan opletten?

Meer...

KAPITAAL

Kapitaalvermindering: nieuwe fiscale regels sinds 1 januari 2018

Het is reeds langer bekend dat u ten gevolge van het zomerakkoord een kapitaalvermindering niet langer zomaar belastingvrij kunt uitkeren. Nu is er echter ook meer duidelijkheid over de concrete details. Wat houden de nieuwe spelregels precies in?

Zijn er nog mogelijkheden om de uitwerking van die nieuwe regels gunstig te beïnvloeden? Hoe kunt u de bijkomende complexiteit inperken die nu door het verschil tussen de boekhoudkundige en de fiscale verwerking van een kapitaalvermindering kan ontstaan?

Meer...

LIQUIDATIE

Uw vennootschap vereffenen: meer om het lijf dan u denkt

Heel wat bedrijfsleiders hebben binnen hun (management)vennootschap een flinke spaarpot opgebouwd. Zij overwegen hun vennootschap te vereffenen wanneer ze met pensioen gaan.

Wat zijn de spelregels en de aandachtspunten als u beslist uw vennootschap te vereffenen? Kunt u zelf als vereffenaar optreden? Waarvoor heeft u dan aansprakelijkheid? Kan een vennootschap deficitair vereffend worden? Wat is een turbo-vereffening?

Meer...

STUDIEJAREN

Als zelfstandige uw studiejaren afkopen: (niet) altijd voordelig?

Sinds 1 december 2017 kunt u studiejaren afkopen om later een hoger pensioen te krijgen. Wat zijn daarbij de spelregels en de beperkingen? Hoeveel kost zo’n afkoop en is dat ook wel echt altijd voordelig? Waarmee moet u bij uw beslissing zoal rekening houden?

Tot wanneer heeft u de tijd om de voordelige overgangsregeling te genieten? Waarom stelt u de beslissing vandaag toch het beste nog even uit?

Meer...

AANDEELHOUDERSWAARDE

Aandeelhouderswaarde maximaliseren door bonussen te koppelen aan EVA?

Nu het stilaan tijd wordt om de jaarlijkse bonussen uit te betalen, vraagt ook u zich af of de manier waarop die bonus berekend wordt uw medewerkers er wel voldoende toe aanzet om te focussen op waardecreatie voor u als aandeelhouder.

‘Economic Value Added’ (EVA) laat u toe objectief te bepalen hoeveel winst er nodig is om aandeelhouderswaarde te genereren. EVA kan echter gebruikt worden als bonussysteem. Hoe kunt u dan vermijden dat het bonussysteem een focus op kortetermijnresultaten aanmoedigt?

Meer...

CONTROLE

Een controle is geen huiszoeking: hoever gaat het visitatierecht van de fiscus?

Moet u de fiscus nu volgens het Grondwettelijk Hof op elk moment toegang geven tot uw beroepslokalen? In welke mate bent u verplicht uw medewerking te verlenen aan een controle en wat zijn de sancties als u dat weigert?

Mag de fiscus uw kasten doorzoeken of uw personeel ondervragen? Waar ligt de grens tussen een fiscale visitatie en een huiszoeking?

Onder welke strikte voorwaarden mag de fiscus ook uw privéwoning betreden? Wat zei de rechter daarover onlangs?

Meer...

ONTSLAG

Hoe het risico op een ‘kennelijk onredelijk’ ontslag beperken?

Sinds een aantal jaren kunt u na een ontslag een sanctie krijgen omdat het ontslag kennelijk onredelijk is. Intussen is er daarover al heel wat rechtspraak gepubliceerd. Wanneer is een ontslag volgens de rechter kennelijk onredelijk en wanneer niet?

Hoe kan een goede ontslagmotivatie helpen om zo’n sanctie te vermijden? Waarom stelt u die ontslagmotivatie het beste ook meteen op wanneer u de C4 opmaakt?

Meer...

BELEGGEN

Fondsenspaarplan: de klassieke versie, de robotversie of toch een alternatief?

Momenteel biedt bijna elke bank een ‘fondsenspaarplan’ aan. Meestal kunt u al instappen vanaf € 25 per maand. Wat zijn de voor- en de nadelen van zo’n fondsenplan?

Wat is het verschil met de nieuwe robotversie die u daarnaast een geautomatiseerd beheer aanbiedt?

Hoe kunt u zelf op een eenvoudige manier uw fondsenplan opbouwen en zo heel wat kosten uitsparen?

Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator