Artikeldatabank

Zoekresultaat: 20 artikel(s) gevonden in het thema: Ereloon - trefwoord: Niet betalen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

MEDISCH RECHT - PATIËNTENRECHTEN

Gemaakte kosten recupereren bij intrekken toestemming?

Stel, u heeft alle informatie gegeven over een ingreep en de patiënt heeft ruim vooraf ingestemd om die te laten uitvoeren, maar een paar dagen vóór de ingreep trekt hij plots zijn toestemming weer in. Wat als u al kosten gemaakt heeft? Meer...

ERELOON

Wie betaalt uw rekening als de ouders uit elkaar zijn?

Bepaalde medische kosten voor minderjarige kinderen worden als zgn. buitengewone kosten beschouwd in het kader van een echtscheiding. D.w.z. dat beide ouders er een deel van moeten dragen. Moet óók u hier rekening mee houden of mag u uw rekening bv. gewoon aanbieden aan de ouder die meekomt? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ERELOON

Ook no-show-fee voor niet-opdagen na doorverwijzing?

Stel, een patiënt neemt – na doorverwijzing – telefonisch contact op en vraagt wanneer een behandeling kan plaatsvinden en wat ze kost. Er wordt een datum voorgesteld en ook genoteerd in de agenda, maar vervolgens daagt die patiënt niet op. Kunt u dan een zgn. no-show-fee eisen? Een recent vonnis licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ERELOON

No-showvergoeding: werkelijke schade of forfaitair bedrag?

Stel, u spreekt een behandeling in meerdere sessies af en reserveert daarvoor de nodige tijd en assistentie. Als de patiënt vervolgens niet opdaagt zonder te verwittigen, kunt u dan een schadevergoeding vorderen? Een vonnis licht toe... Meer...

NIET-BETAALDE ERELONEN

Wat kost het om te procederen als u niet betaald werd?

Steeds meer worden artsen en tandartsen geconfronteerd met openstaande rekeningen van patiënten. Wanneer u echt zou moeten overgaan tot procederen, is het sop de kool dan echter wel waard? Wat zet u dan op het spel? Meer...

NO-SHOWPATIËNTEN

Hoe verlies van € 3.360/jaar vermijden?

Volgens een bevraging zou 5% van de patiënten niet opdagen zonder te verwittigen en zou u dat € 3.360 per jaar kosten als u niets doet. Hoe vermijdt u dat? Meer...

GETUIGSCHRIFTEN VOOR VERSTREKTE HULP

Niet betaald, toch ontvangstbewijs invullen?

Nu er nieuwe getuigschriften zijn die ook voor vennootschappen een ontvangstbewijs bevatten, krijgen we regelmatig de vraag hoe die ingevuld moeten worden als de patiënt nog niet (alles) kan betalen. Wat zegt de wet hierover? Meer...

NIET-BETAALD ERELOON

Door wie en hoe kan de verjaring gestuit worden?

Stel, een ereloon (van een aanzienlijk bedrag) voor een medische prestatie van bijna twee jaar geleden werd nog steeds niet betaald. Uw vordering op de patiënt dreigt dus te verjaren. Wat kunt/moet u doen om dit te voorkomen? Meer...

ERELOON - NIET BETALEN

Wie betaalt er: de ouders, de minderjarige... of niemand?

Stel, u voert een ingreep of onderzoek uit bij een minderjarige en stuurt de rekening naar zijn/haar ouders. Zij weigeren echter te betalen omdat u hen niet vooraf ingelicht heeft over de ingreep of het onderzoek. Kan dat zomaar? Meer...

VERGOEDING - NIET OPDAGEN

Volledig honorarium voor no show-patiënten?

Als een patiënt onaangekondigd niet opdaagt en de (tand)arts daar een schadevergoeding voor vraagt, zou het – aldus een recent onderzoek – meestal om een ‘volledig honorarium’ gaan. Hoe moet u dat toepassen om ‘in orde te zijn’? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2020

Meer van Indicator