Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Attesten - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ORDE DER ARTSEN - ATTESTEN

Een dixit-attest voor school: nieuw model

In een recent advies introduceert de Nat. Raad van de Orde der Artsen een nieuw model van een zgn. dixit-attest voor de schoolgaande jeugd. Waarvoor dient zo’n attest en kunt u dat schrijven zonder enig risico op problemen? Meer...

MEDISCH RECHT - ORDE

Niet-alledaags attest: “U bent gezond van geest”

Stel, een bejaarde patiënt, en/of zijn notaris, vraagt u om aanwezig te zijn bij de opmaak van zijn testament. Wat is de bedoeling hiervan? Is dat gebruikelijk en mag u dat ook doen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Nieuwe regels voor attesten medische overmacht

Als een langdurig zieke zijn job niet meer aankan, gebeurt het dat die u om een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid vraagt, zodat hij zou kunnen ‘doppen’. Voortaan is er in zo’n geval een ‘re-integratietraject’ nodig. Wat houdt dit in? Meer...

GOED OM TE WETEN - ASSOCIATIES

Kostenassociatie melden bij Btw kan tot 31.03

MEDISCH RECHT - ATTESTEN

Wat zet u in een attest om een reis te annuleren?

Stel, een patiënt wordt ziek en hij zelf of een verwant van hem wil zijn reis daardoor annuleren. Als de annulatieverzekering vraagt om de ziekte te attesteren, mag u daar dan op ingaan en zo ja, wat zet u in zo’n attest? Meer...

MEDISCHE ATTESTEN

Verklaring voor medische bijstand: moet u dat tekenen?

Stel, een kind van 12 jaar wordt gehospitaliseerd voor een beenbreuk. De moeder wil bij haar kind blijven en vraagt om een attest in te vullen waardoor ze RVA-uitkeringen kan krijgen voor die dagen. Bent u verplicht zo’n attest te schrijven? Meer...

MEDISCHE ATTESTEN - VERZEKERINGEN

Ruimer toepassingsgebied voor verzekeringsattesten

Vroeger kon u op grond van het beroepsgeheim weigeren om een attest voor een verzekeraar te schrijven als het om een zgn. schadeverzekering ging. Ingevolge de nieuwe Verzekeringswet zou dat niet meer het geval zijn. Klopt dat? Meer...

BEROEPSGEHEIM - ATTEST

Uw patiënt wordt ziek en zijn broer annuleert zijn reis...

Als een patiënt plots ziek wordt, gebeurt het soms dat er u gevraagd wordt om een attest te schrijven voor de reisannulatieverzekering van een verwant van die patiënt. Wat doet u met zo’n verzoek in het licht van uw beroepsgeheim? Meer...

ACTUALITEIT - ERELOON

Wat ‘rekent’ u aan voor sportattesten?

Een sporter vraagt u om een attest voor zijn club/bond in te vullen en u doet naar aanleiding daarvan een aantal tests. Welk ereloon is dan van toepassing? Meer...

ACTUALITEIT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Wie is ‘geschikt’ om te sporten?

Nu de competities voor de teamsporten weer op gang komen, krijgt u misschien de vraag van een patiënt om ‘terloops ook nog vlug’ een geschiktheidsattest in te vullen voor zijn club of bond. Welke gevolgen kan uw handtekening hebben? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator