Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Beleggen - trefwoord: Effecten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELEGGEN - FISCAAL

Grondwettelijk Hof vernietigt taks op effectenrekeningen!

In 2018 werd de effectentaks, verschuldigd door personen die titularis zijn van één of meer effectenrekeningen, vanaf € 500.000 ingevoerd. Het Grondwettelijk Hof oordeelt nu dat de wet die de taks op effectenrekeningen (TER) ingevoerd heeft, vanuit verschillende oogpunten ongrondwettig is. Hoe zit dat en vanaf wanneer? Meer...

BELASTINGAANGIFTE

Moet u uw effectenrekening(en) nu aangeven of niet?

Was u in 2018 titularis van meer dan één effectenrekening, dan moet u dat nu melden in uw aangifte personenbelasting. Bedroeg de totale gemiddelde waarde van uw effectenrekeningen meer dan € 500.000 en koos u niet voor de ‘opt-in’, dan moet u bovendien een aangifte van de zgn. TER doen. Hoe doet u dat? Meer...

BELEGGEN - BANK

Effectentaks: ook als vruchtgebruiker of blote eigenaar?

Stel, na een erfenis of schenking van een effectenrekening wordt u mede-eigenaar, vruchtgebruiker of blote eigenaar van zo’n rekening. In welke mate is daar dan de ‘nieuwe’ effectentaks op verschuldigd (als u al een eigen rekening had)? Meer...

VERZEKERINGEN - VARIA

Een verzekering op uw effectenrekening

Wie effecten (fondsen, obligaties of aandelen) bezit, heeft vaak ook een zgn. effectenrekeningverzekering. Hoe komt u snel te weten of u zelf ook een dergelijke verzekering heeft en wat dekt die verzekering eigenlijk precies? Meer...

GOED OM TE WETEN - EFFECTEN AAN TOONDER

Luxemburgse effecten aan toonder

Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator