Artikeldatabank

Zoekresultaat: 15 artikel(s) gevonden in het thema: Associatie - trefwoord: Contract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ORDE DER ARTSEN - CONTRACTEN

Hoe reageren op vragen van de contractencommissie?

Stel, de contractencommissie van de Orde vindt dat bepaalde passages van uw (nieuw) associatiecontract aangepast moeten worden. Hoe pakt u het aan om die commissie van uw gelijk te overtuigen en wat als het toch niet zou lukken? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ASSOCIATIE

Welke km-straal voor een niet-concurrentiebeding?

Een zgn. niet-concurrentiebeding heeft als bedoeling dat de associé die de samenwerking verlaat, zich daarna niet in de ‘nabije regio’ mag komen vestigen. Wat moet u verstaan onder ‘nabije regio’? Een recente uitspraak licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - RIZIV-INSPECTIE

Terugbetaling aan het RIZIV: verhalen op associés?

Stel, de erelonen worden gepoold en u moet door u onterecht aangerekende prestaties terugbetalen aan het RIZIV. Kunt u dan een deel op de associés verhalen, omdat zij mee ‘geprofiteerd’ hebben van die erelonen? Een arrest licht toe. Meer...

ASSOCIATIE

Hoe regelt u de toetreding van een nieuwe associé?

Stel, u heeft een associatie met drie (tand)artsen en het is de bedoeling dat er een vierde associé bij gaat komen. Moet de bestaande overeenkomst dan beëindigd worden en een nieuwe met vier gesloten worden? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ASSOCIATIE

Een matigingsbepaling in een niet-concurrentiebeding?

Stel, een niet-concurrentiebeding van een associatie of ziekenhuiscontract wordt als te ruim beschouwd. Wordt er dan helemaal geen rekening mee gehouden of kan de rechter de toepassing ervan beperken? Het Hof van Cassatie licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ASSOCIATIE

Gevolgen van een te ruim niet-concurrentiebeding

Stel, u wilt de associatie verlaten, maar u zit met een niet-concurrentiebeding van vijf jaar. Heeft het dan zin om de geldigheid van dat beding te betwisten? Zo ja, wat is het gevolg als de rechter u zou volgen? Een recent arrest licht toe... Meer...

ASSOCIATIE

Is (met twee) opzeggen gelijk aan uitsluiten?

Stel, in een associatie met drie zou u van de ‘derde’ associé af willen, maar een beroep doen op de uitsluitingsclausule ziet u niet zitten, want dan is er een vergoeding verschuldigd. Is het dan een oplossing om het contract op te zeggen? Meer...

ASSOCIATIE - TANDARTSEN

Mag een tandarts een stoel verhuren?

Steeds vaker werken (jonge) tandartsen in een grotere praktijk, waarin gedurende bv. twee dagen per week een ‘stoel’ ter beschikking gesteld wordt in ruil voor een percentage van de geïnde erelonen. Is dat echter wel toegelaten? Meer...

ASSOCIATIE - ORDE

Nieuwe regels voor toe- en uittreden

Sinds kort schrijft de Orde enkele beperkingen voor inzake de toetredings- en de uittredingsvergoeding. ­Gelden die ook voor bestaande associatiecontracten? Meer...

ASSOCIATIE

Allen tegen één...

Stel, een associé maakt het zichzelf echt onmogelijk en u bent hem, samen met de andere associés, liever kwijt. Bestaan er bepaalde motieven die u kunt in­roepen waardoor hij automatisch moet verdwijnen of moet u hem opzeggen? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator