Artikeldatabank

Zoekresultaat: 49 artikel(s) gevonden in het thema: Ereloon - trefwoord: Tarief

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ERELONEN - ARTSENCONVENTIE

Beslissing m.b.t. conventie 2020 en vrije tarieven

Een arts die conventioneert moet behoudens uitzonderingen altijd de RIZIV-tarieven toepassen, terwijl een arts die deconventioneert behoudens uitzonderingen altijd vrije tarieven mag toepassen. Hoe zit dat dan bij deeltijdse conventie? Meer...

ERELOON

Moet u voortaan ‘wettelijk afronden’?

Vanaf 1 december 2019 zijn alle ondernemers verplicht om af te ronden tot op 0 of 5 cent bij cashbetalingen. Geldt dit ook voor (geconventioneerde) zorgverleners? Meer...

RIZIV - ERELOON

Preventief sportonderzoek: ereloon vrij?

Stel, een sporter vraagt om een preventief onderzoek te doen en u gaat daarin veel verder dan een ‘klassiek ecg’tje’. Mag u dan meer dan het conventietarief vragen, zelfs als u geconventioneerd bent? Meer...

ZIEKENHUISARTSEN - ERELONEN

De laagvariabele zorg en ereloonsupplementen

Op 01.01.2019 is voor de zgn. laagvariabele zorg in ziekenhuizen een forfaitair vergoedingssysteem – het globaal prospectief bedrag – in werking getreden. Wil dit zeggen dat ereloonsupplementen voor deze prestaties niet meer kunnen? Meer...

ERELOON

Zijn administratiekosten niet toegestaan?

Volgens een onderzoek van een ziekenfonds zouden ziekenhuizen en poliklinieken soms een aantal euro’s extra aanrekenen in de vorm van zgn. administratiekosten, terwijl dit onwettig is. Wat is precies het probleem hiermee? Meer...

RIZIV-TARIEF - ARTSENCONVENTIE

Wie mag wanneer vrije tarieven toepassen?

Een arts die conventioneert moet behoudens uitzonderingen altijd de RIZIV-tarieven toepassen, terwijl een arts die deconventioneert behoudens uitzonderingen altijd vrije tarieven mag toepassen. Hoe zit dat dan bij deeltijdse conventie? Meer...

GOED OM TE WETEN - ERELOON

Conventietarief voor EU-ambtenaren?

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN

Tandprothesen arbeidsongeval: tarieven 2016

ARTSENCONVENTIE

Geen vrije tarieven meer bij (partiële) conventie?

Stel, u overweegt om partieel of volledig te conventioneren voor 2016-2017, zodat u recht heeft op een zgn. RIZIV-bijdrage. In welke mate moet u zich dan altijd aan de officiële conventietarieven houden? Meer...

GOED OM TE WETEN - ARTSENCONVENTIE

Vanaf wanneer vrije tarieven bij nieuw akkoord?

Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator