Artikeldatabank

Zoekresultaat: 18 artikel(s) gevonden in het thema: Associatie - trefwoord: Contract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ASSOCIATIE

Associé over de schreef, dus buiten?

Stel, u stelt vast dat een van uw mede-associés de gemaakte afspraken niet naleeft en zelfs de goede werking van de associatie in het gedrang brengt door bepaalde wanpraktijken. Kan hij of zij van de associatie uitgesloten worden? Meer...

ORDE DER ARTSEN

Orde bevestigt: geen voorlegplicht meer

De nieuwe Code bevat geen voorlegverplichting voor (associatie)contracten meer. Toch bleven er prov. raden dit eisen. Lost een advies van de Nat. Raad dit op? Meer...

ASSOCIATIE

Wat met een samen gekocht toestel als één associé vertrekt?

Stel, een associé werd opgezegd door het ziekenhuis, terwijl die samen met de andere associés toestellen of instrumenten in mede-eigendom aangekocht heeft. Wat gebeurt daar dan mee? Kan de associatie daardoor in de problemen komen? Meer...

ORDE DER ARTSEN - CONTRACTEN

Hoe reageren op vragen van de contractencommissie?

Stel, de contractencommissie van de Orde vindt dat bepaalde passages van uw (nieuw) associatiecontract aangepast moeten worden. Hoe pakt u het aan om die commissie van uw gelijk te overtuigen en wat als het toch niet zou lukken? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ASSOCIATIE

Welke km-straal voor een niet-concurrentiebeding?

Een zgn. niet-concurrentiebeding heeft als bedoeling dat de associé die de samenwerking verlaat, zich daarna niet in de ‘nabije regio’ mag komen vestigen. Wat moet u verstaan onder ‘nabije regio’? Een recente uitspraak licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - RIZIV-INSPECTIE

Terugbetaling aan het RIZIV: verhalen op associés?

Stel, de erelonen worden gepoold en u moet door u onterecht aangerekende prestaties terugbetalen aan het RIZIV. Kunt u dan een deel op de associés verhalen, omdat zij mee ‘geprofiteerd’ hebben van die erelonen? Een arrest licht toe. Meer...

ASSOCIATIE

Hoe regelt u de toetreding van een nieuwe associé?

Stel, u heeft een associatie met drie (tand)artsen en het is de bedoeling dat er een vierde associé bij gaat komen. Moet de bestaande overeenkomst dan beëindigd worden en een nieuwe met vier gesloten worden? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ASSOCIATIE

Een matigingsbepaling in een niet-concurrentiebeding?

Stel, een niet-concurrentiebeding van een associatie of ziekenhuiscontract wordt als te ruim beschouwd. Wordt er dan helemaal geen rekening mee gehouden of kan de rechter de toepassing ervan beperken? Het Hof van Cassatie licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ASSOCIATIE

Gevolgen van een te ruim niet-concurrentiebeding

Stel, u wilt de associatie verlaten, maar u zit met een niet-concurrentiebeding van vijf jaar. Heeft het dan zin om de geldigheid van dat beding te betwisten? Zo ja, wat is het gevolg als de rechter u zou volgen? Een recent arrest licht toe... Meer...

ASSOCIATIE

Is (met twee) opzeggen gelijk aan uitsluiten?

Stel, in een associatie met drie zou u van de ‘derde’ associé af willen, maar een beroep doen op de uitsluitingsclausule ziet u niet zitten, want dan is er een vergoeding verschuldigd. Is het dan een oplossing om het contract op te zeggen? Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator