Artikeldatabank

Zoekresultaat: 16 artikel(s) gevonden in het thema: Associatie - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ASSOCIATIE - VENNOOTSCHAP

Moeten CV(BA)’s nu al hun statuten aanpassen?

Heel wat artsen, zeker specialisten, werken samen in een overkoepelende associatie (vennootschap) die de vorm aanneemt van een CV(BA). Vanaf 1 januari 2020 kan de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek ertoe leiden dat zij deze vennootschapsvorm het best aanpassen. Waarom is dat zo en wat moet er gebeuren? Meer...

ASSOCIATIES - BTW

Ter beschikking stellen van een praktijk en btw

De laatste jaren zijn er steeds meer samenwerkingsverbanden waarbij sommige (jongere) artsen een (uitgeruste) praktijkruimte huren van de associatie tegen een vaste vergoeding of een percentage van hun erelonen. In welke mate blijven deze vergoedingen vanaf 1 januari 2020 vrijgesteld van btw? Meer...

ASSOCIATIES - BTW

Hoe uw associatie ‘btw-proof’ maken tegen 2020?

Zoals u weet, moeten associaties bepaalde aandachtspunten in het oog houden opdat de afrekeningen tussen de associés niet aan btw onderworpen zouden worden. Vanaf 1 januari 2020 treedt een zgn. verklarende circulaire in werking. Waarop moet u letten opdat de onderlinge afrekeningen vrijgesteld blijven? Meer...

PRAKTIJKORGANISATIE

Moet de vervangarts betalen voor gebruik van de praktijk?

Als een van de associés zich (lange tijd) moet laten vervangen, bv. omwille van ziekte of zwangerschap, en als de vervangarts voor eigen rekening mag werken, kunt u die dan verplichten om een deel van de door hem/haar geïnde inkomsten af te staan voor het gebruik van de praktijk? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Leg een vraag naar de ontslagreden niet onderaan de stapel!

Stel, een maand na het ontslag van uw administratieve kracht ontvangt u een aangetekende brief van de vakbond waarin staat dat u de reden van het ontslag moet meedelen. Waarom mag u die brief geen maanden aan de kant schuiven? Meer...

GOED OM TE WETEN - ASSOCIATIE

KBO-nummer maatschap: vóór 30 april 2019

ASSOCIATIE

Wat met een samen gekocht toestel als één associé vertrekt?

Stel, een associé werd opgezegd door het ziekenhuis, terwijl die samen met de andere associés toestellen of instrumenten in mede-eigendom aangekocht heeft. Wat gebeurt daar dan mee? Kan de associatie daardoor in de problemen komen? Meer...

ASSOCIATIE

Een maatschap = een onderneming!

Heeft uw (tand)artsenassociatie de vorm van een zgn. maatschap, dan wordt ze sinds 01.11.2018 als een onderneming beschouwd. Welke gevolgen heeft dit? Meer...

GOED OM TE WETEN - ASSOCIATIE

Kostenassociatie aanmelden bij de Btw?

ASSOCIATIES

Btw en kostenassociaties: wat is er nu van?

Zgn. kostendelende verenigingen kunnen vrijgesteld worden van btw, maar dan alleen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Nu zouden deze voorwaarden eigenlijk ook gelden voor kostenassociaties van (tand)artsen. Wat houdt dit in? Meer...
Geactualiseerd op: 26.02.2020

Meer van Indicator