Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: Patiëntenwenken - trefwoord: Controlearts

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Moeten hervatten van de controlearts... en dat mislukt

Stel, de controlearts van de werkgever oordeelt dat een zieke patiënt al eerder kan hervatten dan op uw attest staat. Die patiënt gaat ook weer werken, maar moet al na een paar uur terug naar huis keren. Wat zijn de juridische gevolgen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Niet thuis ondanks thuisblijfverplichting: wat nu?

Stel, een patiënt was net wanneer de controlearts van de werkgever aanbelde, niet thuis. Nochtans is men in dat bedrijf verplicht om thuis te blijven op de eerste twee ziektedagen. Kan hij nog iets doen, als hij echt wel arbeidsongeschikt is? Meer...

PATIëNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Geschikt volgens de controlearts, dus werken maar?

Stel, de controlearts oordeelt dat uw patiënt het werk al kan hervatten nog vóór uw attest eindigt. Diens werkgever legt hem gelet op dat oordeel op om direct het werk te hervatten en dreigt met een arbitrage. Kan dit en wat houdt dit in? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Wat als uw patiënt niet naar de controlearts kan?

Als een werkgever een zieke werknemer wil controleren, stuurt hij er een controlearts naartoe, maar het kan ook omgekeerd: de werknemer naar de controlearts sturen. Wat echter als het om een te verre of moeilijke verplaatsing gaat? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Nadelig oordeel controlearts, geen inkomen meer?

Stel, de controlearts van de werkgever oordeelt dat iemand vroeger dan voorzien en geattesteerd werd, opnieuw arbeidsgeschikt is. Als men zich nog in de periode van gewaarborgd loon bevindt, komt men dan zonder inkomen te zitten? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

‘Geen verlenging te verwachten’: wat moet u daarmee?

Stel, de controlearts van de werkgever aanvaardt de arbeidsongeschiktheid van uw patiënt, maar voegt eraan toe dat er geen verlengingen verwacht worden. Is de patiënt dan verplicht om terug te gaan werken na afloop van het attest? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Wiens attest kan leiden tot medische overmacht?

Stel, de arbeidsovereenkomst van een patiënt eindigt zonder opzegtermijn of -vergoeding, omdat de controlearts die de werkgever gestuurd heeft, hem definitief arbeidsongeschikt verklaart. Kan dat eigenlijk wel? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Patiënt moet alleen de ‘eerste dagen’ thuis blijven

Sinds begin 2014 kan ook een werknemer die in de privésector werkt, verplicht worden om thuis te blijven voor het geval dat zijn werkgever een controlearts zou sturen. Hoe moet men die verplichting concreet interpreteren? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Moet uw patiënt thuisblijven voor de controlearts?

Onlangs was er veel te doen over de plannen om zieke werknemers ‘wettelijk’ te verplichten om vier uur thuis te blijven voor de eventuele komst van een controlearts. Wordt een dergelijke verplichting nu al dan niet opgelegd? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Twee behandelende artsen tegen één controlearts...

Stel, de controlearts van de werkgever spreekt uw attest tegen en verklaart de patiënt al opnieuw arbeidsgeschikt. Wat zijn de gevolgen op arbeidsrechtelijk vlak als een collega uw standpunt zou delen (en ook een attest zou schrijven)? Meer...
Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator