Alle artikels van de adviesbrief Ervaren Bedrijfsleider PRO digitaal beschikbaar.

E-zines

Ervaren Bedrijfsleider PRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BEDRIJFSWAGENS

Elektrische en hybride auto’s: een fiscale stand van zaken

Sinds 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor de aftrek van autokosten en soms ook voor het voordeel alle aard (VAA) auto. Wat is er gewijzigd als de auto van uw vennootschap een volledig elektrische of hybride auto is? Wanneer is er nu nog sprake van een ‘echte’ hybride en welke bijzondere regels gelden er voor ‘fakehybrides’? Waarmee moet u opletten als u vandaag een aankoop overweegt?

Meest gelezen artikels

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Auteursrechten voor bedrijfsleiders: Rulingcommissie scherpt de regels nu aan

We gingen in een eerder advies reeds uitgebreid in op het fiscaal regime van auteursrechten voor bedrijfsleiders. We kondigden toen aan dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) striktere voorwaarden zou opleggen in verband met de omvang van die vergoedingen. Inmiddels zijn de eerste beslissingen in die zin bekend. Concreet legt de Rulingcommissie nu bijkomende restricties op in situaties waar er, naast de bedrijfsleider, nog andere ‘creatieve’ personen werkzaam zijn in de vennootschap (werknemers, enz.). Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Nieuwe afschrijvingsregels: welke gevolgen voor uw investeringen in 2019 en 2020?

In de derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting worden o.a. strengere fiscale afschrijvingsregels van kracht. Wat is er op het vlak van afschrijvingen nu precies gewijzigd, vanaf wanneer gelden de nieuwe regels, en wat zijn de gevolgen ervan voor de investeringen van uw vennootschap in 2019 en de investeringen die u dit jaar nog zou willen verrichten? Meer...

GDPR

Vastgoed verhuren via uw vennootschap: vergeet de AVG niet!

Heel wat bedrijfsleiders verhuren vastgoed via hun (management)vennootschap of via een aparte patrimoniumvennootschap. Daarbij besteden zij vooral aandacht aan de verhuuractiviteit zelf en aan de fiscale aspecten. Als de vennootschap verhuurt, dan zijn de huurders ofwel natuurlijke personen, ofwel ondernemingen of organisaties die vertegenwoordigd worden door een natuurlijk persoon. Omdat de vennootschap dan persoonsgegevens verwerkt, moet ze de AVG toepassen. Wat houdt dat concreet in? Meer...

FAILLISSEMENT

Op welke uitkeringen heeft een zelfstandige recht na een faillissement?

Als uw kind overweegt om zelfstandige te worden, dan heeft u zich wellicht ook al de vraag gesteld op welke uitkeringen een zelfstandige na een faillissement aanspraak kan maken. Wanneer heeft een zelfstandige recht op een werkloosheidsuitkering? In welke gevallen kan een zelfstandige een overbruggingsuitkering genieten? Kan hij kiezen welke uitkering hij neemt? Wat zijn de gevolgen van die stopzetting voor zijn pensioenrechten? Meer...

TANTIÈME

Wanneer is er op een tantième btw verschuldigd?

Er bestaan in de praktijk soms misverstanden over de vraag of u btw moet rekenen als de algemene vergadering binnenkort beslist om een tantième toe te kennen aan een bestuurder-vennootschap. Zijn de regeIs anders wanneer het om een bestuurder-natuurlijk persoon gaat? Wanneer is de btw dan opeisbaar? Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator