Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Orde - trefwoord: Sancties

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ORDE DER ARTSEN - CONTRACTEN

Hoe reageren op vragen van de contractencommissie?

Stel, de contractencommissie van de Orde vindt dat bepaalde passages van uw (nieuw) associatiecontract aangepast moeten worden. Hoe pakt u het aan om die commissie van uw gelijk te overtuigen en wat als het toch niet zou lukken? Meer...

ORDE VAN ARTSEN - TUCHTZAKEN

‘Extra straf’ als u niet zou antwoorden in een tuchtzaak?

Een tuchtzaak kan iedereen overkomen. Een mailtje van een ontevreden patiënt kan al volstaan, opdat er een dossier opgestart wordt. Indien de prov. raad u per brief vragen zou stellen, kunt u het dan riskeren die gewoon te negeren? Meer...

MEDISCHE ATTESTEN

Verklaring voor medische bijstand: moet u dat tekenen?

Stel, een kind van 12 jaar wordt gehospitaliseerd voor een beenbreuk. De moeder wil bij haar kind blijven en vraagt om een attest in te vullen waardoor ze RVA-uitkeringen kan krijgen voor die dagen. Bent u verplicht zo’n attest te schrijven? Meer...

ORDE VAN GENEESHEREN

Een dag in het ok wordt plots minder ‘normaal’...

De media stonden onlangs bol van de berichten over een chirurg in opleiding die een foto op Facebook geplaatst had waarop hij poseerde met een grote kniptang. Komkommertijd voor de journalist, sancties voor de assistent? Meer...

BEROEPSGEHEIM - ATTESTEN

Ziekteattesten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Op 14 oktober zijn er weer verkiezingen. Stel, een patiënt vraagt om een ziekte­attest omdat hij zich niet kan verplaatsen om te gaan stemmen of omdat hij zich niet in staat voelt om te zetelen. Wat moet en mag er in zo’n attest staan? Meer...

ZIEKENHUISOVEREENKOMST

Kunt u ook door het ziekenhuis geschorst worden?

De zwaarste sanctie die de ziekenhuisdirectie kan nemen tegen een ziekenhuisarts is om hem af te zetten (om dringende reden). Kan het ziekenhuis echter ook andere sancties nemen, bv. u tijdelijk schorsen? Meer...

AFWEZIGHEIDSATTESTEN - ORDE

‘Valse attesten’-mania in de media...

Uiteraard schrijft u geen ziekteattesten aan de lopende band tegen € 5 per stuk, maar misschien wordt u weleens ‘onder druk gezet’ door een patiënt om een attest te krijgen. Welke sancties riskeert u? Hoe kunt u problemen vermijden? Meer...

BEROEPSGEHEIM - ATTESTEN

Een attest naar de verzekeraar gestuurd, wat nu?

Een attest over de gezondheidstoestand van een patiënt ten behoeve van een (hospitalisatie)verzekeraar moet u steeds aan de patiënt zelf bezorgen. Niets nieuws dus, maar wat zijn de mogelijke consequenties als dit niet gebeurd is? Meer...

ORDE - TUCHTSANCTIES

Kan de Orde haar zegje doen over privéfeiten?

Stel, er wordt een klacht ingediend bij de Orde wegens een feit uit het privéleven van een arts. Moet de Orde (lees: de Provinciale Raad) zich dan onbevoegd verklaren of kan zij de aangekaarte feiten toch onderzoeken? Meer...

ACTUALITEIT - ORDE

Vrije erelonen en schadevergoedingen onder vuur?

In de media werd er onlangs uitvoerig bericht over een (niet-geconventioneerde) huisarts die (één maand) geschorst werd wegens het vragen van een over­dreven ereloon. Kan de Orde dáárvoor dan (zo zwaar) sanctioneren? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator