Artikeldatabank

Zoekresultaat: 46 artikel(s) gevonden in het thema: Ereloon - trefwoord: Tarief

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ZIEKENHUISARTSEN - ERELONEN

De laagvariabele zorg en ereloonsupplementen

Op 01.01.2019 is voor de zgn. laagvariabele zorg in ziekenhuizen een forfaitair vergoedingssysteem – het globaal prospectief bedrag – in werking getreden. Wil dit zeggen dat ereloonsupplementen voor deze prestaties niet meer kunnen? Meer...

ERELOON

Zijn administratiekosten niet toegestaan?

Volgens een onderzoek van een ziekenfonds zouden ziekenhuizen en poliklinieken soms een aantal euro’s extra aanrekenen in de vorm van zgn. administratiekosten, terwijl dit onwettig is. Wat is precies het probleem hiermee? Meer...

RIZIV-TARIEF - ARTSENCONVENTIE

Wie mag wanneer vrije tarieven toepassen?

Een arts die conventioneert moet behoudens uitzonderingen altijd de RIZIV-tarieven toepassen, terwijl een arts die deconventioneert behoudens uitzonderingen altijd vrije tarieven mag toepassen. Hoe zit dat dan bij deeltijdse conventie? Meer...

GOED OM TE WETEN - ERELOON

Conventietarief voor EU-ambtenaren?

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN

Tandprothesen arbeidsongeval: tarieven 2016

ARTSENCONVENTIE

Geen vrije tarieven meer bij (partiële) conventie?

Stel, u overweegt om partieel of volledig te conventioneren voor 2016-2017, zodat u recht heeft op een zgn. RIZIV-bijdrage. In welke mate moet u zich dan altijd aan de officiële conventietarieven houden? Meer...

GOED OM TE WETEN - ARTSENCONVENTIE

Vanaf wanneer vrije tarieven bij nieuw akkoord?

GOED OM TE WETEN - RIZIV

S upplementenverbod dagopname verstrengd

GOED OM TE WETEN - ERELOON

Wat en hoe betalen ambtenaren van de EU?

ERELOON - CONVENTIETARIEF

Mag of moet u het conventietarief afronden?

Sinds 1 oktober 2014 gelden er afrondingsregels die toelaten om bedragen af te ronden tot op 5 cent of op de euro (en zo de stukken van 1 en 2 cent te weren). Gelden deze regels alleen voor winkeliers of ook voor artsen en tandartsen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator