Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepsaansprakelijkheid - trefwoord: Gerechtelijke procedure

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Wat als u het advies van het FMO betwist?

Stel, het FMO acht u aansprakelijk voor een ongeval met ernstige schade en omdat u en uw verzekeraar de aansprakelijkheid betwisten, betaalt het zelf al een zgn. provisoire vergoeding aan de patiënt. Hoe verloopt het dan verder? Meer...

MEDISCH RECHT - AANSPRAKELIJKHEID

Mogen patiënten een gesprek opnemen?

Begin mei 2017 was er veel te doen over het feit dat een patiënt een gesprek met u zou kunnen opnemen... en die opname nog in een procedure zou kunnen gebruiken ook. Klopt dit inderdaad en mag u dan ook het gesprek opnemen? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Kan een expertiseverslag onontvankelijk zijn?

Stel, de door de rechter aangestelde deskundige schrijft in zijn rapport dat u, als behandelende arts, niet aansprakelijk bent voor de feiten. Strikt genomen kan hij dat echter niet. Bent u dan u niks met dit verslag? Een recent arrest licht toe... Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Naar de gevangenis voor een medische fout?

Eind juni berichtten de media over een gynaecologe die een kankerdiagnose verzwegen had. “Ze krijgt twee jaar cel”, zo stelde men. Wil dit nu zeggen dat een (tand)arts die een fout begaan heeft, effectief naar de gevangenis moet? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Patiënt verliest expertise, toch nog naar de rechter?

Stel, een patiënt lijdt schade en u gaat akkoord om door een zgn. minnelijke medische expertise te laten nagaan of u een fout begaan heeft. Als hieruit blijkt van niet, kan de patiënt dan toch naar de rechter stappen? Een arrest licht toe... Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - DRINGENDE ZORGEN

Stroomonderbrekingen en aansprakelijkheid (tand)arts

Deze winter worden er, zoals al ‘tot vervelens toe’ verteld, stroomonderbrekingen verwacht. Ook in uw privépraktijk zou u echter maatregelen moeten nemen om als een ‘normaal en zorgvuldig’ (tand)arts te handelen. Welke? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Verslag van de ziekenfondsarts: een begin van bewijs?

Stel, een patiënt zwaait met een verslag van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om te zeggen dat er een medische fout begaan zou zijn. Volstaat dit om een gerechtelijke procedure te kunnen beginnen? Een vonnis licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Ook de anesthesist staat mee aan het roer...

Stel, de chirurg dringt aan om snel te opereren, maar volgens de anesthesist is het niet risicoloos om de patiënt ‘in slaap te doen’. Wanneer er vervolgens iets misloopt, wie is er dan aansprakelijk? Een recent arrest licht toe... Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - TANDARTSEN

Betaalt het ‘No fault-Fonds’ ook voor tandschade?

Tandschade heeft meestal geen werkonbekwaamheid van zes maanden, laat staan een invaliditeit van 25% tot gevolg. Kan men dan wel een beroep doen op het Fonds voor medische ongevallen als het om tandschade gaat? Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

No fault-wet en schade door producten

Onlangs werd er uitvoerig bericht over het overlijden van een baby, ‘wellicht’ ten gevolge van het niet ‘deftig’ functioneren van een toestel. Is dit nu een voorbeeld van een zaak waarin het Fonds voor medische ongevallen zal betalen? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator