Artikeldatabank

Zoekresultaat: 29 artikel(s) gevonden in het thema: Medisch recht - trefwoord: Informed consent

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMATIEVERPLICHTING

Bewijslast informed consent weer bij de zorgverlener?

In een recent arrest wordt de bewijslast inzake informed consent, in navolging van het zgn. advocatenarrest, opnieuw bij de (tand)arts gelegd. Is daarmee het pleit nu definitief beslecht, en zo ja, wat betekent dit concreet? Meer...

INFORMATIEVERPLICHTING - TEAMVERBAND

Informeert ieder apart, of één iemand voor allen?

Als bij een heelkundige ingreep meerdere artsen betrokken zijn, moet elke arts dan voor zijn vakgebied aan de informatieplicht voldoen, of kan één arts dit ‘voor iedereen’ doen? In een recent advies geeft ook de Orde er zijn mening over... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMED CONSENT

Volstaat een infosessie voor uw informatieplicht?

Stel, een patiënt beweert dat u hem onvoldoende geïnformeerd heeft, terwijl er door het ziekenhuis uitgebreide infosessies over de ingreep georganiseerd werden. Volstaat dat dan niet? Een recente uitspraak van het FMO licht toe... Meer...

MEDISCH RECHT - INFORMATIEPLICHT

Een (tand)arts moet toch geen offerte maken?

Begin maart had men het in de media over de conventieperikelen anno 2017 bij de (tand)artsen. “Vraag een prijsofferte vóór uw bezoek (wegens het gebrek aan tariefzekerheid)”, luidde het devies. Bent u wettelijk verplicht daarop in te gaan? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID - INFORMATIEPLICHT

Patiënt met slaapapneu: geen geldig rijbewijs meer?

Slaapapneu is een aandoening die steeds vaker voorkomt. Wist u al dat een patiënt met matige of ernstige slaapapneu in beginsel niet (meer) rijgeschikt is? In welke mate is het ook uw taak om op dit laatste te wijzen? Meer...

INFORMED CONSENT

Moet u ook de ‘teamgegevens’ meedelen?

Een patiënt van een abonnee drong onlangs aan op een document waarop de namen en de functies vermeld werden van de personen die aanwezig zouden zijn bij de operatie. Moet u ingaan op zo’n eis of kunt u weigeren? Meer...

INFORMED CONSENT

Bewijslast omgekeerd, of niet?

Eind 2015 las u wellicht ook berichten als zou het Hof van Cassatie de bewijslast inzake informed consent naar de zorgverlener verschoven hebben. Klopt dit? Meer...

MEDISCH RECHT - INFORMED CONSENT

Toestemming vertegenwoordiger nodig tijdens de wacht?

Stel, tijdens de wacht wordt er iemand binnengebracht die bewusteloos is, vermoedelijk als gevolg van overmatig drankgebruik. Hij/zij wordt vergezeld van iemand die beweert de partner te zijn en die niet wilt dat u ‘tussenkomt’. Wat nu? Meer...

MEDISCH RECHT - INFORMATIEVERPLICHTING

Moet u informeren wat het labo zal kosten?

Stel, u neemt bloed bij een patiënt en laat dit onderzoeken door een labo. Wanneer de patiënt de factuur van het labo ontvangt, verwijt hij u hem niet ingelicht te hebben over de (hoge) prijs ervan. Gaat uw informatieplicht inderdaad zover? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMATIEPLICHT

Altijd safe met een toestemmingsformulier?

Stel, een patiënt beweert dat u hem onvoldoende geïnformeerd heeft over de ingreep, terwijl u over een ondertekend toestemmingsformulier beschikt. Bent u met zo’n formulier dan niet ‘juridisch’ beschermd? Een recent arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator