Alle artikels van de adviesbrief Ervaren Bedrijfsleider PRO digitaal beschikbaar.

E-zines

Ervaren Bedrijfsleider PRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

LOON

Cash for cars: spelregels binnenkort versoepeld?

Op 28 februari 2019 werd er een wetsontwerp goedgekeurd (parl. st. Kamer nr. 54-3382/01) dat de voorwaarden versoepelt waarbinnen werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Heeft u nu ruimere mogelijkheden om aan uw werknemers een mobiliteitsvergoeding toe te kennen? Kunt u het bedrag van de vergoeding nu ook aanpassen bij een promotie? Verandert er ook iets aan de fiscale spelregels?

Meest gelezen artikels

BEDRIJFSLEIDER

Het als bedrijfsleider wat rustiger aan doen?

Misschien overweegt ook u om uw zaak stilaan over te laten aan uw kinderen? Heel wat bedrijfsleiders willen dan toch nog graag enkele jaren actief blijven en bv. de relatie met een aantal klanten verder verzorgen, zonder dat ze daarom nog een loon willen opnemen. Mag u dan met een auto van de vennootschap blijven rijden, ook privé? Betaalt u dan belastingen en sociale bijdragen? Is restaurantkosten inbrengen een probleem? Kunt u dan zelf nog een dividend blijven ontvangen? Wat heeft de hervorming van het vennootschapsrecht daaraan veranderd? Meer...

DIVIDEND

Nu een fiscaal optimaal dividend uitkeren?

Hoeveel roerende voorheffing betaalt u als de jaarvergadering binnenkort beslist om een dividend uit te keren? Is de vrijstelling voor dividenden tot € 800 ook van toepassing voor een dividend toegekend door uw vennootschap? Geniet u nu voor vastgeklikte reserves, VVPR-bis-dividenden of liquidatiereserves reeds de voordeligste tarieven? Met welke aandachtspunten moet u zoal rekening houden als u overweegt om nu een (bijkomende) liquidatiereserve aan te leggen? Meer...

OVERDRACHT AANDELEN

Nieuwe regels voor de overdracht van de aandelen in uw bvba?

Nu het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) uiteindelijk goedgekeurd geraakt is, wordt uw bvba uiterlijk op 1 januari 2024 een bv (‘besloten vennootschap’). Verandert er dan ook iets op het vlak van de overdraagbaarheid van de aandelen? Wat onderneemt u dan het best als u niet-volgestorte aandelen verkoopt? Waarop moet u na de hervorming letten als u de aandelen in een bv overneemt? Meer...

AANDEELHOUDERSWAARDE

Een hoger rendement als aandeelhouder via superdividend of kapitaalvermindering?

Als uw bedrijf de laatste jaren een berg cash opgebouwd heeft, dan zal uw financieel adviseur u er misschien ook op wijzen dat u aandeelhouderswaarde kunt creëren door met een grotere schuldhefboom te werken. Wat wordt daar eigenlijk precies mee bedoeld? Op welke manieren kunt u de bedrijfseconomische rentabiliteit van uw bedrijf meten? Kunt u via een grotere hefboom ten gevolge van een superdividend of een kapitaalvermindering effectief de aandeelhouderswaarde verhogen? Is dat ook altijd een goed idee? Meer...

SCHENKING

Indexatie van schenkingen: opgelet voor de gevolgen bij uw overlijden

De waardering van schenkingen voor de berekening van inbreng of inkorting gebeurt bij uw overlijden in principe volgens de geïndexeerde intrinsieke waarde. Hoe werken inbreng en inkorting en hoe gebeurt die indexatie? Tot welke onaangename gevolgen kan de discrepantie tussen de geïndexeerde en de reële economische waarde aanleiding geven? Kunt u in onderling overleg van die regels afwijken? Meer...
Geactualiseerd op: 24.05.2019

Meer van Indicator