Artikeldatabank

Zoekresultaat: 33 artikel(s) gevonden in het thema: Medisch recht - trefwoord: Informed consent

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INFORMATIEVERPLICHTING

Na de informatieplicht van de WPR, die van het WER

Dat de Wet op de patiëntenrechten (WPR) u verplicht om de patiënt afdoende te informeren, wist u al. Ondertussen zijn artsen en tandartsen echter ook ‘ondernemers’ in de zin van de wet (en patiënten ‘afnemers’ van hun diensten). Dat heeft ‘extra’ gevolgen op het vlak van het informeren van de patiënt. Welke precies? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMED CONSENT

Informeren over of kiezen van de behandelingsopties?

De zgn. informatieverplichting houdt in dat u de patiënt moet informeren over onder meer de behandelingsalternatieven. Houdt dit echter ook in dat het de patiënt is die kan kiezen welke ingreep er zal gebeuren, of blijft die keuze toch het terrein van de beroepsbeoefenaar? Een recent arrest licht toe... Meer...

INFORMED CONSENT

Cassatie: bewijslast niet bij de arts!

U moet uw patiënt informeren. Maar wie moet bewijzen of het wel/niet gebeurd zou zijn? Het Hof van Cassatie heeft begin 2019 de knoop doorgehakt... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMATIEVERPLICHTING

Wie moet de patiënt informeren over laboresultaten?

Stel, men laat zich onderzoeken bij een dermatoloog en die stuurt de laboresultaten, dewelke op een gezwel wijzen, naar de huisarts. Wie moet dan de patiënt informeren en wie is aansprakelijk als het niet gebeurt? Een vonnis licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMATIEVERPLICHTING

Bewijslast informed consent weer bij de zorgverlener?

In een recent arrest wordt de bewijslast inzake informed consent, in navolging van het zgn. advocatenarrest, opnieuw bij de (tand)arts gelegd. Is daarmee het pleit nu definitief beslecht, en zo ja, wat betekent dit concreet? Meer...

INFORMATIEVERPLICHTING - TEAMVERBAND

Informeert ieder apart, of één iemand voor allen?

Als bij een heelkundige ingreep meerdere artsen betrokken zijn, moet elke arts dan voor zijn vakgebied aan de informatieplicht voldoen, of kan één arts dit ‘voor iedereen’ doen? In een recent advies geeft ook de Orde er zijn mening over... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMED CONSENT

Volstaat een infosessie voor uw informatieplicht?

Stel, een patiënt beweert dat u hem onvoldoende geïnformeerd heeft, terwijl er door het ziekenhuis uitgebreide infosessies over de ingreep georganiseerd werden. Volstaat dat dan niet? Een recente uitspraak van het FMO licht toe... Meer...

MEDISCH RECHT - INFORMATIEPLICHT

Een (tand)arts moet toch geen offerte maken?

Begin maart had men het in de media over de conventieperikelen anno 2017 bij de (tand)artsen. “Vraag een prijsofferte vóór uw bezoek (wegens het gebrek aan tariefzekerheid)”, luidde het devies. Bent u wettelijk verplicht daarop in te gaan? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID - INFORMATIEPLICHT

Patiënt met slaapapneu: geen geldig rijbewijs meer?

Slaapapneu is een aandoening die steeds vaker voorkomt. Wist u al dat een patiënt met matige of ernstige slaapapneu in beginsel niet (meer) rijgeschikt is? In welke mate is het ook uw taak om op dit laatste te wijzen? Meer...

INFORMED CONSENT

Moet u ook de ‘teamgegevens’ meedelen?

Een patiënt van een abonnee drong onlangs aan op een document waarop de namen en de functies vermeld werden van de personen die aanwezig zouden zijn bij de operatie. Moet u ingaan op zo’n eis of kunt u weigeren? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator