Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Ereloon - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

MEDISCH RECHT

Wat na hulp op een vliegtuig?

Stel, op een vliegtuig vraagt men een arts voor een ‘dringend geval’. Moet u zich bekendmaken, en zo ja, wordt u ook betaald en bent u ervoor verzekerd? Meer...

ERELOON

Wat krijgt u voor een bloedafname bij politiecontroles?

Huisartsen (van wacht) worden vaak opgevorderd om bloed te komen afnemen tijdens politiecontroles. Men vraagt u dan om papieren in te vullen waardoor de FOD Justitie u kan betalen. Maar hoeveel krijgt u daarvoor en... wanneer? Meer...

MEDISCH RECHT

No-show-vergoeding aankondigen via e-mail?

Stel, u wilt het fenomeen van de zgn. no-show-patiënten tegengaan door een herinneringsmail te sturen waarin u expliciet vermeldt dat u x-aantal euro schadevergoeding zal vragen. Mag dat, en zo ja, wat zet u dan in zo’n e-mail? Meer...

RIZIV - ERELOON

Tandartsen en voorschot van 50%

Sinds 01.07.2015 mag een tandartsvoorschot niet meer dan 50% bedragen. Wat houdt dit precies in? Moet u er ook een ontvangstbewijs e.d. voor uitreiken? Meer...

RIZIV - ERELOON

Het bewijsstuk: wie, wat en waarom?

Ingevolge recente wetgeving moet u in bepaalde gevallen, behalve een getuigschrift annex ontvangstbewijs, ook nog een zgn. bewijsstuk (i.v.m. de verschuldigde bedragen) aan de patiënt uitreiken. Wat is dit en waarvoor dient dit? Meer...

GOED OM TE WETEN - ERELOON

Transparantiewet uitgesteld (tot 1 juli 2015?)

CENTRALE INNING

De MR int: altijd zeker van uw geld?

Als de medische raad de centrale inning doet (via een vzw), zijn uw erelonen dan ‘onbereikbaar’ voor het ziekenhuis? Niet altijd, aldus het Hof van Cassatie... Meer...

ERELONEN - BELASTBAARHEID

Wachtvergoedingen nu pas gestort, dus nu pas belast?

De beschikbaarheidshonoraria voor de wachtdienst van ziekenhuisartsen die betrekking hebben op 2009 en 2010 zouden in april dan toch eindelijk gestort worden. Hoe worden ze belast, gelet op die laattijdigheid? Meer...

MEDISCH RECHT - ZIEKENHUISGENEESHEER

Bescherming erelonen in geval van faillissement

Stel, de centrale inning van de erelonen zal niet langer gebeuren door een VZW die de artsen vertegenwoordigt, maar door het ziekenhuis zelf. Zijn uw erelonen dan nog wel beschermd tegen een mogelijk faillissement van het ziekenhuis? Meer...

ACTUALITEIT - ORDE

Vrije erelonen en schadevergoedingen onder vuur?

In de media werd er onlangs uitvoerig bericht over een (niet-geconventioneerde) huisarts die (één maand) geschorst werd wegens het vragen van een over­dreven ereloon. Kan de Orde dáárvoor dan (zo zwaar) sanctioneren? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator