Artikeldatabank

Zoekresultaat: 16 artikel(s) gevonden in het thema: Ereloon - trefwoord: Niet betalen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

NIET-BETAALDE ERELONEN

Wat kost het om te procederen als u niet betaald werd?

Steeds meer worden artsen en tandartsen geconfronteerd met openstaande rekeningen van patiënten. Wanneer u echt zou moeten overgaan tot procederen, is het sop de kool dan echter wel waard? Wat zet u dan op het spel? Meer...

NO-SHOWPATIËNTEN

Hoe verlies van € 3.360/jaar vermijden?

Volgens een bevraging zou 5% van de patiënten niet opdagen zonder te verwittigen en zou u dat € 3.360 per jaar kosten als u niets doet. Hoe vermijdt u dat? Meer...

GETUIGSCHRIFTEN VOOR VERSTREKTE HULP

Niet betaald, toch ontvangstbewijs invullen?

Nu er nieuwe getuigschriften zijn die ook voor vennootschappen een ontvangstbewijs bevatten, krijgen we regelmatig de vraag hoe die ingevuld moeten worden als de patiënt nog niet (alles) kan betalen. Wat zegt de wet hierover? Meer...

NIET-BETAALD ERELOON

Door wie en hoe kan de verjaring gestuit worden?

Stel, een ereloon (van een aanzienlijk bedrag) voor een medische prestatie van bijna twee jaar geleden werd nog steeds niet betaald. Uw vordering op de patiënt dreigt dus te verjaren. Wat kunt/moet u doen om dit te voorkomen? Meer...

ERELOON - NIET BETALEN

Wie betaalt er: de ouders, de minderjarige... of niemand?

Stel, u voert een ingreep of onderzoek uit bij een minderjarige en stuurt de rekening naar zijn/haar ouders. Zij weigeren echter te betalen omdat u hen niet vooraf ingelicht heeft over de ingreep of het onderzoek. Kan dat zomaar? Meer...

VERGOEDING - NIET OPDAGEN

Volledig honorarium voor no show-patiënten?

Als een patiënt onaangekondigd niet opdaagt en de (tand)arts daar een schadevergoeding voor vraagt, zou het – aldus een recent onderzoek – meestal om een ‘volledig honorarium’ gaan. Hoe moet u dat toepassen om ‘in orde te zijn’? Meer...

NIET-BETAALDE ERELONEN

Rappeleren volstaat niet om te procederen...

Stel, bij het afsluiten van de boekhouding van 2011 blijkt dat er, ondanks (schriftelijke) ‘rappels’ destijds, te veel getuigschriften onbetaald gebleven zijn om alles zomaar blauw-blauw te laten. Wat kunt u doen om die erelonen nog te innen? Meer...

ERELOON

Wegblijftarief toch niet afgeschaft?

Uit persberichten zou blijken dat het volgens minister Onkelinx onwettig is om een vergoeding te vragen, ­wanneer men niet opdaagt op een afspraak. Klopt dat? Meer...

ERELOON - NIET OPDAGEN

Hoeveel mag u vragen aan Godot?

Uit een recent onderzoek zou blijken dat er steeds vaker een zgn. wegblijf­vergoeding gevraagd wordt aan patiënten die niet opdagen op een gemaakte afspraak. Hoeveel kan die vergoeding bedragen? Meer...

ERELOON - INVORDEREN

Moet een patiënt die vertrekt niet (meer) betalen?

Stel, een patiënt laat halfweg een (bv. orthodontische) behandeling weten dat hij elders wenst te gaan. Hij geeft ook geen teken van leven meer als het op het betalen van de uitgevoerde prestaties aankomt. Wat kunt u in zo’n geval doen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator