Alle artikels van de adviesbrief Ervaren Bedrijfsleider PRO digitaal beschikbaar.

E-zines

Ervaren Bedrijfsleider PRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

SCHENKING

Schenking met ‘uitgesteld meesterschap’: erfrechtelijke gevolgen?

Ouders die schenken willen vaak de gelijkheid tussen hun kinderen bewaren. Het nieuwe erfrecht verrekent een schenking erfrechtelijk echter verschillend naargelang van de specifieke voorwaarden en lasten die aan de schenking gekoppeld zijn. Tegen welke waarde moeten schenkingen verrekend worden? Wanneer is er sprake van een ‘uitgesteld meesterschap’ en wat zijn daarvan de gevolgen voor de waardering van de schenking?

Meest gelezen artikels

SUCCESSIEPLANNING

Schenking van vastgoed: aanwas, terugval of wettelijke opvolgend vruchtgebruik?

Als u een onroerend goed schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, dan dooft dat vruchtgebruik bij uw overlijden uit, waardoor de begiftigde volle eigenaar wordt. Hoe kunt u het vruchtgebruik dan na uw overlijden toch doen toekomen aan uw partner als u de blote eigendom geschonken heeft aan uw kinderen? Wanneer opteert u dan het beste voor het wettelijk opvolgend vruchtgebruik, de conventionele terugval of de conventionele aanwas? Meer...

(VER)BOUWEN

Zelf (ver)bouwen voor uw vennootschap?

Moet uw vennootschap btw rekenen als uw werknemers zelf voor uw vennootschap een pand bouwen of verbouwen? Waarop moet u die btw dan berekenen? Hoe moet u het pand of de verbouwingen in de boekhouding verwerken en welke gevolgen heeft dat voor de vennootschapsbelasting? Wat zei het hof van beroep daarover onlangs? Meer...

ALARMBELPROCEDURE

Hervorming vennootschapsrecht: vernieuwde alarmbelprocedure in de bv

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) blijft, wat de alarmbelprocedure in een nv betreft, zo goed als ongewijzigd. In de bv (de vroegere bvba) verandert de alarmbelprocedure wel drastisch, voornamelijk ingevolge het wegvallen van het kapitaalbegrip. Welke wijzigingen zijn concreet van belang? Wanneer moet u de alarmbelprocedure nu toepassen? Hoe verloopt de procedure dan? Wat is de sanctie op het niet-toepassen van die procedure? Meer...

INTERESTEN

Lenen om eigen vermogen uit te keren: zijn de interesten altijd aftrekbaar?

Als u een belangrijk dividend wilt betalen of een kapitaalvermindering wilt doorvoeren, dan kan het zijn dat uw vennootschap moet lenen omdat zij niet over voldoende liquide middelen beschikt. Zijn de interesten op die lening dan wel altijd fiscaal aftrekbaar? Zo verwierp de rechter onlangs de aftrek van interesten op een lening aangegaan om een superdividend uit te keren of een kapitaalvermindering door te voeren. Moet ook u zich zorgen maken als u bv. binnenkort wilt lenen om een belangrijk bedrag aan liquidatiereserves uit te keren? Meer...

ONROEREND GOED

Verhuur met btw: de fiscus verduidelijkt...

Zoals we eerder schreven, kunnen partijen er met ingang van 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden voor kiezen om de verhuur van een gebouw aan de btw te onderwerpen. Daarnaast is vanaf 1 januari 2019 de kortdurende verhuur van een gebouw verplicht aan btw onderworpen. De Btw heeft hierover recent een circulaire gepubliceerd. Wat moet u daarvan zoal weten? Meer...
Geactualiseerd op: 22.08.2019

Meer van Indicator