Artikeldatabank

Zoekresultaat: 25 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepsaansprakelijkheid - trefwoord: Gerechtelijke procedure

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Wat zijn de gevolgen van een ‘onwettige’ euthanasie?

In januari 2020 ging er geen dag voorbij of het zgn. euthanasieproces te Gent beheerste de media. Zonder echt in te gaan op de concrete zaak zelf, willen we in deze bijdrage stilstaan bij de volgende vragen: hoe komt het dat men van mogelijke vergiftiging sprak en dat zo’n zaak voor assisen gekomen is? Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Naar de cel bij herhaalde medische fouten?

In december 2019 stonden de kranten nog vol over een huisarts die effectief (zes maanden) naar de cel zou moeten wegens het niet-tijdig verwijzen van een patiënt naar de specialist. Het zou nl. niet zijn eerste veroordeling geweest zijn. Wil dit zeggen dat men bij een herhaalde medische fout sowieso de cel in moet? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Kan de verzekeraar zijn kar keren?

Stel, een ontevreden patiënt beschuldigt u van een medische fout. Uw BA-verzekeraar is eerst, net als u, van mening dat dit onterecht is en wijst uw aansprakelijkheid af. Kan die verzekeraar dan later toch nog – tegen uw zin – instemmen met een minnelijke medische expertise (MME)? Een recent arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Kan kindermishandeling melden een ‘medische fout’ worden?

Stel, bij een onderzoek stelt u mogelijke tekenen van kindermishandeling vast. Na overleg beslist u het parket in te lichten. Kan men u veroordelen tot een schadevergoeding als uw vermoeden onterecht bleek te zijn? Een arrest licht toe. Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Strafrechtelijke vervolging voor ‘wettelijke’ euthanasie?

Eind november 2018 werd er in de pers bericht dat drie artsen die euthanasie toegepast hadden volgens de wettelijke procedures, naar het hof van assisen verwezen worden en beschuldigd worden van ‘vergiftiging’. Hoe kan zoiets? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Kan deskundige van patiënt ander specialisme doen?

Stel, u bent tandarts en wordt aangeklaagd voor een medische fout. De patiënt staaft zijn ‘klacht’ met een verslag van zijn huisarts die schrijft dat u onzorgvuldig gehandeld heeft. Volstaat dat als zgn. begin van bewijs? Een vonnis licht toe... Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Wat als u het advies van het FMO betwist?

Stel, het FMO acht u aansprakelijk voor een ongeval met ernstige schade en omdat u en uw verzekeraar de aansprakelijkheid betwisten, betaalt het zelf al een zgn. provisoire vergoeding aan de patiënt. Hoe verloopt het dan verder? Meer...

MEDISCH RECHT - AANSPRAKELIJKHEID

Mogen patiënten een gesprek opnemen?

Begin mei 2017 was er veel te doen over het feit dat een patiënt een gesprek met u zou kunnen opnemen... en die opname nog in een procedure zou kunnen gebruiken ook. Klopt dit inderdaad en mag u dan ook het gesprek opnemen? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Kan een expertiseverslag onontvankelijk zijn?

Stel, de door de rechter aangestelde deskundige schrijft in zijn rapport dat u, als behandelende arts, niet aansprakelijk bent voor de feiten. Strikt genomen kan hij dat echter niet. Bent u dan u niks met dit verslag? Een recent arrest licht toe... Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Naar de gevangenis voor een medische fout?

Eind juni berichtten de media over een gynaecologe die een kankerdiagnose verzwegen had. “Ze krijgt twee jaar cel”, zo stelde men. Wil dit nu zeggen dat een (tand)arts die een fout begaan heeft, effectief naar de gevangenis moet? Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator