Artikeldatabank

Zoekresultaat: 36 artikel(s) gevonden in het thema: Patiëntenwenken - trefwoord: Zelfstandigen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Regels voor aangifte aan ziekenfonds tijdelijk versoepeld

Normaal gezien wordt de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige pas erkend vanaf de datum waarop de behandelende arts het getuigschrift voor het ziekenfonds (de zgn. vertrouwelijke) ondertekend heeft. Ingevolge een recente COVID-19-maatregel werd dit echter tijdelijk versoepeld. In welke zin? Meer...

SUBSIDIES

Ook corona-ouderschapsverlof voor zelfstandige artsen?

Zelfstandigen die tussen 1 mei en 30 juni 2020 thuis zijn moeten blijven om op de kinderen (tot 12 jaar) te passen, hebben recht op zgn. corona-ouderschapsverlof, waarbij ze een overheidsuitkering (in principe € 532,24 per maand) krijgen. Geldt dit ook voor u als arts/tandarts en wat zijn de voorwaarden? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDSUITKERINGEN

Geen carenztijd voor zelfstandigen meer!

Sinds 1 juli 2019 bestaat er geen carenztijd inzake ziekenfondsuitkeringen voor zelfstandigen meer. Zij kunnen dus al vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, i.p.v. pas na 14 dagen, uitkeringen krijgen. Waarop moet men dan letten? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Nog werken na 65 jaar en ziek worden: toch een uitkering?

Stel, een patiënt is de 65 jaar al voorbij, maar heeft zijn pensioen nog niet opgenomen. Als zo iemand ziek wordt en daardoor het werk tijdelijk moet neerleggen, betaalde het ziekenfonds vroeger meestal niets. Wat is er op dat vlak veranderd in mei-juni 2019? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Ook 10 dagen vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Werknemers die vader worden, kunnen al langer 10 dagen vaderschapsverlof nemen, wanneer hun echtgenote bevallen is. Sinds 1 mei 2019 geldt dit ook voor (jonge) zelfstandigen of vrije beroepers die vader geworden zijn. Wat houdt dit in? Meer...

PATIËNTENWENKEN - MOEDERSCHAPSRUST

Zelfstandige wordt sneller betaald na bevalling

Wanneer een vrouw die als zelfstandige werkt, gaat bevallen, kan zij tot 12 weken moederschapsrust nemen. Sinds 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels waardoor het ziekenfonds vlugger de uitkeringen zal storten. Hoe werkt dit? Meer...

PATIËNTENWEnKEN - VERZEKERINGEN

Eindvervaldag GI verlengen zonder nieuwe acceptatie?

In ‘oude’ polissen gewaarborgd inkomen (GI) kan men de eindleeftijd verlengen (van bv. 60 naar 65/67 jaar). Is het ook toegestaan dat de verzekeraar daarbij eerst geen en daarna wél een nieuwe medische acceptatie eist? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Zelfstandige moet sneller aangifte doen bij ziekenfonds

Sinds 1 januari 2018 is de carenztijd voor de ziekenfondsuitkeringen aan zelfstandigen ingekort van één maand tot 14 dagen. Wat houdt dat precies in en welke gevolgen heeft dat voor de aanvraag van de uitkeringen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Langer, soepeler en zelfs halftijds bevallingsverlof

Sinds 1 januari 2017 werd de bevallingsrust voor zelfstandigen niet alleen verlengd, maar werden de voorwaarden om ze op te nemen ook danig versoepeld. Dat kan ook meer ‘gespreid’ en/of zelfs ‘halftijds’. Wat houdt dit precies in? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Vrijstelling van sociale bijdragen na bevalling?

Stel, iemand die in het statuut van zelfstandige werkt, gaat bevallen. Als zij moederschapsrust neemt, moet zij dan nog sociale bijdragen betalen? Voor bevallingen sinds 1 oktober 2016 is er een nieuwe vrijstellingsregeling. Hoe werkt die? Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator