Artikeldatabank

Zoekresultaat: 31 artikel(s) gevonden in het thema: RIZIV - trefwoord: Artsenconventie

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ERELONEN - ARTSENCONVENTIE

Beslissing m.b.t. conventie 2020 en vrije tarieven

Een arts die conventioneert moet behoudens uitzonderingen altijd de RIZIV-tarieven toepassen, terwijl een arts die deconventioneert behoudens uitzonderingen altijd vrije tarieven mag toepassen. Hoe zit dat dan bij deeltijdse conventie? Meer...

RIZIV-BIJDRAGE - ARTSENCONVENTIE

U verandert van houding, wat met het RIZIV-sociaal statuut?

Een arts die conventioneert voor 2020 krijgt daarvoor een RIZIV-bijdrage (sociaal statuut). Wat doet u daarmee als u lang niet geconventioneerd was? En omgekeerd: hoe vangt u het verlies ervan op als u nu besluit om te deconventioneren? Meer...

ARTSENCONVENTIE

Conventie artsen voor 2020 gepubliceerd

Op 29 januari jl. werd de nieuwe artsenconventie voor 2020 gepubliceerd. Wie moet er actie ondernemen en hoe en tegen wanneer moet dat? Meer...

GOED OM TE WETEN - ARTSENCONVENTIE

Arts en tussentijdse deconventie voor 2019

RIZIV-BIJDRAGE - ARTSENCONVENTIE

Wie doet wat met of zonder de RIZIV-bijdrage?

Een arts die conventioneert voor 2018-2019, krijgt daarvoor een RIZIV-bijdrage. Wat doet u daarmee als u lang niet geconventioneerd was? En omgekeerd: hoe vangt u het verlies van de bijdrage op als u nu besluit om te deconventioneren? Meer...

ARTSENCONVENTIE

Deconventietermijn 2018-19: tot 15.03

Op 13 februari 2018 jl. werd de nieuwe artsenconventie voor 2018-2019 gepubliceerd. Wie moet er actie ondernemen, en hoe en tegen wanneer moet dat? Meer...

RIZIV-TARIEF - ARTSENCONVENTIE

Wie mag wanneer vrije tarieven toepassen?

Een arts die conventioneert moet behoudens uitzonderingen altijd de RIZIV-tarieven toepassen, terwijl een arts die deconventioneert behoudens uitzonderingen altijd vrije tarieven mag toepassen. Hoe zit dat dan bij deeltijdse conventie? Meer...

ARTSENCONVENTIE

Einde akkoord: welk tarief vanaf 01.01?

Op 31 december eindigt de miniconventie van 2017. De gesprekken over een nieuwe conventie blijken niet te vlotten. Zijn de tarieven dan vrij vanaf 2018? Meer...

GOED OM TE WETEN - ARTSENCONVENTIE

Deconventietermijn artsen verlengd tot 31 mei

ARTSENCONVENTIE

Mini-akkoord 2017: tijd tot 12 mei

Op 27 maart 2017 werd er (voor het eerst) een zgn. miniconventie tot het einde van het jaar gesloten. Wie moet er iets doen als hij wel/niet wenst toe te treden? Meer...
Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator