Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

VOORDELEN ALLE AARD

Voordeel woning: stand van zaken?

Eind december heeft de minister een KB gepubliceerd dat de berekening van het VAA vanaf 01.01.2019 opnieuw wijzigt. Hoe werkt die nieuwe berekening? Moet u nu alsnog iets ondernemen voor 2018 of voor de vorige jaren? Wat zijn dan de gevolgen voor het verlaagd tarief en voor de aftrek van de premies voor uw bedrijfspensioenverzekering? Is het dan zinvol om u nu een tantième toe te kennen of uw loon te verhogen?

Meest gelezen artikels

PENSIOENOPBOUW

Uw rendement verhogen door te lenen op uw bedrijfspensioen om vastgoed te kopen?

Op welke manieren kunt u uw bedrijfspensioen nu al gebruiken om de aankoop van vastgoed te financieren? Waarom is een bulletlening bij de bank die u terugbetaalt met uw pensioenkapitaal een interessante oplossing? Hoe kunt u die lening gebruiken om uiteindelijk uit uw pensioenkapitaal een hoger rendement te halen dan het rendement dat de verzekeraar u toekent? Meer...

AANGIFTE NALATENSCHAP

Aangifte nalatenschap: hoe bepaalt u de waarde van een onroerend goed?

Het is bij het indienen van een aangifte nalatenschap niet altijd eenvoudig om de waarde van een onroerend goed correct te bepalen. Als u de waarde te hoog inschat, betaalt u te veel erfbelasting... Welke boetes of belastingverhogingen kan de fiscus u opleggen als hij de opgegeven waarde te laag acht? Kunt u discussies vermijden door het pand vooraf te laten schatten? Wanneer is dat zinvol? Wat onderneemt u als u het onroerend goed achteraf toch tegen een hogere prijs verkoopt? Meer...

BTW-HERZIENING

Met welke btw-herzieningstermijn moet u nu concreet rekening houden?

We gingen in eerdere artikels reeds uitgebreid in op het nieuwe optioneel btw-stelsel voor onroerende verhuur. Als u voor dat stelsel opteert, wordt u geconfronteerd met een herzieningstermijn van 25 jaar. Hoe wordt de herziening dan berekend? Wanneer moet u de initieel gerecupereerde btw op bedrijfsmiddelen nog herzien? Met welke herzieningstermijnen moet u dan rekening houden? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: een vergiftigd geschenk?

Ten gevolge van de hervorming van het erfrecht heeft de langstlevende automatisch een soort voortgezet vruchtgebruik, als u sinds 01.09.2018 schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik. Wanneer speelt dat wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik en wanneer niet? Wat zijn de nadelige fiscale gevolgen? Hoe vermijdt u die? Wat onderneemt u het best als u helemaal geen voortzetting van het vruchtgebruik door de langstlevende wenst? Meer...

ONGEWETTIGDE AFWEZIGHEID

Ongewettigd afwezig: toch beter niet overhaast reageren?

Welke maatregelen kunt u nemen wanneer een werknemer ongewettigd afwezig is? Kunt u het loon voor de niet-gewerkte dagen inhouden? Kunt u ook meteen tot een ontslag overgaan? Welke voorzorgen moet u zoal nemen alvorens u effectief een sanctie treft? Waarom is het belangrijk om kort op de bal te spelen en onmiddellijk een dossier op te bouwen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2019

Meer van Indicator