Artikeldatabank

Zoekresultaat: 148 artikel(s) gevonden in het thema: Familie - trefwoord: Schenking

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PRIVÉ - SCHENKINGEN

Verklaring tot behoud nodig? Tijd voor actie!

Wie in het verleden schenkingen gedaan heeft en niet wenst dat de regels van het nieuwe erfrecht daarop van toepassing zijn, moet vóór 1 september 2019 een zgn. verklaring tot behoud (van de oude regels) door zijn notaris laten opstellen. Hoe werkt dat en wanneer kan dat nuttig zijn? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIEPLANNING

Schenken: is ‘weg’ ook ‘fiscaal weg’?

De meeste schenkingen en bankgiften aan de kinderen zijn een voorschot op erfenis en moeten dus ‘ingebracht’ worden (verrekend). Maar hoe zit dat fiscaal? Moet er dan toch nog erfbelasting op betaald worden? Meer...

PRIVÉ - SCHENKING

Wanneer opletten met een beding van terugkeer?

Een zgn. beding van terugkeer wordt bijna altijd ingebouwd in een schenking. Als het gaat om een onroerend goed of als er een erfovereenkomst (EOK) is, kan dit tot ongewilde (fiscale) gevolgen leiden. Hoe lost u dat eenvoudig op? Meer...

PRIVÉ - SCHENKING

Een bouwgrond aan een van uw kinderen schenken...

Stel, u wilt uw zoon een bouwgrond cadeau doen, zodat hij er nadien op kan bouwen met zijn partner. Wat zijn daarbij dan een aantal aandachtspunten? Is het een probleem om maar aan een van uw kinderen zo’n schenking te doen? Meer...

PRIVÉ - SCHENKING

Alle (bank)giften in één bewijsdocument?

Schenkingen van ouders aan hun kinderen komen dikwijls uit de huwgemeenschap, maar ook vaak uit het eigen vermogen, een onverdeeldheid of een combinatie van dat alles. Mag u dan alles in één akte of bewijsdocument gooien? Meer...

PRIVÉ - SCHENKING

Gedane schenkingen fiscaal selectief ‘afkopen’?

Erfovereenkomsten zijn mogelijk sinds september 2018. Maar vaak wordt daarin verwezen naar vroegere gedane schenkingen die u dan al dan niet fiscaal kunt ‘afkopen’. Hoe kunt u het best te werk gaan om zo fiscaal te optimaliseren? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN

Generation skipping: welke methode (fiscaal) kiezen?

Wie aan generation skipping wil doen bij een overlijden, kan dat doen op diverse manieren. Wat zijn de mogelijkheden en wat kiest u het best naargelang u in Vlaanderen, Wallonië of Brussel woont? Meer...

PRIVÉ - SCHENKING

Lening kwijtschelden zonder fiscale problemen?

Als een van de kinderen (zware) investeringen doet, gaan ze bij de ouders vaak een lening aan. Maar hoe zit dat als na verloop van tijd (een deel van) deze lening kwijtgescholden wordt? Hoe pakt u dat sluitend aan? Meer...

PRIVÉ - SCHENKING

Weer onbelast schenken vóór een gesplitste aankoop?

De gesplitste aankoop van een tweede verblijf is heel populair inzake successieplanning. Door een uitspraak van de Raad van State – tegen de Vlaamse Belastingdienst – wordt deze techniek (opnieuw) goedkoper. Hoe zit dit in mekaar? Meer...

PRIVÉ - SCHENKINGEN

Een vroegere schenking aanpassen aan nieuwe situaties?

U deed indertijd aan een van uw kinderen een schenking ‘als voorschot op erfdeel’. Nu de situatie gewijzigd is, wilt u de schenking wijzigen in ‘buiten erfdeel’ (geen verrekening). Kan dat wel en wat veranderde er door de nieuwe Erfwet? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator