Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: Praktijkorganisatie - trefwoord: Oprichten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PREMIES VOOR HUISARTSEN

Impulseo I: ook voor wie al lang erkend is en nu verhuist?

Als een huisarts zich vestigt in een zgn. prioritaire zone, kan hij/zij een premie krijgen van € 20.000 of € 25.000. In juli 2019 werden de nieuwe lijsten van deze ‘huisartsarme’ zones, die gelden tot eind 2020, bekendgemaakt. Geldt deze regeling ook voor een al langer erkende huisarts die naar zo’n zone verhuist? Meer...

PRAKTIJKORGANISATIE

Moet de vervangarts betalen voor gebruik van de praktijk?

Als een van de associés zich (lange tijd) moet laten vervangen, bv. omwille van ziekte of zwangerschap, en als de vervangarts voor eigen rekening mag werken, kunt u die dan verplichten om een deel van de door hem/haar geïnde inkomsten af te staan voor het gebruik van de praktijk? Meer...

SUBSIDIES - HUISARTSEN

Impulseo I: ook voor aantrekken nieuwe associé?

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is sinds 1 juni 2017 een nieuwe lijst bekendgemaakt van gemeenten die in aanmerking komen voor de premie van Impulseo I. Wat verstaat men onder het ‘zich vestigen’ in een huisartsarme zone? Meer...

HUISARTSEN - SUBSIDIES

Impulseo I-subsidie: één kans op twee...

Stel, u bent huisarts en u gaat zich elders vestigen. Gaat het om een zgn. huisartsarme zone, dan kunt u een subsidie krijgen van € 20.000 in het kader van Impulseo. Voor wie geldt dit? Moet u naar ‘het einde van de wereld’ verhuizen? Meer...

GOED OM TE WETEN - SUBSIDIES

Lage taxatievoet voor Impulseo I is een feit

SUBSIDIES - IMPULSEO

Een vergoeding voor het verhuizen van uw praktijk?

Wist u al dat vier op de tien gemeentes intussen in aanmerking komen voor een subsidie van € 20.000 als u er uw huisartsenpraktijk vestigt? We spreken hier over de zgn. Impulseo I-steun. Wat moet u doen om die te krijgen? Meer...
Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator