Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Onroerend goed - trefwoord: Erven

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PRIVÉ - SCHENKING

Weer onbelast schenken vóór een gesplitste aankoop?

De gesplitste aankoop van een tweede verblijf is heel populair inzake successieplanning. Door een uitspraak van de Raad van State – tegen de Vlaamse Belastingdienst – wordt deze techniek (opnieuw) goedkoper. Hoe zit dit in mekaar? Meer...

PRIVÉ - ONROEREND GOED

Gezinswoning in elk gewest vrij van successierechten!

Na Vlaanderen wordt nu ook in Wallonië en Brussel de gezinswoning vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende partner. Onder welke voorwaarden is dat het geval en hoe kunt u deze vrijstelling optimaliseren? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN

Opletten als u een geërfd pand wilt verkopen?

Stel, u bent van plan om een huis dat u geërfd heeft van bv. uw vader, te verkopen. Pas daar maar mee op, zeggen sommigen, of u betaalt er twee keer belastingen over. Wat bedoelt men precies en klopt het eigenlijk wel? Meer...

PRIVÉ - SCHENKING

Uw pand goedkoop schenken na een gesplitste aankoop

U heeft uw gezinswoning destijds gesplitst aangekocht samen met uw vennootschap. Het is de bedoeling dat deze woning op termijn naar uw zoon of dochter gaat. Hoe kunt u dit op een fiscaalvriendelijke manier organiseren? Meer...

PRIVÉ - SUCCESIERECHTEN

Hoe lastig is de ontvanger van de successierechten?

U erft een woning en u geeft die aan voor de successierechten. Binnen de twee jaar krijgt u echter een bod dat veel hoger ligt dan de aangegeven waarde. Moet u dan nog successierechten bijbetalen als u verkoopt? Hoe pakt u dit aan? Meer...

PRIVÉ - ONROEREND GOED

Een ‘gesplitste aankoop’ voor een nieuwbouw?

Een klassieke methode om successierechten te besparen is de ‘gesplitste aankoop’ waarbij de ouders het vruchtgebruik kopen en de kinderen de naakte eigendom. Kan dat ook voor een ‘nieuwbouw’? Hoe pakt u dat concreet aan? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN

Gesplitste aankoop met beding van aanwas

Bij een zgn. gesplitste aankoop betalen de kinderen de blote eigendom en de ouders het vruchtgebruik. Hoe wordt die verhouding in feite bepaald? Waarom is een aanwas van vruchtgebruik bij de langstlevende aan te raden? Meer...

GOED OM TE WETEN - VRUCHTGEBRUIK

Het voorschot bij een gesplitste aankoop

Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator