Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Patiëntenwenken - trefwoord: Controlearts

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Nadelig oordeel controlearts, geen inkomen meer?

Stel, de controlearts van de werkgever oordeelt dat iemand vroeger dan voorzien en geattesteerd werd, opnieuw arbeidsgeschikt is. Als men zich nog in de periode van gewaarborgd loon bevindt, komt men dan zonder inkomen te zitten? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

‘Geen verlenging te verwachten’: wat moet u daarmee?

Stel, de controlearts van de werkgever aanvaardt de arbeidsongeschiktheid van uw patiënt, maar voegt eraan toe dat er geen verlengingen verwacht worden. Is de patiënt dan verplicht om terug te gaan werken na afloop van het attest? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Wiens attest kan leiden tot medische overmacht?

Stel, de arbeidsovereenkomst van een patiënt eindigt zonder opzegtermijn of -vergoeding, omdat de controlearts die de werkgever gestuurd heeft, hem definitief arbeidsongeschikt verklaart. Kan dat eigenlijk wel? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Patiënt moet alleen de ‘eerste dagen’ thuis blijven

Sinds begin 2014 kan ook een werknemer die in de privésector werkt, verplicht worden om thuis te blijven voor het geval dat zijn werkgever een controlearts zou sturen. Hoe moet men die verplichting concreet interpreteren? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Moet uw patiënt thuisblijven voor de controlearts?

Onlangs was er veel te doen over de plannen om zieke werknemers ‘wettelijk’ te verplichten om vier uur thuis te blijven voor de eventuele komst van een controlearts. Wordt een dergelijke verplichting nu al dan niet opgelegd? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Twee behandelende artsen tegen één controlearts...

Stel, de controlearts van de werkgever spreekt uw attest tegen en verklaart de patiënt al opnieuw arbeidsgeschikt. Wat zijn de gevolgen op arbeidsrechtelijk vlak als een collega uw standpunt zou delen (en ook een attest zou schrijven)? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEGENEESKUNDE

De patiënt gaat niet akkoord met de controlearts...

Een patiënt kreeg het bezoek van een controlearts, gestuurd door zijn werk­gever. Hij heeft op het controleformulier laten noteren dat hij niet akkoord gaat met diens oordeel. Wil dit nu zeggen dat de controle geen gevolgen heeft? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Na de controlearts ook nog naar een arbiter?

Stel, de controlearts heeft geoordeeld dat een patiënt arbeidsgeschikt is. Nu heeft zijn werkgever ook een aangetekende brief gestuurd die hem oplegt om zich aan te bieden voor een arbitrage. Moet de patiënt daaraan gevolg geven? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Moet de controlearts de brievenbus fotograferen?

Stel, een arbeidsongeschikte patiënt vindt in zijn brievenbus een zgn. convocatie vanwege een controlegeneesheer gestuurd door zijn werkgever. De patiënt wil echter doen alsof hij dat bericht niet gevonden heeft. Is dat wel een goed idee? Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Kan de controlearts een ontslag in de hand werken?

Stel, de controlearts oordeelt in strijd met uw attest dat de patiënt het werk al kan hervatten en de werkgever stuurt direct een brief waarin hij de ongewettigde afwezigheid vaststelt en dreigt met ontslag. Kan dat eigenlijk wel? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator