Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

FAILLISSEMENT

Nieuwe insolventiewetgeving: wat verandert er voor u als ondernemer?

Vanaf 1 mei 2018 treedt het nieuwe insolventierecht in werking. Welke gevolgen heeft dat voor u als u met het faillissement van een klant geconfronteerd wordt? Wat verandert er voor de gefailleerde? Wat zijn de verschillen tussen de verschoonbaarheid (onder het huidige recht) en de kwijtschelding van restschulden onder het nieuwe recht? Kunnen bestuurders nu ook failliet verklaard worden?

Meest gelezen artikels

BEDRIJFSPENSIOEN

Het kapitaal van uw groepsverzekering of IPT opnemen en toch nog premies storten?

Een abonnee vroeg ons of het mogelijk is om een bedrijfspensioen vervroegd op te nemen en daarna verder te blijven werken en premies te storten in een nieuw contract. Kan dat? Wat zijn de voor- en nadelen? Zijn die premies fiscaal aftrekbaar? Hoe wordt de 80%-regel dan berekend? Wat gebeurt er daarnaast met uw VAPZ, uw pensioensparen en uw individuele levensverzekeringscontracten, als u uw bedrijfspensioen vervroegd opgenomen heeft? Meer...

HOLDING

Uw bedrijf verkopen aan een holding van uw kinderen?

Een familiebedrijf wordt vaak overgedragen door de aandelen te verkopen aan een holding die de kinderen daarvoor oprichten. Hoe wordt dit na het zomerakkoord fiscaal behandeld? Is de meerwaarde die u daarbij realiseert belastingvrij? De ouders staan dan vaak betalingsuitstel toe. Kan de fiscus de interesten dan herkwalificeren als dividenden? Hoe kan de holding op een veilige manier geld uit de werkvennootschap halen om haar schulden af te lossen? Meer...

BELEGGINGEN

Verlaging drempel Reynders-taks vanaf 1 januari 2018: gevolgen voor u?

Vanaf 1 januari 2018 is de Reynders-taks ook verschuldigd bij nieuwe aankopen van gemengde fondsen met een dynamisch profiel die voor meer dan 75% in aandelen belegd zijn. In extreme gevallen betaalt u die taks op de volledige verkoopprijs van uw fonds. Hoe wordt de Reynders-taks berekend? Wat moet u nagaan vooraleer u nieuwe beleggingen in fondsen overweegt? Waarom is het belangrijk om ook uw bestaande portefeuille nu tegen het licht te houden? Meer...

FAMILIALE ONDERNEMING

Uw bedrijf schenken of geschonken: opgelet voor de gevolgen van het nieuwe erfrecht!

U kunt uw familiebedrijf in de drie gewesten schenken tegen 0% schenkbelasting. Meestal gebeurt die schenking dan met voorbehoud van vruchtgebruik. Het nieuwe erfrecht zal echter vanaf 1 september 2018 een belangrijk ongewenst gevolg hebben voor dat soort schenkingen, ook als de schenking vóór die datum gebeurde. Hoe zit dat precies? Welke maatregelen kunt u voor schenkingen uit het verleden én voor nieuwe schenkingen treffen om die ongewenste effecten tegen te gaan? Meer...

GERECHTELIJKE ONTBINDING

Nieuwe regels gerechtelijke ontbinding: nu zeker tijdig uw jaarrekening neerleggen?

Vennootschappen kunnen sinds 12.06.2017 veel sneller ontbonden worden als ze hun jaarrekening niet tijdig neerleggen. Wanneer is zo’n ontbinding nu effectief mogelijk? Kan de vennootschap dan altijd nog eerst een regularisatietermijn verkrijgen? Welke verplichtingen hebben de bestuurders van de vennootschap in zo’n situatie? Wie kan de gerechtelijke ontbinding vorderen? Kunt u zo een concurrent buitenspel zetten? Meer...
Geactualiseerd op: 22.01.2018

Meer van Indicator