Artikeldatabank

Zoekresultaat: 80 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepsaansprakelijkheid - trefwoord: Vordering tot schadevergoeding

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Verkeerde ingreep met goed resultaat ‘oké’ voor het FMO?

Stel, eerst gaat de patiënt akkoord om een implantaat te plaatsen dat niet volledig terugbetaald wordt, maar daarna vraagt hij om een ander type te plaatsen. Als u per vergissing toch het duurdere implantaat plaatst, maar dat een goed resultaat oplevert, kan men dit dan ‘aanvechten’ bij het FMO? Een uitspraak licht toe... Meer...

INFORMATIEVERPLICHTING - AANSPRAKELIJKHEID

Alcoholverslaving en rijbewijs: heeft u een rol te spelen?

Stel, een patiënt gebruikt de laatste tijd overmatig alcohol en blijft toch nog met de auto rijden. Moet u als behandelende arts in zo’n situatie initiatieven nemen naar het (intrekken van het) rijbewijs toe? Deze vraag werd voorgelegd aan de Prov. Raad van West-Vlaanderen. Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Moet u niet altijd alles vergoeden bij een fout?

Stel, er doet zich bij een operatie een complicatie voor die zelfs met de beste zorgen niet vermeden had kunnen worden. Nadien neemt de schade echter verder toe en dát wrijft men u aan. Kan men u dan, als u al aansprakelijk zou zijn, voor de volledige schade doen opdraaien? Het Hof van Cassatie licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Wie moet het medisch hulpmiddel deactiveren?

Stel, voorafgaand aan een operatie moet een ingeplant medisch hulpmiddel gedeactiveerd worden. De patiënt deelt u mee dat hij zelf het hulpmiddel heeft kunnen deactiveren. Moet u dit nog verifiëren? Een recent vonnis licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Kan kindermishandeling melden een ‘medische fout’ worden?

Stel, bij een onderzoek stelt u mogelijke tekenen van kindermishandeling vast. Na overleg beslist u het parket in te lichten. Kan men u veroordelen tot een schadevergoeding als uw vermoeden onterecht bleek te zijn? Een arrest licht toe. Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMED CONSENT

Informeren over of kiezen van de behandelingsopties?

De zgn. informatieverplichting houdt in dat u de patiënt moet informeren over onder meer de behandelingsalternatieven. Houdt dit echter ook in dat het de patiënt is die kan kiezen welke ingreep er zal gebeuren, of blijft die keuze toch het terrein van de beroepsbeoefenaar? Een recent arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMATIEVERPLICHTING

Wie moet de patiënt informeren over laboresultaten?

Stel, men laat zich onderzoeken bij een dermatoloog en die stuurt de laboresultaten, dewelke op een gezwel wijzen, naar de huisarts. Wie moet dan de patiënt informeren en wie is aansprakelijk als het niet gebeurt? Een vonnis licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - MEDISCHE SCHADE

Afgewezen door het FMO, dan maar naar de rechter?

Opdat het FMO een zgn. medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (moza) zou vergoeden, moet de schade ‘ernstig’ én ‘abnormaal’ zijn. Uit een recent arrest blijkt dat het FMO deze begrippen soms te streng toepast. In welke zin? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Wie is aansprakelijk na transfer naar andere dienst?

Stel, een patiënt lijdt schade nadat hij op meerdere diensten behandeld werd. Zijn al deze diensten dan samen aansprakelijk of bent ú dat niet meer nadat de patiënt naar een andere dienst doorverwezen werd? Een recent arrest licht toe. Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Kunt u een FMO-deskundige wraken?

Als u ‘gevat’ zou worden in een procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zal dit Fonds meestal een deskundige aanstellen. Wat kunt u doen als u twijfelt aan de onpartijdigheid van deze deskundige? Een vonnis licht toe. Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2020

Meer van Indicator