Artikeldatabank

Zoekresultaat: 17 artikel(s) gevonden in het thema: Familie - trefwoord: Statuut partner

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAP - HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Voortaan uw eigen vennootschap delen met uw ex?

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht laat uw ex bij een echtscheiding soms delen in de waarde van uw vennootschap, hoewel de aandelen alleen van u zijn. Wanneer is dat precies het geval en wat moet u daarover weten? Meer...

FISCAAL - STAtUUT PARTNER

Meewerkbezoldiging of huwelijksquotiënt?

Stel, u bent gehuwd en uw partner, die geen eigen beroepsinkomsten heeft, helpt in de praktijk (die geen vennootschap is). Kent u hem/haar dan een bezoldiging meewerkende partner toe of werkt u beter met het huwelijksquotiënt? Meer...

FISCAAL - BEROEPSKOSTEN

De meewerkende partner eigen kosten laten aftrekken?

Wie geen vennootschap heeft, kan, zoals u weet, een deel van zijn/haar inkomen fiscaal toekennen aan zijn/haar partner, als die administratief werk doet in de praktijk. Kan zo’n meewerkende partner ook eigen beroepskosten aftrekken? Meer...

PRIVÉ - ONROEREND GOED

Het zgn. beding van aanwas toch maar schrappen?

Heeft u als samenwonenden samen een woning gekocht, dan is de kans reëel dat er een zgn. beding van aanwas in uw aankoopakte opgenomen werd. Wat is dat eigenlijk en wat als u daarna beslist om in het huwelijksbootje te stappen? Meer...

STATUUT PARTNER

Mag de echtgeno(o)t(e) geen bediende meer zijn?

Stel, uw partner werkt in uw praktijk als bediende voor de administratie en boekhouding. Soms zegt men dat dit gevaarlijk is, aangezien echtgenoten geen arbeidsovereenkomst met elkaar zouden kunnen hebben. Is daar iets van aan? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIEPLANNING

Is een verzekeringstontine fiscaal gezien ‘waterproof’?

Een verzekering (vaak een Tak 21 of Tak 23) ‘op twee hoofden’ duikt steeds vaker op als techniek voor successieplanning. Wanneer is zo’n verzekeringstontine interessant en is dat fiscaal gezien wel zo veilig als soms beweerd wordt? Meer...

PRIVÉ - ONROEREND GOED

‘Miserietaks’ opnieuw verlaagd bij relatiebreuk?

Wordt een onroerend goed verdeeld onder de mede-eigenaars, dan moeten er in Vlaanderen 2,5% registratierechten betaald worden. Dat tarief is op 1 januari 2015 in bepaalde gevallen echter terug verlaagd. Wanneer is dat het geval? Meer...

MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Het inkomen van uw partner en het pensioen...

Helpt uw echtgeno(o)t(e) in de praktijk, dan betaalt hij/zij wellicht beperkte of geen sociale bijdragen. Kan het nuttig zijn om hem/haar meer inkomen toe te kennen en dus meer bijdragen te laten betalen? Helpt dat voor het pensioen? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN

Uw echtgeno(o)t(e) fiscaalvriendelijk ‘beschermen’?

U bent gehuwd en u wilt dat er bij uw overlijden zo veel mogelijk geld en beleggingen uit de huwgemeenschap naar uw overlevende partner gaan. Hoe doet u dat op een fiscaalvriendelijke manier? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - MEEWERKENDE PARTNER

Hoeveel toekennen aan partners van ziekenhuisartsen?

Stel, u werkt in een ziekenhuis en u heeft een privépraktijk. U past een fiscale toekenning toe aan uw meehelpende partner van 30% van uw inkomen. Op welke inkomsten mag u die 30% dan berekenen? Een recent arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 07.04.2020

Meer van Indicator