Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: Orde - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PRAKTIJKORGANISATIE

Moet de vervangarts betalen voor gebruik van de praktijk?

Als een van de associés zich (lange tijd) moet laten vervangen, bv. omwille van ziekte of zwangerschap, en als de vervangarts voor eigen rekening mag werken, kunt u die dan verplichten om een deel van de door hem/haar geïnde inkomsten af te staan voor het gebruik van de praktijk? Meer...

DEONTOLOGIE

Twee keer niet geweest, blijf maar weg!

In maart ‘19 kwam een tandarts in het nieuws die patiënten weert, als die 2 keer niet zijn komen opdagen. Mag een arts dat deontologisch gezien ook doen? Meer...

BEROEPSGEHEIM - ORDE DER ARTSEN

Er was niemand van de Orde bij in de ozonzaak...

Stel, een arts wordt beschuldigd van een misdrijf en om dat te onderzoeken worden medische dossiers en e-mails met patiënten in beslag genomen. In principe moet daar een lid van de Orde bij aanwezig zijn. Wat als dit toch niet gebeurt? Meer...

ORDE DER ARTSEN

Geen ‘voorlegverplichting’ meer!

In de nieuwe Code van de Orde wordt met geen woord meer gerept over het voorafgaandelijk voorleggen van contracten. Is die verplichting weggevallen? Meer...

ORDE DER ARTSEN

Le nouveau Code est arrivé

Op 3 mei 2018 heeft de Nat. Raad van de Orde een nieuwe Code voor geneeskundige plichtenleer gepubliceerd (op zijn site). Mag u de oude nu vergeten? Meer...

MEDISCH RECHT - ORDE

Niet-alledaags attest: “U bent gezond van geest”

Stel, een bejaarde patiënt, en/of zijn notaris, vraagt u om aanwezig te zijn bij de opmaak van zijn testament. Wat is de bedoeling hiervan? Is dat gebruikelijk en mag u dat ook doen? Meer...

MEDISCH RECHT - BEROEPSGEHEIM

Mag u echt niet reageren op kwaadsprekerij?

Stel, een patiënt stelt u in een slecht daglicht op een forum of de sociale media. Klopt het dat u die juridisch gezien (o.a. wegens het beroepsgeheim) niet van antwoord mag dienen, want dat u anders zelfs sancties zou kunnen oplopen? Meer...

MEDISCH RECHT - HUISARTSEN

Welke sancties als een huisarts wachtdienst weigert?

Geregeld leest u dat een huisartsenkring in conflict komt met een huisarts die weigert deel te nemen aan de wachtdienst. In deze bijdrage willen we nagaan in welke mate zo’n weigering effectief gesanctioneerd kan worden... Meer...

ORDE DER ARTSEN

Opgeroepen door de Orde, kunt u uw advocaat sturen?

Stel dat het u ooit eens zou overkomen: de Orde heeft een klacht tegen u ontvangen en er zal een tuchtprocedure gestart worden. Moet u dan zelf aanwezig zijn op die zittingen of mag u uw verdediging overlaten aan een advocaat? Meer...

MEDISCH RECHT

Hoe moet u meedelen dat u de behandeling stopzet?

Stel, u wenst een patiënt die zich bijzonder tactloos gedraagt, niet verder te behandelen. Is het eigenlijk verplicht om een reden op te geven voor het afbreken van een behandeling die nog aan de gang is? Hoe moet u zoiets doen? Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator