Artikeldatabank

Zoekresultaat: 77 artikel(s) gevonden in het thema: Familie - trefwoord: Erven

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PRIVÉ - SUCCESSIEPLANNING

Een ‘letter of wishes’ in uw successieplanning?

Wie een successieplanning uitwerkt, kan niet altijd alles tot in het kleinste detail uitwerken. Als ‘aanvulling’ wordt daarom soms gewerkt met een zgn. letter of wishes of 'ultieme brief'. Wat is dit precies en welke waarde heeft dit? Meer...

PRIVÉ - SCHENKINGEN

Verklaring tot behoud nodig? Tijd voor actie!

Wie in het verleden schenkingen gedaan heeft en niet wenst dat de regels van het nieuwe erfrecht daarop van toepassing zijn, moet vóór 1 september 2019 een zgn. verklaring tot behoud (van de oude regels) door zijn notaris laten opstellen. Hoe werkt dat en wanneer kan dat nuttig zijn? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIEPLANNING

Fiscale alternatieven voor de Vlaamse erfenissprong?

In Vlaanderen heeft u een jaar de tijd om een stuk van de erfenis gratis door te schuiven naar uw kinderen. Wat is het alternatief voor Brussel en Wallonië? En wanneer is dat alternatief ook in Vlaanderen beter? Meer...

GOED OM TE WETEN - BANK

Van wie is de bankrekening?

PRIVÉ - TESTAMENT

Heeft het nieuwe erfrecht gevolgen voor uw testament?

De nieuwe Erfwet die op 01.09.2018 in voege getreden is, wijzigt het een en ander aan het deel van de nalatenschap waarop uw kinderen sowieso recht hebben! Dit kan gevolgen hebben zo u al een testament gemaakt heeft. Hoezo? Meer...

PRIVÉ - SCHENKINGEN

Verklaring tot behoud mogelijk tot 1 september 2019

Wie in het verleden schenkingen deed, kan ervoor zorgen dat ze niet onder de nieuwe Erfwet vallen met een zgn. verklaring tot behoud. Wat houdt dit precies in en wanneer is het aangewezen om dat nog snel te doen? Meer...

PRIVÉ - ERFRECHT

Nieuwe regels voor inbreng en inkorting van schenkingen

Vanaf 1 september 2018 a.s. zal het erfrecht wijzigen. De nieuwe spelregels inzake de ‘verrekening’ van (oude) schenkingen lijken misschien niet spectaculair ... en toch veranderen ze veel. Wat zal het belangrijkste gevolg zijn? Meer...

GOED OM TE WETEN - SUCCESSIERECHTEN

Heeft een finaal verrekenbeding nog zin?

BELEGGEN - BANK

Effectentaks: ook als vruchtgebruiker of blote eigenaar?

Stel, na een erfenis of schenking van een effectenrekening wordt u mede-eigenaar, vruchtgebruiker of blote eigenaar van zo’n rekening. In welke mate is daar dan de ‘nieuwe’ effectentaks op verschuldigd (als u al een eigen rekening had)? Meer...

PRIVÉ - SCHENKING

Uw schenkingen herbekijken vóór 01.09.2018?

Stel, u heeft aan uw dochter een appartement geschonken en aan uw zoon dezelfde waarde in aandelen. Wijzigt er door het op komst zijnde, nieuwe erfrecht iets aan de inbreng van die schenkingen in de nalatenschap als u sterft? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator