Artikeldatabank

Zoekresultaat: 41 artikel(s) gevonden in het thema: Orde - trefwoord: Adviezen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ORDE DER ARTSEN - ATTESTEN

Een dixit-attest voor school: nieuw model

In een recent advies introduceert de Nat. Raad van de Orde der Artsen een nieuw model van een zgn. dixit-attest voor de schoolgaande jeugd. Waarvoor dient zo’n attest en kunt u dat schrijven zonder enig risico op problemen? Meer...

ORDE DER ARTSEN

Raadpleging van specialist in huisartsenpraktijk?

Mag en kan een specialist raadplegingen doen in de praktijkruimte van een huisarts(enassociatie)? In een recent advies conformeert de Orde der Artsen haar standpunt aan de huidige realiteit. Wat zegt de Nat. Raad precies? Meer...

ORDE DER ARTSEN - MEDISCH RECHT

Verwijsplicht als u euthanasieverzoek weigert?

Stel, een patiënt vraagt u om euthanasie. Onder meer omdat hij niet wil dat u dit met zijn familie bespreekt, besluit u een gewetensbezwaar in te roepen. Moet u de patiënt dan doorverwijzen naar een collega? De Orde der Artsen adviseert... Meer...

INFORMATIEVERPLICHTING - TEAMVERBAND

Informeert ieder apart, of één iemand voor allen?

Als bij een heelkundige ingreep meerdere artsen betrokken zijn, moet elke arts dan voor zijn vakgebied aan de informatieplicht voldoen, of kan één arts dit ‘voor iedereen’ doen? In een recent advies geeft ook de Orde er zijn mening over... Meer...

MEDISCH RECHT - ORDE DER ARTSEN

Wie kan de omstandige medische verklaring opmaken?

Men kan u vragen om een ‘omstandige medische verklaring’ op te maken over de gezondheidstoestand van een wilsonbekwame persoon. Mag u dat (volgens een nieuw advies) van de Orde ook doen als het uw eigen patiënt niet is? Meer...

ORDE DER ARTSEN - MEDISCH DOSSIER

Inzage om testamentaire redenen toegestaan?

De inzage in het medisch dossier omwille van ‘testamentaire’ redenen is altijd al gevoelige materie geweest. Eind 2016 heeft de Nat. Raad zijn standpunt versoepeld. Wat moet u ervan weten als behandelende arts van de overleden patiënt? Meer...

ORDE DER ARTSEN - ZIEKENHUISARTSEN

Richtlijnen over de procedure voor een medical audit

Zoals u weet, heeft de hoofdarts de bevoegdheid om een zgn. gerichte medical audit op een dienst te organiseren. Op welke manier geeft een nieuw advies van de Nat. Raad concrete invulling aan de vraag hoe dit in zijn werk gaat? Meer...

HUISARTSEN - OPLEIDINGSOVEREENKOMST

Welk niet-concurrentiebeding voor HAIO’s?

Aan de Nat. Raad van de Orde werd gevraagd om concrete ‘normen’ aan te geven voor het niet-concurrentiebeding in een opleidingsovereenkomst van een HAIO. Wat is er op dit vlak ‘gangbaar’ en hoe houdt u een slag om de arm? Meer...

BEROEPSGEHEIM

Mag u de politie de naam van een getuige geven?

Stel, een patiënt blijkt bij het verlaten van uw praktijk getuige geweest te zijn van een verkeersongeval. De politie komt u de naam van de bewuste patiënt vragen. Mag u die naam geven, of is dat een inbreuk op het beroepsgeheim? Meer...

ORDE - MEDISCH DOSSIER

Hoe inzage verlenen in elektronisch dossier?

Ook als het een elektronisch patiëntendossier betreft, beschikt de patiënt over een recht op inzage. Hoe verloopt dit dan: kan dit bv. via internet gebeuren of alleen ter plekke? Even kijken wat de Nationale Raad van de Orde ervan vindt... Meer...
Geactualiseerd op: 23.02.2018

Meer van Indicator