Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: Orde - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

MEDISCH RECHT - ORDE

Niet-alledaags attest: “U bent gezond van geest”

Stel, een bejaarde patiënt, en/of zijn notaris, vraagt u om aanwezig te zijn bij de opmaak van zijn testament. Wat is de bedoeling hiervan? Is dat gebruikelijk en mag u dat ook doen? Meer...

MEDISCH RECHT - BEROEPSGEHEIM

Mag u echt niet reageren op kwaadsprekerij?

Stel, een patiënt stelt u in een slecht daglicht op een forum of de sociale media. Klopt het dat u die juridisch gezien (o.a. wegens het beroepsgeheim) niet van antwoord mag dienen, want dat u anders zelfs sancties zou kunnen oplopen? Meer...

MEDISCH RECHT - HUISARTSEN

Welke sancties als een huisarts wachtdienst weigert?

Geregeld leest u dat een huisartsenkring in conflict komt met een huisarts die weigert deel te nemen aan de wachtdienst. In deze bijdrage willen we nagaan in welke mate zo’n weigering effectief gesanctioneerd kan worden... Meer...

ORDE DER ARTSEN

Opgeroepen door de Orde, kunt u uw advocaat sturen?

Stel dat het u ooit eens zou overkomen: de Orde heeft een klacht tegen u ontvangen en er zal een tuchtprocedure gestart worden. Moet u dan zelf aanwezig zijn op die zittingen of mag u uw verdediging overlaten aan een advocaat? Meer...

MEDISCH RECHT

Hoe moet u meedelen dat u de behandeling stopzet?

Stel, u wenst een patiënt die zich bijzonder tactloos gedraagt, niet verder te behandelen. Is het eigenlijk verplicht om een reden op te geven voor het afbreken van een behandeling die nog aan de gang is? Hoe moet u zoiets doen? Meer...

ORDE - ERELOON

Art. 79 Code geschrapt: praktische gevolgen?

Onlangs heeft de Orde art. 79, waarin stond dat het niet ‘gebruikelijk’ was om een ereloon te vragen aan verwanten, collega’s en medewerkers, geschrapt uit de Code. Welke praktische gevolgen heeft dit nu? Meer...

RECLAME

Is er ‘reclamenieuws’ onder de zon?

Onlangs werd het wettelijk reclameverbod voor plastisch chirurgen vernietigd. In welke mate is reclame maken nu eigenlijk toegestaan voor zorgverleners? Meer...

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH RECHT

Kennis van seksueel misbruik: wat mag/moet u doen?

De voorbije weken werd er in de pers uitvoerig gedebatteerd over het invoeren van een meldingsplicht inzake seksueel misbruik. Zo’n verplichting bestaat nog niet, maar u beschikt wel vaak al over een spreekrecht. Wat houdt dit in? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ASSOCIATIE

Gevolgen van een te ruim niet-concurrentiebeding

Stel, u wilt de associatie verlaten, maar u zit met een niet-concurrentiebeding van vijf jaar. Heeft het dan zin om de geldigheid van dat beding te betwisten? Zo ja, wat is het gevolg als de rechter u zou volgen? Een recent arrest licht toe... Meer...

MEDISCH DOSSIER

Wat met de dossiers op het einde van de praktijk?

Wordt uw praktijk overgedragen aan een andere arts, dan kan die ook de ­medische dossiers overnemen, maar wat als de praktijk echt stopgezet en niet overgedragen wordt, bv. bij overlijden van de beroepsbeoefenaar? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator