Artikeldatabank

Zoekresultaat: 53 artikel(s) gevonden in het thema: Fiscaal - trefwoord: Belasten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONENBELASTING - VERKOOP AUTO

Nieuwe regels om meerwaarde op auto te berekenen

Doordat de autofiscaliteit in de personenbelasting (pb) gewijzigd is – het aftrekpercentage hangt nu af van de CO2  – zal ook de belastbare meerwaarde bij de verkoop van een auto anders berekend worden. Hoe zit dit in elkaar? Meer...

VENNOOTSCHAP

Wie betaalt slechts 20,4% venn.b.?

Ingevolge een nieuwe wet dalen de tarieven van de vennootschapsbelasting in twee fasen. Wie betaalt in 2018 nog het ‘gewone’ tarief en wie het ‘kmo’-tarief? Meer...

FISCAAL - ZIEKENHUISARTSEN

De BBI-affaire over de fiches 218.50...

Stel, de fiscus (BBI) vindt ook dat uw ziekenhuis de fiscale fiches op naam van de individuele artsen – en niet die van de pool – moest maken, én dreigt met sancties. Wie loopt er dan gevaar: het ziekenhuis of u als individuele arts? Meer...

FISCAAL

Anticiperen op het zomerakkoord?

In het zgn. zomerakkoord heeft de regering een aantal ingrijpende fiscale maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Waarop kunt u mogelijk nu al anticiperen? Meer...

SCHULDSALDOVERZEKERING

Wat als een van beiden overlijdt?

Bij de sluiting van uw woninglening hebben u en uw partner een schuldsaldoverzekering (SSV) afgesloten voor het geval een van beiden overlijdt. Welke zijn de fiscale gevolgen indien dat effectief zou gebeuren? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN - VAPZ

Is vervroegd opnemen van uw VAPZ verstandig?

Stel, u heeft een VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) dat niet met de RIZIV-bijdrage betaald wordt en u heeft nu geld nodig. Daarom vraagt u zich af of u dat contract vroegtijdig kunt afkopen. Is dat ook een goed idee? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - VERKOOP PRAKTIJKGEBOUW

Ook meerwaardebelasting op het privédeel?

Stel, u stopt uw beroepsactiviteit als natuurlijke persoon en richt een bvba op. Het praktijkgebouw gaat pas 1,5 jaar later over. Wordt de winst van die verkoop dan belast als zgn. meerwaarde en zo ja, welk deel ervan? Een arrest licht toe... Meer...

VERZEKERINGEN - FISCAAL

Uw premie gewaarborgd inkomen inbrengen of niet?

Heeft u een verzekering gewaarborgd inkomen, dan is de premie daarvan in principe aftrekbaar. Aan de minister van Financiën werd gevraagd of de aftrek van de premie automatisch leidt tot de belastbaarheid van de uitkering? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ONROEREND GOED

Ook meerwaardebelasting op het deel grond?

Stel, u heeft een grond waarop u een gebouw zet waarin u woont én werkt. Als u jaren later het gebouw verkoopt, wordt u belast op een meerwaarde voor het beroepsmatig deel. Hoe wordt die meerwaarde berekend? Een arrest licht toe. Meer...

GOED OM TE WETEN - VERHUREN

Meubels verhuren ook iets zwaarder belast?

Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator