Artikeldatabank

Zoekresultaat: 38 artikel(s) gevonden in het thema: Medisch recht - trefwoord: Beroepsgeheim

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH DOSSIER

Gedeeld beroepsgeheim: wanneer mag u stukken geven?

Stel, een collega-(huis)arts heeft een van uw patiënten gezien tijdens de wachtdienst en nu blijkt die patiënt een claim in te gaan dienen tegen die huisarts. Deze laatste vraagt stukken op uit het medisch dossier. Mag u die echter wel geven? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Kan kindermishandeling melden een ‘medische fout’ worden?

Stel, bij een onderzoek stelt u mogelijke tekenen van kindermishandeling vast. Na overleg beslist u het parket in te lichten. Kan men u veroordelen tot een schadevergoeding als uw vermoeden onterecht bleek te zijn? Een arrest licht toe. Meer...

BEROEPSGEHEIM - ORDE DER ARTSEN

Er was niemand van de Orde bij in de ozonzaak...

Stel, een arts wordt beschuldigd van een misdrijf en om dat te onderzoeken worden medische dossiers en e-mails met patiënten in beslag genomen. In principe moet daar een lid van de Orde bij aanwezig zijn. Wat als dit toch niet gebeurt? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSGEHEIM

Kan de verzekeraar info van het ziekenfonds gebruiken?

Als behandelende arts bent u in principe gebonden door het beroepsgeheim als de verzekeraar informatie uit het medisch dossier vraagt na overlijden. Kan de verzekeraar de gewenste informatie dan elders bekomen? Een arrest licht toe... Meer...

MEDISCH DOSSIER - BEROEPSGEHEIM

Inzage door andere arts na overlijden: hoe werkt dat?

Het beroepsgeheim verbiedt u om na het overlijden van de patiënt aan diens (levens)verzekeraar een kopie van het medisch dossier te bezorgen. Wat als daarna de echtgeno(o)t(e) of een ander familielid dezelfde vraag stelt? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSGEHEIM

Wat mag een post-mortemattest/vragenlijst bevatten?

Bij het overlijden van een patiënt die een levensverzekering heeft, vraagt de verzekeraar vaak om medische informatie door een standaardformulier op te sturen. Moet en mag u dat wel helemaal invullen? Een recent arrest licht toe... Meer...

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH DOSSIER

Wat als de verzekeraar het dossier vraagt na overlijden?

Een levensverzekeraar vraagt na de dood van een patiënt om diens medisch dossier over te maken. “We hebben dat nodig om het dossier af te sluiten en we hebben het akkoord van de patiënt”, zo luidt het. Mag/moet u daarop ingaan? Meer...

MEDISCH RECHT - BEROEPSGEHEIM

Mag u echt niet reageren op kwaadsprekerij?

Stel, een patiënt stelt u in een slecht daglicht op een forum of de sociale media. Klopt het dat u die juridisch gezien (o.a. wegens het beroepsgeheim) niet van antwoord mag dienen, want dat u anders zelfs sancties zou kunnen oplopen? Meer...

MEDISCH RECHT - ATTESTEN

Wat zet u in een attest om een reis te annuleren?

Stel, een patiënt wordt ziek en hij zelf of een verwant van hem wil zijn reis daardoor annuleren. Als de annulatieverzekering vraagt om de ziekte te attesteren, mag u daar dan op ingaan en zo ja, wat zet u in zo’n attest? Meer...

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH DOSSIER

Als de onderzoeksrechter dossiers wil hebben...

Stel, de politie meldt dat ze in opdracht van de onderzoeksrechter twee patiëntendossiers komt ophalen, één van het slachtoffer van een misdrijf en één van de vermoedelijke dader. Is dat de ‘normale procedure’ en hoe gaat u daarmee om? Meer...
Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator