Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Attesten - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ORDE DER ARTSEN - ATTESTEN

Van kunnen naar moeten attesteren voor verzekering?

Voor het sluiten of uitvoeren van een verzekeringscontract moeten vaak heel wat ‘papieren’ ingevuld worden. In welke mate bent u volgens de Nat. Raad van de Orde ‘deontologisch verplicht’ om in te gaan op de vraag om deze in te vullen? Meer...

ORDE DER ARTSEN - ATTESTEN

Attest ‘gezond van geest’ ook voor ‘eigen’ patiënt?

Soms vraagt men u als arts om te attesteren dat iemand die een schenking doet of een testament opstelt, nog gezond van geest is. Is het toegestaan om zo’n attest op te stellen voor eigen patiënten of moet het om een ‘externe’ arts gaan? Meer...

ORDE DER ARTSEN - ATTESTEN

Een dixit-attest voor school: nieuw model

In een recent advies introduceert de Nat. Raad van de Orde der Artsen een nieuw model van een zgn. dixit-attest voor de schoolgaande jeugd. Waarvoor dient zo’n attest en kunt u dat schrijven zonder enig risico op problemen? Meer...

MEDISCH RECHT - ORDE

Niet-alledaags attest: “U bent gezond van geest”

Stel, een bejaarde patiënt, en/of zijn notaris, vraagt u om aanwezig te zijn bij de opmaak van zijn testament. Wat is de bedoeling hiervan? Is dat gebruikelijk en mag u dat ook doen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Nieuwe regels voor attesten medische overmacht

Als een langdurig zieke zijn job niet meer aankan, gebeurt het dat die u om een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid vraagt, zodat hij zou kunnen ‘doppen’. Voortaan is er in zo’n geval een ‘re-integratietraject’ nodig. Wat houdt dit in? Meer...

GOED OM TE WETEN - ASSOCIATIES

Kostenassociatie melden bij Btw kan tot 31.03

MEDISCH RECHT - ATTESTEN

Wat zet u in een attest om een reis te annuleren?

Stel, een patiënt wordt ziek en hij zelf of een verwant van hem wil zijn reis daardoor annuleren. Als de annulatieverzekering vraagt om de ziekte te attesteren, mag u daar dan op ingaan en zo ja, wat zet u in zo’n attest? Meer...

MEDISCHE ATTESTEN

Verklaring voor medische bijstand: moet u dat tekenen?

Stel, een kind van 12 jaar wordt gehospitaliseerd voor een beenbreuk. De moeder wil bij haar kind blijven en vraagt om een attest in te vullen waardoor ze RVA-uitkeringen kan krijgen voor die dagen. Bent u verplicht zo’n attest te schrijven? Meer...

MEDISCHE ATTESTEN - VERZEKERINGEN

Ruimer toepassingsgebied voor verzekeringsattesten

Vroeger kon u op grond van het beroepsgeheim weigeren om een attest voor een verzekeraar te schrijven als het om een zgn. schadeverzekering ging. Ingevolge de nieuwe Verzekeringswet zou dat niet meer het geval zijn. Klopt dat? Meer...

BEROEPSGEHEIM - ATTEST

Uw patiënt wordt ziek en zijn broer annuleert zijn reis...

Als een patiënt plots ziek wordt, gebeurt het soms dat er u gevraagd wordt om een attest te schrijven voor de reisannulatieverzekering van een verwant van die patiënt. Wat doet u met zo’n verzoek in het licht van uw beroepsgeheim? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator