Alle artikels van de adviesbrief Ervaren Bedrijfsleider PRO digitaal beschikbaar.

E-zines

Ervaren Bedrijfsleider PRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

AANDELEN

Aandelen en andere effecten in de bv: flexibiliteit troef?

Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 mei  2019 wijzigt er heel wat aan het bestaande vennootschapsrecht. Zo wordt het kapitaalbegrip in de bv (de opvolger van de bvba) afgeschaft. Ook inzake effecten die de bv kan uitgeven en de rechten daaraan verbonden wijzigt het WVV de oude vennootschapswetgeving. Kan een bv voortaan ook warrants uitgeven? Is een inbreng in nijverheid mogelijk? Vanaf wanneer kan dit?

Meest gelezen artikels

VASTGOED

Koopt u een beleggingspand het best privé of met uw vennootschap?

U overweegt om een pand te kopen als belegging. Hoe doet u dat fiscaal gezien het best, met uw vennootschap of privé? Wat zijn de voor- en nadelen en risico’s van beide mogelijkheden? Waarom kunt u niet zomaar berekenen wat de beste keuze is? Hoe kiest u dan de voor u beste optie? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Mobiliteitsbudget of mobiliteitsvergoeding aanvullen met een reclamevergoeding?

In de praktijk vinden de meeste werknemers het recent ingevoerde mobiliteitsbudget en de ‘cash for car’-regeling onvoldoende interessant om hun bedrijfswagen in te ruilen. Kan een (bijkomend) reclamebudget dan misschien soelaas bieden? Kan uw bedrijf die vergoeding dan als beroepskosten fiscaal in mindering brengen? Hoe worden uw werknemers op zo’n reclamevergoeding belast? Worden zij daardoor btw-plichtig? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Opgelet voor de ‘occulte’ bescherming

Zoals u weet genieten werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen een bijzondere bescherming tegen ontslag. Welke praktische gevolgen heeft het feit dat die bescherming al begint te lopen voor de kandidatenlijsten bekend zijn? Kunt u een beschermde werknemer dan helemaal niet meer ontslaan? Meer...

SCHENKING

Schenking met ‘uitgesteld meesterschap’: erfrechtelijke gevolgen?

Ouders die schenken willen vaak de gelijkheid tussen hun kinderen bewaren. Het nieuwe erfrecht verrekent een schenking erfrechtelijk echter verschillend naargelang van de specifieke voorwaarden en lasten die aan de schenking gekoppeld zijn. Tegen welke waarde moeten schenkingen verrekend worden? Wanneer is er sprake van een ‘uitgesteld meesterschap’ en wat zijn daarvan de gevolgen voor de waardering van de schenking? Meer...

NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN

Valkeniersbeding: uw kinderen nu na een tweede huwelijk nog beter beschermen?

Een tweede huwelijk kan grote gevolgen hebben voor het erfrecht van uw kinderen uit een vorige relatie. Hoe kunt u er in samenspraak met uw nieuwe partner via een zgn. Valkeniers-clausule voor zorgen dat uw kinderen beter beschermd zijn en dus minder moeite hebben met het huwelijk? Het nieuwe erfrecht heeft de mogelijkheid voor de partners om elkaars erfrechten te beperken nu nog uitgebreid, maar anderzijds wordt het invoeren van deze regeling nu onderworpen aan een strikt na te leven procedure. Wat moet u daarover zoal weten? Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2019

Meer van Indicator