Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BELEGGINGEN

Beleggen in DBI-beveks: toch niet ‘alleenzaligmakend’?

Sinds 1 januari 2018 zijn de meerwaarden die u op de aandelenbeleggingen van uw vennootschap realiseert, niet langer vrijgesteld. Daarom worden de zgn. DBI-beveks nu als een alternatief naar voren geschoven om zo uw dividenden en meerwaarden belastingvrij te houden. Is beleggen in DBI-beveks wel echt een goede keuze? Wat zijn dan de niet-fiscale aandachtspunten? Waarom kunt u de aandelenbeleggingen van uw vennootschap misschien toch beter wat spreiden?

Meest gelezen artikels

ONROEREND GOED

Onroerende verhuur: nu dan uiteindelijk toch een keuze voor btw mogelijk?

Wanneer mag u volgens een voorontwerp van wet een pand nu vanaf 1 oktober 2018 toch met btw verhuren en dus zelf de btw op de aankoop of de oprichting recupereren? In welke omstandigheden wordt u dan geconfronteerd met de nieuwe herzieningstermijn van 25 jaar? Welke soepelere regels gelden er dan voor panden die hoofdzakelijk voor de opslag van goederen gebruikt worden? Wat zijn de nieuwe spelregels voor een verhuur van minder dan zes maanden? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoop bedrijf: achteraf toch nog aansprakelijk als bestuurder?

In overeenkomsten tot overdracht van aandelen wordt meestal veel aandacht besteed aan de verklaringen, waarborgen en garanties die de verkopers moeten verlenen. De kopers willen een zo ruim mogelijke aansprakelijkheid, de verkopers willen deze zo veel mogelijk beperken. Kunt u daarnaast ook als bestuurder of zaakvoerder later nog geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsvorderingen vanwege de nieuwe aandeelhouders? Hoe dekt u zich daartegen in? Meer...

VOORDELEN ALLE AARD

Voordeel alle aard gratis woning: begraaft de fiscus nu de strijdbijl?

Welke gevolgen heeft de recente circulaire voor de berekening van uw VAA gratis woonst? Welke waarde geeft u nu binnenkort aan in uw aangifte personenbelasting? Wanneer kunt u ook de in het verleden te veel betaalde belasting terugvorderen? Wat onderneemt u in 2018? Hoe vermijdt u dan dat uw vennootschap het verlaagd tarief verliest? Wat zijn de andere aandachtspunten? Waarom kan het zinvol zijn uw loon in 2018 met hetzelfde bedrag te verhogen? Meer...

TWEEDE VERBLIJF

Een vakantiewoning kopen in Nederland: welke fiscale gevolgen?

De Nederlandse kust ligt vlakbij en ze is nog relatief ongerept. Mede daarom kopen steeds meer Belgen een tweede verblijf in Nederland. Hoe wordt u dan belast, in België en in Nederland? Is er bij uw overlijden ook erfbelasting verschuldigd? Over welke mogelijkheden beschikt u om voor uw vakantieverblijf in Nederland een vermogensplanning uit te werken? Waarom is een schenking van Nederlands onroerend goed voordelig? Is een gesplitste aankoop ook mogelijk? Meer...

VRUCHTGEBRUIK

Waardering vruchtgebruik in familiale context: ongewenste gevolgen voor langstlevende?

In de familiale context worden we vaak met vruchtgebruik geconfronteerd. Zo erft de langstlevende in principe het vruchtgebruik, terwijl de kinderen de blote eigendom erven. Wanneer kan dat vruchtgebruik omgezet worden? Kunt u uw kinderen het recht ontnemen de omzetting te vragen? Welke nadelige gevolgen kan het verschil tussen de fiscale en de burgerrechtelijke waardering van het vruchtgebruik dan hebben voor de langstlevende, vooral in nieuw samengestelde gezinnen? Hoe vermijdt u dat probleem? Meer...
Geactualiseerd op: 18.07.2018

Meer van Indicator