Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: RIZIV - trefwoord: Derdebetalersregeling

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Patiënt van medisch huis op de wachtdienst...

RIZIV - HUISARTSEN

De ene derdebetaler is de andere niet...

Stel, een brief toont aan dat een patiënt in aanmerking komt voor de ‘facultatieve’ derdebetaler voor chronische aandoeningen. Waarmee houdt u, als huisarts, het best rekening om al dan niet in te gaan op de vraag voor de derdebetaler? Meer...

GOED OM TE WETEN - DERDEBETALER

Patiënt wil zelf geen verplichte derdebetaler...

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN

Derdebetaler financiële nood verboden

RIZIV - HUISARTSEN

Sociale derdebetaler nu ‘echt’ verplicht?

Sinds 1 oktober 2015 is het verplicht toepassen van de ‘sociale’ derdebetaler een feit voor huisartsenraadplegingen. De zgn. gedoogperiode van drie maanden is immers voorbij, aldus het RIZIV. Wat betekent dit concreet? Meer...

HUISARTSEN - RIZIV

Verplichte sociale derdebetaler: kunt u nog volgen?

De verplichte sociale derdebetaler houdt in dat u de derdebetaler moet toepassen wanneer de patiënt een zgn. verhoogde tegemoetkoming geniet. Voor welke artsen geldt dit nu eigenlijk... en vanaf wanneer precies? Meer...

GOED OM TE WETEN - RIZIV

Uitstel verplichte derdebetaler chronisch zieken

RIZIV- DERDEBETALER

Nieuw: schorsing van derdebetaler na bedrog

De wetgeving inzake de derdebetaler voorziet sinds 10 mei 2014 in een nieuwe sanctie: de schorsing van de betalingen door het ziekenfonds in geval van bedrog door de zorgverlener. Wat wordt hieronder verstaan en hoe werkt het? Meer...

RIZIV - DERDEBETALER

Nieuw: derdebetaler voor chronisch zieken

Sinds 1 mei 2014 is het mogelijk om de derdebetaler toe te passen voor chronisch zieken, zo blijkt uit een bericht van het RIZIV. Is dat een nieuwe uitzondering op het verbod op de derdebetaler voor raadplegingen? Meer...

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Verlenging globaal medisch dossier vanaf 2012

Geactualiseerd op: 27.03.2020

Meer van Indicator