Artikeldatabank

Zoekresultaat: 70 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepsaansprakelijkheid - trefwoord: Vordering tot schadevergoeding

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GRONDIG ONDERZOCHT - Beroepsaansprakelijkheid

U aansprakelijk als de verpleging kompres vergeet?

Stel, een verpleegkundige laat een kompres achter in de buik van een patiënt, waardoor die een infectie en ernstige schade oploopt. Wie is hiervoor aansprakelijk: de verpleegkundige, u of het ziekenhuis? Een recent arrest licht toe... Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Wat als u het advies van het FMO betwist?

Stel, het FMO acht u aansprakelijk voor een ongeval met ernstige schade en omdat u en uw verzekeraar de aansprakelijkheid betwisten, betaalt het zelf al een zgn. provisoire vergoeding aan de patiënt. Hoe verloopt het dan verder? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMED CONSENT

Volstaat een infosessie voor uw informatieplicht?

Stel, een patiënt beweert dat u hem onvoldoende geïnformeerd heeft, terwijl er door het ziekenhuis uitgebreide infosessies over de ingreep georganiseerd werden. Volstaat dat dan niet? Een recente uitspraak van het FMO licht toe... Meer...

ZIEKENHUISARTSEN - AANSPRAKELIJKHEID

Patiënten zonder supplementen ‘are equal’

Vanuit bepaalde hoeken klaagt men vaak aan dat wie niet op een eenpersoonskamer ligt, niet dezelfde zorgen zou krijgen. Sinds begin 2017 bevat de Ziekenhuiswet strafsancties in dat verband. Wat is de draagwijdte hiervan? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Kan een expertiseverslag onontvankelijk zijn?

Stel, de door de rechter aangestelde deskundige schrijft in zijn rapport dat u, als behandelende arts, niet aansprakelijk bent voor de feiten. Strikt genomen kan hij dat echter niet. Bent u dan u niks met dit verslag? Een recent arrest licht toe... Meer...

AANSPRAKELIJKHEID - INFORMATIEPLICHT

Patiënt met slaapapneu: geen geldig rijbewijs meer?

Slaapapneu is een aandoening die steeds vaker voorkomt. Wist u al dat een patiënt met matige of ernstige slaapapneu in beginsel niet (meer) rijgeschikt is? In welke mate is het ook uw taak om op dit laatste te wijzen? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Flauwvallen na bloedafname: kan het uw ‘fout’ zijn?

Stel, u neemt via een kleine prik bloed af bij uw patiënt en u geeft hem een gaasje om de prikwonde af te dekken. Even later valt hij flauw en bezeert zich bij de val. Bent u dan aansprakelijk voor de opgelopen letsels? Een arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Een rechtszaak na uw pensioen en... dossier weg

Stel, nadat u al met pensioen bent, beweert er nog een patiënt dat u een medische fout begaan zou hebben. In welke mate kan het feit dat u het medisch dossier niet meer heeft/vindt een probleem vormen? Een recent arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Pijn tussen controles in: initiatief aan de patiënt?

Stel, op de controle na een operatie blijkt alles goed te gaan met een patiënt. Maanden later heeft hij echter hevige pijnen en een onderzoek op ‘de spoed’ wijst op complicaties. Moet u hem dan zelf contacteren? Een arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Het FMO over ballondilatatie-complicaties

Het F(onds) M(edische) O(ngevallen) onderzoekt ook, en zelfs eerst, of er sprake is van een medische fout. In een zaak waarin er complicaties optraden bij een ballondilatatie, oordeelde het dat dit het geval was. Wat zijn de gevolgen? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator