Alle artikels van de adviesbrief Ervaren Bedrijfsleider PRO digitaal beschikbaar.

E-zines

Ervaren Bedrijfsleider PRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

CORONACRISIS

Zijn privé betaalde verliezen of schulden van uw vennootschap aftrekbaar als beroepskost?

Een vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent, heeft een overgedragen verlies of u verwacht dat ze voor boekjaar 2020 een verlies zal hebben als gevolg van de coronacrisis. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de tenlasteneming van dat verlies privé in aftrek nemen als beroepskosten. Welke voorwaarden zijn dat? Geldt hetzelfde wanneer u schulden van uw vennootschap privé betaalt, omdat zij dat niet meer kan, en u zich persoonlijk borg gesteld heeft?

Meest gelezen artikels

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Auteursrechten voor bedrijfsleiders: Rulingcommissie scherpt de regels nu aan

We gingen in een eerder advies reeds uitgebreid in op het fiscaal regime van auteursrechten voor bedrijfsleiders. We kondigden toen aan dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) striktere voorwaarden zou opleggen in verband met de omvang van die vergoedingen. Inmiddels zijn de eerste beslissingen in die zin bekend. Concreet legt de Rulingcommissie nu bijkomende restricties op in situaties waar er, naast de bedrijfsleider, nog andere ‘creatieve’ personen werkzaam zijn in de vennootschap (werknemers, enz.). Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Nieuwe afschrijvingsregels: welke gevolgen voor uw investeringen in 2019 en 2020?

In de derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting worden o.a. strengere fiscale afschrijvingsregels van kracht. Wat is er op het vlak van afschrijvingen nu precies gewijzigd, vanaf wanneer gelden de nieuwe regels, en wat zijn de gevolgen ervan voor de investeringen van uw vennootschap in 2019 en de investeringen die u dit jaar nog zou willen verrichten? Meer...

GDPR

Vastgoed verhuren via uw vennootschap: vergeet de AVG niet!

Heel wat bedrijfsleiders verhuren vastgoed via hun (management)vennootschap of via een aparte patrimoniumvennootschap. Daarbij besteden zij vooral aandacht aan de verhuuractiviteit zelf en aan de fiscale aspecten. Als de vennootschap verhuurt, dan zijn de huurders ofwel natuurlijke personen, ofwel ondernemingen of organisaties die vertegenwoordigd worden door een natuurlijk persoon. Omdat de vennootschap dan persoonsgegevens verwerkt, moet ze de AVG toepassen. Wat houdt dat concreet in? Meer...

FAILLISSEMENT

Op welke uitkeringen heeft een zelfstandige recht na een faillissement?

Als uw kind overweegt om zelfstandige te worden, dan heeft u zich wellicht ook al de vraag gesteld op welke uitkeringen een zelfstandige na een faillissement aanspraak kan maken. Wanneer heeft een zelfstandige recht op een werkloosheidsuitkering? In welke gevallen kan een zelfstandige een overbruggingsuitkering genieten? Kan hij kiezen welke uitkering hij neemt? Wat zijn de gevolgen van die stopzetting voor zijn pensioenrechten? Meer...

TANTIÈME

Wanneer is er op een tantième btw verschuldigd?

Er bestaan in de praktijk soms misverstanden over de vraag of u btw moet rekenen als de algemene vergadering binnenkort beslist om een tantième toe te kennen aan een bestuurder-vennootschap. Zijn de regeIs anders wanneer het om een bestuurder-natuurlijk persoon gaat? Wanneer is de btw dan opeisbaar? Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator