Artikeldatabank

Zoekresultaat: 43 artikel(s) gevonden in het thema: Medisch recht - trefwoord: Medisch dossier

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GOED OM TE WETEN - BEWAARTERMIJNEN

Nieuwe bewaartermijn voor RX-en en labo-docs

MEDISCH DOSSIER

Welke straffen voor ‘stoute’ (verzekerings)artsen?

Eind januari 2020 lekte uit dat verzekeringsartsen zich frauduleus (= zonder toestemming en met valse bedoelingen) toegang verschaft zouden hebben tot (elektronische) dossiers in ziekenhuizen. Welke ‘straffen’ staan daar eigenlijk op? Meer...

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH DOSSIER

Gedeeld beroepsgeheim: wanneer mag u stukken geven?

Stel, een collega-(huis)arts heeft een van uw patiënten gezien tijdens de wachtdienst en nu blijkt die patiënt een claim in te gaan dienen tegen die huisarts. Deze laatste vraagt stukken op uit het medisch dossier. Mag u die echter wel geven? Meer...

ORDE DER ARTSEN - MEDISCH DOSSIER

Wat zijn (voorbeelden van) persoonlijke notities?

Als arts kunt u in het dossier van uw patiënt ook zgn. persoonlijke notities vermelden. Die kunnen dan nooit rechtstreeks door de patiënt zelf ingekeken worden. Wat valt er volgens een recent advies van de Nat. Raad onder dit begrip? Meer...

MEDISCH DOSSIER - ORDE DER ARTSEN

Geen bewaarplicht meer na pensioen, ... of toch?

Wat moet er volgens een advies van de Nat. Raad gebeuren met de medische dossiers als u met pensioen gaat? In een associatie of groepspraktijk wordt de bewaring ervan automatisch verdergezet, maar wat bij een solopraktijk? Meer...

MEDISCH DOSSIER - ORDE DER ARTSEN

Diensthoofd mag de dossiers meestal niet inzien!

Een diensthoofd is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn dienst. In dat verband kan het verleidelijk zijn om patiëntendossiers in te zien. Maar kan dit wel, en zo ja, onder welke voorwaarden? Een advies van de Nat. Raad licht toe. Meer...

MEDISCH DOSSIER

Hoelang moet u de (papieren) dossiers bewaren?

Nu nieuwe patiëntendossiers elektronisch bewaard worden, rijst steeds meer de vraag hoelang u de oude papieren dossiers nog moet bewaren. Moet u daarvoor naar de zgn. verjaringstermijn inzake aansprakelijkheid (20 jaar) kijken? Meer...

MEDISCH DOSSIER - BEROEPSGEHEIM

Inzage door andere arts na overlijden: hoe werkt dat?

Het beroepsgeheim verbiedt u om na het overlijden van de patiënt aan diens (levens)verzekeraar een kopie van het medisch dossier te bezorgen. Wat als daarna de echtgeno(o)t(e) of een ander familielid dezelfde vraag stelt? Meer...

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH DOSSIER

Wat als de verzekeraar het dossier vraagt na overlijden?

Een levensverzekeraar vraagt na de dood van een patiënt om diens medisch dossier over te maken. “We hebben dat nodig om het dossier af te sluiten en we hebben het akkoord van de patiënt”, zo luidt het. Mag/moet u daarop ingaan? Meer...

PATIËNTENRECHTEN - MEDISCH DOSSIER

Ook inzagerecht voor de ouder die u niet kent?

Stel, een minderjarig kind en de in een scheiding verwikkelde moeder zijn patiënt bij u, maar de vader is dat niet. Nu vraagt hij inzage in het dossier van zijn zoontje. Moet u dat toestaan, ook als u weet dat er nog ruzie is tussen de partners? Meer...
Geactualiseerd op: 27.03.2020

Meer van Indicator