Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Ereloon - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FISCAAL - BTW

Btw-regeling esthetische prestaties ‘vernietigd’: en nu?

De regeling dat er btw op ‘louter’ esthetische, niet-terugbetaalde ingrepen van toepassing is, werd in december 2019 (alweer) als ongrondwettelijk beschouwd door het Grondwettelijk Hof. Waarover gaat het en welke gevolgen heeft dit? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - RIZIV

Moet het ziekenfonds zorg voor eigen kinderen betalen?

Een thuisverpleger heeft een zoon met een zware handicap die thuiszorg nodig heeft. Hij besluit om die zorg zelf toe te dienen en ze aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Volgens het Hof van Cassatie kan dit! Wat onthoudt u hieruit? Meer...

MEDISCH RECHT

Wat na hulp op een vliegtuig?

Stel, op een vliegtuig vraagt men een arts voor een ‘dringend geval’. Moet u zich bekendmaken, en zo ja, wordt u ook betaald en bent u ervoor verzekerd? Meer...

ERELOON

Wat krijgt u voor een bloedafname bij politiecontroles?

Huisartsen (van wacht) worden vaak opgevorderd om bloed te komen afnemen tijdens politiecontroles. Men vraagt u dan om papieren in te vullen waardoor de FOD Justitie u kan betalen. Maar hoeveel krijgt u daarvoor en... wanneer? Meer...

MEDISCH RECHT

No-show-vergoeding aankondigen via e-mail?

Stel, u wilt het fenomeen van de zgn. no-show-patiënten tegengaan door een herinneringsmail te sturen waarin u expliciet vermeldt dat u x-aantal euro schadevergoeding zal vragen. Mag dat, en zo ja, wat zet u dan in zo’n e-mail? Meer...

RIZIV - ERELOON

Tandartsen en voorschot van 50%

Sinds 01.07.2015 mag een tandartsvoorschot niet meer dan 50% bedragen. Wat houdt dit precies in? Moet u er ook een ontvangstbewijs e.d. voor uitreiken? Meer...

RIZIV - ERELOON

Het bewijsstuk: wie, wat en waarom?

Ingevolge recente wetgeving moet u in bepaalde gevallen, behalve een getuigschrift annex ontvangstbewijs, ook nog een zgn. bewijsstuk (i.v.m. de verschuldigde bedragen) aan de patiënt uitreiken. Wat is dit en waarvoor dient dit? Meer...

GOED OM TE WETEN - ERELOON

Transparantiewet uitgesteld (tot 1 juli 2015?)

CENTRALE INNING

De MR int: altijd zeker van uw geld?

Als de medische raad de centrale inning doet (via een vzw), zijn uw erelonen dan ‘onbereikbaar’ voor het ziekenhuis? Niet altijd, aldus het Hof van Cassatie... Meer...

ERELONEN - BELASTBAARHEID

Wachtvergoedingen nu pas gestort, dus nu pas belast?

De beschikbaarheidshonoraria voor de wachtdienst van ziekenhuisartsen die betrekking hebben op 2009 en 2010 zouden in april dan toch eindelijk gestort worden. Hoe worden ze belast, gelet op die laattijdigheid? Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator