Artikeldatabank

Zoekresultaat: 35 artikel(s) gevonden in het thema: Medisch recht - trefwoord: Medisch dossier

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH DOSSIER

Wat als de verzekeraar het dossier vraagt na overlijden?

Een levensverzekeraar vraagt na de dood van een patiënt om diens medisch dossier over te maken. “We hebben dat nodig om het dossier af te sluiten en we hebben het akkoord van de patiënt”, zo luidt het. Mag/moet u daarop ingaan? Meer...

PATIËNTENRECHTEN - MEDISCH DOSSIER

Ook inzagerecht voor de ouder die u niet kent?

Stel, een minderjarig kind en de in een scheiding verwikkelde moeder zijn patiënt bij u, maar de vader is dat niet. Nu vraagt hij inzage in het dossier van zijn zoontje. Moet u dat toestaan, ook als u weet dat er nog ruzie is tussen de partners? Meer...

HUISARTSEN - GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Nieuwe ‘extra’ inhoud van een gmd

De conventie 2016-2017 bevat(te) een aanbeveling om extra ‘parameters’ in het gmd op te nemen, ‘in ruil’ voor het hogere ereloon voor chronisch zieke 45-plussers. Het KB dat dit formaliseert, is op 24.02.2017 verschenen. Wat houdt dit in? Meer...

ORDE DER ARTSEN - MEDISCH DOSSIER

Inzage om testamentaire redenen toegestaan?

De inzage in het medisch dossier omwille van ‘testamentaire’ redenen is altijd al gevoelige materie geweest. Eind 2016 heeft de Nat. Raad zijn standpunt versoepeld. Wat moet u ervan weten als behandelende arts van de overleden patiënt? Meer...

MEDISCH DOSSIER

Hoe dossier opvragen in vorig ziekenhuis?

Stel, u bent veranderd van ziekenhuis en ziet er een patiënt die in het ziekenhuis waar u vroeger werkte, al bij u kwam. Wat moet u volgens een recent advies van de Orde der Artsen doen om het medisch dossier van die patiënt te bekomen? Meer...

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH DOSSIER

Als de onderzoeksrechter dossiers wil hebben...

Stel, de politie meldt dat ze in opdracht van de onderzoeksrechter twee patiëntendossiers komt ophalen, één van het slachtoffer van een misdrijf en één van de vermoedelijke dader. Is dat de ‘normale procedure’ en hoe gaat u daarmee om? Meer...

MEDISCH DOSSIER - FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN

Boete als u het FMO geen kopie van het dossier geeft?

Stel, het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) laat weten dat een patiënt om advies gevraagd heeft en het verzoekt u om binnen de maand een kopie van het medisch dossier over te maken. Moet u gevolg geven aan zo’n brief? Meer...

MEDISCH DOSSIER - PATIËNTENRECHTEN

Verzoek tot inzage: eerst doen schrijven waarom?

Stel, een patiënt vraagt u om zijn dossier in te kijken en/of om er een afschrift van te krijgen. Kunt u dan eisen dat hij eerst op papier zet waarom hij dit wenst? En wat als iemand anders het verzoek ‘namens’ de patiënt indient? Meer...

MEDISCH DOSSIER

Moet ieders mening in het dossier vermeld worden?

Stel, tussen twee behandelende artsen is er onenigheid over hoe de verzorging van een zieke aangepakt moet worden. Moet u dan ook de ‘andere’ visie in het patiëntendossier vermelden? Hierover heeft de Nationale Raad geadviseerd... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Een rechtszaak na uw pensioen en... dossier weg

Stel, nadat u al met pensioen bent, beweert er nog een patiënt dat u een medische fout begaan zou hebben. In welke mate kan het feit dat u het medisch dossier niet meer heeft/vindt een probleem vormen? Een recent arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator