Artikeldatabank

Zoekresultaat: 33 artikel(s) gevonden in het thema: Patiëntenwenken - trefwoord: Ziekenfonds

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDSUITKERINGEN

Geen carenztijd voor zelfstandigen meer!

Sinds 1 juli 2019 bestaat er geen carenztijd inzake ziekenfondsuitkeringen voor zelfstandigen meer. Zij kunnen dus al vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, i.p.v. pas na 14 dagen, uitkeringen krijgen. Waarop moet men dan letten? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Nog werken na 65 jaar en ziek worden: toch een uitkering?

Stel, een patiënt is de 65 jaar al voorbij, maar heeft zijn pensioen nog niet opgenomen. Als zo iemand ziek wordt en daardoor het werk tijdelijk moet neerleggen, betaalde het ziekenfonds vroeger meestal niets. Wat is er op dat vlak veranderd in mei-juni 2019? Meer...

PATIËNTENWENKEN - MOEDERSCHAPSRUST

Zelfstandige wordt sneller betaald na bevalling

Wanneer een vrouw die als zelfstandige werkt, gaat bevallen, kan zij tot 12 weken moederschapsrust nemen. Sinds 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels waardoor het ziekenfonds vlugger de uitkeringen zal storten. Hoe werkt dit? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Wat als een aanvullende verzekering duurder wordt?

Begin oktober 2018 berichtten de media over het feit dat de CM zijn aanvullende verzekering medische kosten fors gaat opslaan. De premie zou zelfs tot € 100 per jaar kunnen stijgen. Als een patiënt dat te veel vindt, kan hij dan iets doen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Zelfstandige moet sneller aangifte doen bij ziekenfonds

Sinds 1 januari 2018 is de carenztijd voor de ziekenfondsuitkeringen aan zelfstandigen ingekort van één maand tot 14 dagen. Wat houdt dat precies in en welke gevolgen heeft dat voor de aanvraag van de uitkeringen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Hoe een vertrouwelijke invullen en indienen?

Artsen mogen sinds 1 januari 2016 geen ziekteverlof van onbepaalde duur meer schrijven. Ze moeten een einddatum op hun attesten zetten, zo berichtten de media in april 2017. “Is dat dan zo nieuw?”, zo vroeg u zich wellicht af... Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Hoe werken re-integratietrajecten voor langdurig zieken?

Een recente regeringsmaatregel bestaat erin dat men langdurig zieke werknemers weer aan het werk wil krijgen – en van het ziekenfonds wil halen – door middel van zgn. re-integratietrajecten. Hoe gaat dit in zijn werk? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Al na zes i.p.v. twaalf maanden naar de GRI?

Sinds 1 juli 2016 kan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) al na zes maanden patiënten oproepen om hun arbeidsongeschiktheid te onderzoeken. Betekent dit dan dat men niet meer bij de adviserend geneesheer moet komen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Nadelig oordeel controlearts, geen inkomen meer?

Stel, de controlearts van de werkgever oordeelt dat iemand vroeger dan voorzien en geattesteerd werd, opnieuw arbeidsgeschikt is. Als men zich nog in de periode van gewaarborgd loon bevindt, komt men dan zonder inkomen te zitten? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Ziek in de eerste maand en gewaarborgd loon

Stel, een patiënt wordt ziek, nadat hij pas van werk veranderd is. Klopt het dat die dan onmiddellijk ‘op het ziekenfonds valt’, omdat hij nog geen maand in dienst is? Zo ja, moet de patiënt dan onmiddellijk ‘een vertrouwelijke’ indienen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2020

Meer van Indicator