Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

VRUCHTGEBRUIK

Privé belast als uw vennootschap betaalt voor werken aan een pand in vruchtgebruik?

U bent de blote eigenaar van een pand waarvan uw vennootschap het vruchtgebruik heeft. Welke werken aan het pand moet en mag uw vennootschap dan volgens de burgerrechtelijke regels ten laste nemen? Welke fiscale gevolgen heeft die tenlasteneming voor u privé? Wat zei een hof van beroep hierover onlangs?

Meest gelezen artikels

ONROEREND GOED

Een pand in uw vennootschap verbouwen: hoe zit het dan met de btw?

Hoe zit het met de btw op de verbouwingswerken als uw vennootschap eigenaar of vruchtgebruiker is van een privé gebruikt pand? Welk tarief is er dan van toepassing, 6% of 21%? Moeten de aannemers btw aanrekenen of is de regeling ‘medecontractant’ van toepassing? Hoeveel btw kan uw vennootschap recupereren? Speelt het gebruik van het pand een rol? Meer...

SOCIALE BIJDRAGEN

Uw sociale bijdragen optimaliseren: nu meer dan ooit noodzakelijk?

Hoe worden de voorlopige sociale bijdragen berekend die u in 2018 betaalt? Waarom heeft u er zelf financieel belang bij in 2018 correcte bijdragen te betalen? Welke invloed kunnen de nieuwe regels voor de berekening van het voordeel alle aard ‘gratis woonst’ hebben op uw bijdragen voor 2017 en 2018? Hoe berekent u de sociale bijdragen die u voor 2018 effectief verschuldigd bent? Wat onderneemt u dan het best als uw voorlopige bijdragen te hoog of te laag blijken te liggen? Meer...

INFORMATIEVERPLICHTING

UBO-register: weet iedereen binnenkort alles over uw bedrijf en uw maatschap?

U moet nu tegen 31 maart 2019 de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap aanmelden bij het UBO-register. Wat is het doel van dat register? Welke informatie moet u precies doorgeven? Wie zal toegang hebben tot het UBO-register? Welke gegevens zijn ook toegankelijk voor elke geïnteresseerde burger? Moet u via het UBO-register ook informatie over uw maatschap bekendmaken? Welke gevolgen heeft het nieuwe ondernemingsrecht daarnaast voor het discreet karakter van uw maatschap? Meer...

INVESTERINGEN

Waarom zeker nu nog investeren?

Een aantal maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting maken het voor kmo-vennootschappen voordelig om investeringen voor 2020 uit te voeren. Wat zijn die maatregelen? Met welke aandachtspunten moet u dan rekening houden? Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er? Meer...

ONROEREND GOED

Eerst vruchtgebruik bedrijfspand verkopen en dan de blote eigendom schenken?

Als u privé een waardevol bedrijfsgebouw of handelspand bezit, dan kan een verkoop van het vruchtgebruik aan uw vennootschap een goede manier zijn om geld uit die vennootschap te halen. Misschien wilt u daarbij in het kader van uw successieplanning de blote eigendom reeds op naam van uw kind zetten. Verkoopt u dan het best eerst het vruchtgebruik aan uw vennootschap of draagt u beter eerst de blote eigendom aan uw kind over? En hoe kunt u dan optimaliseren als uw vennootschap het vruchtgebruik ten gevolge van een eerdere gesplitste aankoop reeds bezit? Meer...
Geactualiseerd op: 17.12.2018

Meer van Indicator