Artikeldatabank

Zoekresultaat: 29 artikel(s) gevonden in het thema: Patiëntenwenken - trefwoord: Zelfstandigen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Zelfstandige moet sneller aangifte doen bij ziekenfonds

Sinds 1 januari 2018 is de carenztijd voor de ziekenfondsuitkeringen aan zelfstandigen ingekort van één maand tot 14 dagen. Wat houdt dat precies in en welke gevolgen heeft dat voor de aanvraag van de uitkeringen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Langer, soepeler en zelfs halftijds bevallingsverlof

Sinds 1 januari 2017 werd de bevallingsrust voor zelfstandigen niet alleen verlengd, maar werden de voorwaarden om ze op te nemen ook danig versoepeld. Dat kan ook meer ‘gespreid’ en/of zelfs ‘halftijds’. Wat houdt dit precies in? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Vrijstelling van sociale bijdragen na bevalling?

Stel, iemand die in het statuut van zelfstandige werkt, gaat bevallen. Als zij moederschapsrust neemt, moet zij dan nog sociale bijdragen betalen? Voor bevallingen sinds 1 oktober 2016 is er een nieuwe vrijstellingsregeling. Hoe werkt die? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Hoe operaties plannen voor de sociale bijdragen?

Stel, een zelfstandige/vrije beroeper zal ingevolge een operatie zijn zaak/praktijk een tijd moeten sluiten. Voor zover medisch mogelijk, kan hij met de timing van stoppen en hervatten sociale bijdragen besparen. Wat is een ‘goede’ timing? Meer...

PATIËNTENWENKEN - GEWAARBORGD INKOMEN

Een langere wachttijd vanaf 60 jaar: kan dat zomaar?

Stel, een patiënt die als zelfstandige werkt, krijgt een hartinfarct op zijn 61 jaar en nu blijkt dat zijn polis gewaarborgd inkomen pas na een jaar vergoedingen betaalt... terwijl de wachttijd altijd drie maanden bedragen heeft. Hoe kan dit? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Méér mantelzorg door zelfstandigen mogelijk

Voor werknemers bestaat er al lang een systeem van ‘overheidsuitkeringen’ voor als men een zwaar ziek of stervend familielid wil bijstaan. Sinds 1 oktober 2015 bestaat dat nu ook in deze ‘uitgebreide’ vorm voor zelfstandigen. Hoe werkt dit? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Verdere uitbreiding werkhervatting voor zelfstandigen

Sinds 01.07.2015 kunnen zelfstandigen of vrije beroepers die uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid ontvangen van het ziekenfonds, gemakkelijker terug actief worden zonder die uitkeringen te verliezen. Wat is er veranderd? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Moederschapshulp nu voor alle zelfstandige moeders

Op 5 mei 2014 werd er een KB gepubliceerd dat het toepassingsgebied voor de zgn. moederschapshulp voor zelfstandigen (lees: het krijgen van dienstencheques n.a.v. een geboorte) gevoelig uitbreidt. Wat is er precies veranderd? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Zijn papierwerk en uitkeringen cumuleerbaar?

Stel, een zelfstandige is een tijdje arbeidsongeschikt en de zaak wordt tijdelijk uitgebaat door zijn partner en/of kinderen. Mag hij in die periode nog administratief werk doen of krijgt hij dan geen uitkeringen meer van het ziekenfonds? Meer...

PATIËNTENWENKEN - STATUUT ZELFSTANDIGE

Wat betaalt het ziekenfonds aan een zelfstandige?

Stel, een zelfstandige is bv. ingevolge een operatie een aantal maanden uit roulatie. Van het ziekenfonds kan hij wel iets krijgen, maar niet veel. Hoeveel is dat precies en wat moet hij doen om ook dat kleine bedrag niet mis te lopen? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator