Artikeldatabank

Zoekresultaat: 13 artikel(s) gevonden in het thema: Associatie - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PRAKTIJKORGANISATIE

Moet de vervangarts betalen voor gebruik van de praktijk?

Als een van de associés zich (lange tijd) moet laten vervangen, bv. omwille van ziekte of zwangerschap, en als de vervangarts voor eigen rekening mag werken, kunt u die dan verplichten om een deel van de door hem/haar geïnde inkomsten af te staan voor het gebruik van de praktijk? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Leg een vraag naar de ontslagreden niet onderaan de stapel!

Stel, een maand na het ontslag van uw administratieve kracht ontvangt u een aangetekende brief van de vakbond waarin staat dat u de reden van het ontslag moet meedelen. Waarom mag u die brief geen maanden aan de kant schuiven? Meer...

GOED OM TE WETEN - ASSOCIATIE

KBO-nummer maatschap: vóór 30 april 2019

ASSOCIATIE

Wat met een samen gekocht toestel als één associé vertrekt?

Stel, een associé werd opgezegd door het ziekenhuis, terwijl die samen met de andere associés toestellen of instrumenten in mede-eigendom aangekocht heeft. Wat gebeurt daar dan mee? Kan de associatie daardoor in de problemen komen? Meer...

ASSOCIATIE

Een maatschap = een onderneming!

Heeft uw (tand)artsenassociatie de vorm van een zgn. maatschap, dan wordt ze sinds 01.11.2018 als een onderneming beschouwd. Welke gevolgen heeft dit? Meer...

GOED OM TE WETEN - ASSOCIATIE

Kostenassociatie aanmelden bij de Btw?

ASSOCIATIES

Btw en kostenassociaties: wat is er nu van?

Zgn. kostendelende verenigingen kunnen vrijgesteld worden van btw, maar dan alleen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Nu zouden deze voorwaarden eigenlijk ook gelden voor kostenassociaties van (tand)artsen. Wat houdt dit in? Meer...

ASSOCIATIE - VERZEKERINGEN

Toetreden tot een associatie: wat met uw BA-polis?

“Stel, ik beslis om mijn praktijk in te brengen in een bestaande associatie of ik zal een samenwerking aangaan met een andere collega. Verandert er dan iets voor mijn verzekering beroepsaansprakelijkheid?”, zo vroeg een abonnee. Meer...

ASSOCIATIE - TANDARTSEN

Mag een tandarts een stoel verhuren?

Steeds vaker werken (jonge) tandartsen in een grotere praktijk, waarin gedurende bv. twee dagen per week een ‘stoel’ ter beschikking gesteld wordt in ruil voor een percentage van de geïnde erelonen. Is dat echter wel toegelaten? Meer...

HUISARTSEN - GMD

Moet u uw praktijk registreren van het RIZIV?

Bent u huisarts, dan heeft u onlangs een brief van het RIZIV gekregen waarin men u vraagt om uw praktijk te registreren. Voor wie geldt dit? Heeft u er baat bij gevolg te geven aan deze ‘oproep’? Meer...
Geactualiseerd op: 17.09.2019

Meer van Indicator