Alle artikels van de adviesbrief Ervaren Bedrijfsleider PRO digitaal beschikbaar.

E-zines

Ervaren Bedrijfsleider PRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

VOORDELEN ALLE AARD

Interesten rekening-courant: forfaitaire waardering voordeel niet zaligmakend?

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde op 28 mei 2019 – in navolging van eerdere rechtspraak en de adviezen van de Raad van State – in een discussie over een rekening-courant met een debetstand, dat de forfaitaire waardering van de voordelen alle aard (VAA) niet weerhouden kan worden indien de belastingplichtige een marktconforme vergoeding betaalt. Mag u een voordeel alle aard nu op marktconforme basis waarderen, ook als de forfaitaire waardering hoger uitvalt?

Meest gelezen artikels

ARBEIDSDUUR

Verplicht Europa nu effectief de prikklok?

Volgens de media in elk geval wel... In welke mate bent u nu volgens het Europees Hof van Justitie verplicht om een systeem op te zetten om de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer te registreren? Verandert dat arrest in de praktijk ook werkelijk iets voor u? Met welke verplichtingen moet u nu al rekening houden? Wat zijn de spelregels als u met glijdende uurroosters werkt? Moet u voor overuren ook effectief altijd overloon uitbetalen? Meer...

LIQUIDATIERESERVE

Liquidatiereserve: wat zegt de Rulingcommissie?

Mag u activa van uw vennootschap in het jaar vóór afsluiting van de vereffening verkopen en de meerwaarde naar een liquidatiereserve overboeken, waardoor uw vennootschap de anticipatieve heffing van 10% betaalt en u zelf geen roerende voorheffing meer verschuldigd bent op de uitkering? Kan er dan sprake zijn van fiscaal misbruik? Alleen kleine vennootschappen kunnen een liquidatiereserve aanleggen. Kunt u toch een liquidatiereserve aanleggen als uw holding haar participaties verkoopt in het boekjaar vóór afsluiting van de vereffening? Wat zegt de Rulingcommissie over deze kwesties? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Auteursrechten: ook voor u als bedrijfsleider een interessante optimalisatiemogelijkheid?

Inkomsten uit auteursrechten kunnen onderworpen zijn aan een gunstig (para)fiscaal regime. Waar de wet initieel geschreven was op maat van de kunstensector, ligt de toepassing ervan voor bepaalde andere professionals voor de hand (architecten, softwareontwikkelaars, grafisch ontwerpers, journalisten, ...). Wanneer kunt ook u als bedrijfsleider van dit gunstregime gebruikmaken? Welke fiscale spelregels moet u dan respecteren? Meer...

TAXSHELTER

Taxshelter voor investeringen in groeibedrijf of start-up: wanneer ook voor bedrijfsleiders?

Wanneer u vanuit uw privévermogen investeert in het kapitaal van een startende vennootschap of van een groeibedrijf, kunt u onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering van 25% tot zelfs 45% van uw investering genieten. Bedrijfsleiders die investeren in hun eigen vennootschap, komen in principe voor die maatregel niet in aanmerking. Er bestond echter onduidelijkheid over de vraag op welk moment die hoedanigheid beoordeeld moet worden. De wetgever heeft de regels meermaals bijgestuurd. Tijd dus voor een stand van zaken... Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

De kapitaalloze bv: vennootschapsrechtelijke gevolgen

Sinds 1 mei 2019 kunt u geen bvba meer oprichten. Voortaan spreekt men (voor nieuw opgerichte bvba’s) van een bv (besloten vennootschap). Niet alleen de naam verandert, belangrijker is dat de bv geen kapitaal meer kent. Wat zijn de gevolgen van het verdwijnen van het kapitaalbegrip? Met welke nieuwigheden moet u rekening houden als u een nieuwe vennootschap opricht of binnen een bv een dividend uitkeert? Wanneer spelen die nieuwe regels ook voor uw bestaande bvba? Meer...
Geactualiseerd op: 19.11.2019

Meer van Indicator