Artikeldatabank

Zoekresultaat: 50 artikel(s) gevonden in het thema: Fiscaal - trefwoord: Afschrijven

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FISCAAL

Betalen in 2019, aftrekken in 2018?

Stel, in december krijgt u facturen die op 2018 slaan, maar pas in januari ‘vervallen’. Moet u ze toch al betalen om ze nog in 2018 te kunnen aftrekken? Meer...

FISCAAL - AFSCHRIJVING GEBOUWEN

Op hoeveel jaar werken aan een pand afschrijven?

Stel, u laat een pand verbouwen dat u voor uw praktijk gebruikt/gaat gebruiken. De afschrijvingen van de verbouwingswerken zijn dan in principe aftrekbare beroepskosten, maar op hoeveel jaar moet u deze werken afschrijven? Meer...

PERSONENBELASTING - AUTO

Auto afgeschreven, maar toch wachten met verkopen?

Stel, u kocht een auto op 25 oktober 2014 en hij is eind 2018 afgeschreven. Toch wacht u – in de personenbelasting – beter nog ongeveer een jaar om hem te verkopen omwille van de zgn. belasting op de meerwaarde. Waarom is dat zo? Meer...

BELASTINGAFTREK

Welke investeringen fiscaal gezien in 2018-19 doen?

In 2018 en 2019 bedraagt de investeringsaftrek (IA) bij beroepsmatige investeringen liefst 20% zowel voor (kmo-)vennootschappen als in de personenbelasting. Hoeveel levert u dat op boven op de afschrijving en waarvoor geldt dit? Meer...

BELASTINGAFTREK - AUTOKOSTEN

Zonder bvba fiscaal voordelig een auto kopen in 2018

In de personenbelasting wordt de autofiscaliteit al vanaf 2018 gewijzigd: de aftrek van een nieuwe auto zal voortaan nl. zoals bij de vennootschappen variëren in functie van de CO2 -uitstoot. Wat is hiervan het voordeel? Meer...

FISCAAL

Anticiperen op het zomerakkoord?

In het zgn. zomerakkoord heeft de regering een aantal ingrijpende fiscale maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Waarop kunt u mogelijk nu al anticiperen? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - VERKOOP PRAKTIJKGEBOUW

Ook meerwaardebelasting op het privédeel?

Stel, u stopt uw beroepsactiviteit als natuurlijke persoon en richt een bvba op. Het praktijkgebouw gaat pas 1,5 jaar later over. Wordt de winst van die verkoop dan belast als zgn. meerwaarde en zo ja, welk deel ervan? Een arrest licht toe... Meer...

FISCAAL - AFSCHRIJVINGEN

Nog snel investeren om extra kosten te maken?

Door dit jaar nog extra investeringen te doen, kunt u uw belastbare winst over 2016 nog wat drukken. Moet die investering dan dit jaar ook nog effectief geleverd zijn of is een offerte waarop u een voorschot betaalt ook goed? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AFSCHRIJVEN

Afschrijving vergeten: nog recht te zetten?

Stel, u heeft een praktijkgebouw aangekocht en de boekhouder is de afschrijving ervan vergeten op te nemen in uw aangifte. Kan dit achteraf nog rechtgezet worden? Een recent arrest licht toe... Meer...

BELASTINGAFTREK

Is uw veiligheid fiscaal aftrekbaar?

Alweer een arts die aangevallen werd in zijn praktijk. Als u die wilt beveiligen met bv. camera’s en een alarm, wat kost dat dan ‘netto’ na fiscale recuperatie? Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator