Artikeldatabank

Zoekresultaat: 29 artikel(s) gevonden in het thema: Patiëntenwenken - trefwoord: Ziekenfonds

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Zelfstandige moet sneller aangifte doen bij ziekenfonds

Sinds 1 januari 2018 is de carenztijd voor de ziekenfondsuitkeringen aan zelfstandigen ingekort van één maand tot 14 dagen. Wat houdt dat precies in en welke gevolgen heeft dat voor de aanvraag van de uitkeringen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Hoe een vertrouwelijke invullen en indienen?

Artsen mogen sinds 1 januari 2016 geen ziekteverlof van onbepaalde duur meer schrijven. Ze moeten een einddatum op hun attesten zetten, zo berichtten de media in april 2017. “Is dat dan zo nieuw?”, zo vroeg u zich wellicht af... Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Hoe werken re-integratietrajecten voor langdurig zieken?

Een recente regeringsmaatregel bestaat erin dat men langdurig zieke werknemers weer aan het werk wil krijgen – en van het ziekenfonds wil halen – door middel van zgn. re-integratietrajecten. Hoe gaat dit in zijn werk? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Al na zes i.p.v. twaalf maanden naar de GRI?

Sinds 1 juli 2016 kan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) al na zes maanden patiënten oproepen om hun arbeidsongeschiktheid te onderzoeken. Betekent dit dan dat men niet meer bij de adviserend geneesheer moet komen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Nadelig oordeel controlearts, geen inkomen meer?

Stel, de controlearts van de werkgever oordeelt dat iemand vroeger dan voorzien en geattesteerd werd, opnieuw arbeidsgeschikt is. Als men zich nog in de periode van gewaarborgd loon bevindt, komt men dan zonder inkomen te zitten? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Ziek in de eerste maand en gewaarborgd loon

Stel, een patiënt wordt ziek, nadat hij pas van werk veranderd is. Klopt het dat die dan onmiddellijk ‘op het ziekenfonds valt’, omdat hij nog geen maand in dienst is? Zo ja, moet de patiënt dan onmiddellijk ‘een vertrouwelijke’ indienen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Ziek, einde contract en nog ziek: wie betaalt?

Stel, een patiënt zal langdurig arbeidsongeschikt zijn en nu blijkt dat zijn arbeidsovereenkomst van bepaalde duur ondertussen zal aflopen. Moet u dan een ‘vertrouwelijke’ voor het ziekenfonds invullen, of een document voor de RVA? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Verdere uitbreiding werkhervatting voor zelfstandigen

Sinds 01.07.2015 kunnen zelfstandigen of vrije beroepers die uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid ontvangen van het ziekenfonds, gemakkelijker terug actief worden zonder die uitkeringen te verliezen. Wat is er veranderd? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Definitief ongeschikt en toch 66% geschikt: hoe kan dat?

Stel, u attesteert dat een patiënt-loontrekkende nooit nog het werk kan doen dat hij altijd gedaan heeft. Toch verklaart de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dat de patiënt niet langer 66% arbeidsongeschikt is. Wat nu? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Zijn papierwerk en uitkeringen cumuleerbaar?

Stel, een zelfstandige is een tijdje arbeidsongeschikt en de zaak wordt tijdelijk uitgebaat door zijn partner en/of kinderen. Mag hij in die periode nog administratief werk doen of krijgt hij dan geen uitkeringen meer van het ziekenfonds? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator