Artikeldatabank

Zoekresultaat: 51 artikel(s) gevonden in het thema: Orde - trefwoord: Adviezen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ORDE DER ARTSEN - BEWAKINGSCAMERA’S

Geen camera mogelijk in consultatieruimte?

Volgens de wet mogen bewakingscamera’s de intimiteit van wie gefilmd wordt, niet aantasten. In een recent advies heeft de Nat. Raad van de Orde daaruit afgeleid dat u geen camera’s in uw consultatieruimte zelf mag plaatsen. Klopt dat echter wél altijd, of is enige nuancering op zijn plaats? Meer...

ORDE DER ARTSEN - MEDISCH DOSSIER

Wat zijn (voorbeelden van) persoonlijke notities?

Als arts kunt u in het dossier van uw patiënt ook zgn. persoonlijke notities vermelden. Die kunnen dan nooit rechtstreeks door de patiënt zelf ingekeken worden. Wat valt er volgens een recent advies van de Nat. Raad onder dit begrip? Meer...

ORDE DER ARTSEN

Orde bevestigt: geen voorlegplicht meer

De nieuwe Code bevat geen voorlegverplichting voor (associatie)contracten meer. Toch bleven er prov. raden dit eisen. Lost een advies van de Nat. Raad dit op? Meer...

ORDE DER ARTSEN - ATTESTEN

Van kunnen naar moeten attesteren voor verzekering?

Voor het sluiten of uitvoeren van een verzekeringscontract moeten vaak heel wat ‘papieren’ ingevuld worden. In welke mate bent u volgens de Nat. Raad van de Orde ‘deontologisch verplicht’ om in te gaan op de vraag om deze in te vullen? Meer...

ORDE DER ARTSEN

Nieuwe leidraad voor contracten en vennootschappen

In de nieuwe Code van medische deontologie staan nog slechts weinig voorschriften over samenwerkingscontracten en vennootschappen. De Nat. Raad heeft daarom een leidraad met richtlijnen ontworpen. Is er nu veel veranderd? Meer...

MEDISCH DOSSIER - ORDE DER ARTSEN

Geen bewaarplicht meer na pensioen, ... of toch?

Wat moet er volgens een advies van de Nat. Raad gebeuren met de medische dossiers als u met pensioen gaat? In een associatie of groepspraktijk wordt de bewaring ervan automatisch verdergezet, maar wat bij een solopraktijk? Meer...

MEDISCH DOSSIER - ORDE DER ARTSEN

Diensthoofd mag de dossiers meestal niet inzien!

Een diensthoofd is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn dienst. In dat verband kan het verleidelijk zijn om patiëntendossiers in te zien. Maar kan dit wel, en zo ja, onder welke voorwaarden? Een advies van de Nat. Raad licht toe. Meer...

ORDE

Hoe ‘bindend’ is de nieuwe Code?

Zoals u weet, is er sinds mei 2018 een nieuwe Code van medische deontologie. In een recent advies weidt de Nat. Raad uit over de vraag of die afdwingbaar is... Meer...

ORDE DER ARTSEN - ATTESTEN

Attest ‘gezond van geest’ ook voor ‘eigen’ patiënt?

Soms vraagt men u als arts om te attesteren dat iemand die een schenking doet of een testament opstelt, nog gezond van geest is. Is het toegestaan om zo’n attest op te stellen voor eigen patiënten of moet het om een ‘externe’ arts gaan? Meer...

ORDE DER ARTSEN

De Orde wil niet langer dat u een schenking aanvaardt...

De wet bevat geen algemeen verbod om een schenking van een patiënt te aanvaarden. In een recent advies raadt de Nat. Raad van de Orde echter af om te aanvaarden in een situatie waarin het wél mag. Welke gevolgen heeft dit? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2020

Meer van Indicator