Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

VERLIEZEN RECUPEREREN

Fiscale consolidatie: niet voor overgedragen verliezen?

Vanaf aanslagjaar 2020 komt er ook in ons land een beperkte vorm van fiscale consolidatie. Daarmee kunnen echter enkel verliezen van het lopende boekjaar gecompenseerd worden. Hoe zorgt u er dan toch voor dat u de overgedragen verliezen van het ene bedrijf van de groep in mindering kunt brengen van de winst van een ander bedrijf van de groep? Waarom is een fusie meestal geen goede oplossing? Kunt u meer bereiken door een vennootschap te liquideren?

Meest gelezen artikels

ONROEREND GOED

Een pand in uw vennootschap verbouwen: hoe zit het dan met de btw?

Hoe zit het met de btw op de verbouwingswerken als uw vennootschap eigenaar of vruchtgebruiker is van een privé gebruikt pand? Welk tarief is er dan van toepassing, 6% of 21%? Moeten de aannemers btw aanrekenen of is de regeling ‘medecontractant’ van toepassing? Hoeveel btw kan uw vennootschap recupereren? Speelt het gebruik van het pand een rol? Meer...

INVESTERINGEN

Waarom zeker nu nog investeren?

Een aantal maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting maken het voor kmo-vennootschappen voordelig om investeringen voor 2020 uit te voeren. Wat zijn die maatregelen? Met welke aandachtspunten moet u dan rekening houden? Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er? Meer...

INFORMATIEVERPLICHTING

UBO-register: weet iedereen binnenkort alles over uw bedrijf en uw maatschap?

U moet nu tegen 31 maart 2019 de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap aanmelden bij het UBO-register. Wat is het doel van dat register? Welke informatie moet u precies doorgeven? Wie zal toegang hebben tot het UBO-register? Welke gegevens zijn ook toegankelijk voor elke geïnteresseerde burger? Moet u via het UBO-register ook informatie over uw maatschap bekendmaken? Welke gevolgen heeft het nieuwe ondernemingsrecht daarnaast voor het discreet karakter van uw maatschap? Meer...

ONROEREND GOED

Eerst vruchtgebruik bedrijfspand verkopen en dan de blote eigendom schenken?

Als u privé een waardevol bedrijfsgebouw of handelspand bezit, dan kan een verkoop van het vruchtgebruik aan uw vennootschap een goede manier zijn om geld uit die vennootschap te halen. Misschien wilt u daarbij in het kader van uw successieplanning de blote eigendom reeds op naam van uw kind zetten. Verkoopt u dan het best eerst het vruchtgebruik aan uw vennootschap of draagt u beter eerst de blote eigendom aan uw kind over? En hoe kunt u dan optimaliseren als uw vennootschap het vruchtgebruik ten gevolge van een eerdere gesplitste aankoop reeds bezit? Meer...

ERFRECHT

Nieuw erfrecht: gevolgen voor de langstlevende

Hoewel het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking getreden is noch het wettelijk noch het reservatair erfrecht van de langstlevende echtgenoot wijzigt, zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tussen het oude en het nieuwe erfrecht. Wat verandert er voor schenkingen die u vóór uw huwelijk verricht heeft? Wat houdt het wettelijk opvolgend vruchtgebruik concreet in? Gelden er ook nieuwe regels voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende? Meer...
Geactualiseerd op: 14.11.2018

Meer van Indicator