Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Attesten - trefwoord: Getuigschrift

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ATTESTEN

Wanneer moet u het quarantaine-attest gebruiken?

Begin mei 2020 werd er in het kader van de coronacrisis (tijdelijk) een nieuw soort attest ingevoerd dat een werknemer kan afgeven aan zijn werkgever om zijn afwezigheid aan te tonen. Het zgn. quarantaine-attest. Waarvoor dient dit precies en wat is het verschil met een ‘klassiek’ attest van arbeidsongeschiktheid? Meer...

ATTESTEN - MEDISCH RECHT

Is een corona-attest e-mailen wel toegestaan?

Voor het telefonisch advies in het kader van corona heeft het RIZIV een vereenvoudigd getuigschrift ontworpen. Het RIZIV stelt ook dat u dat mag e-mailen in pdf-vorm aan de patiënt. Nochtans wordt er altijd verteld dat zoiets – onbeveiligd e-mailen – in strijd zou zijn met de GDPR. Moet u zich daarover zorgen maken? Meer...

GETUIGSCHRIFT - RIZIV

Welk bedrag op het GVVH invullen als u ‘wettelijk’ afrondt?

Door de afrondingsregels voor cashbetalingen die op 01.12.2019 in werking getreden zijn, is de administratieve last om een GVVH (getuigschrift voor verstrekte hulp) in te vullen nog maar eens groter geworden. Wat is er veranderd? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSGEHEIM

Actuele gezondheidstoestand mét antecedenten?

Stel, een patiënt vraagt voor zijn verzekeraar om een attest waarin zijn gezond­heids­toestand beschreven wordt. Volgens een recent arrest kan dit attest ook melding maken van de antecedenten van de betrokken aandoening! Wat nu? Meer...

ATTEST - RIJGESCHIKTHEID

Wat als u liever niet attesteert i.v.m. een rijbewijs?

Een patiënt lijdt aan een motorische ziekte, maar kan naar eigen zeggen nog met de auto rijden. Hij vraagt u een attest dat nodig is om zijn rijbewijs te kunnen behouden. U twijfelt echter, u schrijft liever geen attest. Mag u weigeren? Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator