Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Patiëntenwenken - trefwoord: Zelfstandigen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDSUITKERINGEN

Geen carenztijd voor zelfstandigen meer!

Sinds 1 juli 2019 bestaat er geen carenztijd inzake ziekenfondsuitkeringen voor zelfstandigen meer. Zij kunnen dus al vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, i.p.v. pas na 14 dagen, uitkeringen krijgen. Waarop moet men dan letten? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Nog werken na 65 jaar en ziek worden: toch een uitkering?

Stel, een patiënt is de 65 jaar al voorbij, maar heeft zijn pensioen nog niet opgenomen. Als zo iemand ziek wordt en daardoor het werk tijdelijk moet neerleggen, betaalde het ziekenfonds vroeger meestal niets. Wat is er op dat vlak veranderd in mei-juni 2019? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Ook 10 dagen vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Werknemers die vader worden, kunnen al langer 10 dagen vaderschapsverlof nemen, wanneer hun echtgenote bevallen is. Sinds 1 mei 2019 geldt dit ook voor (jonge) zelfstandigen of vrije beroepers die vader geworden zijn. Wat houdt dit in? Meer...

PATIËNTENWENKEN - MOEDERSCHAPSRUST

Zelfstandige wordt sneller betaald na bevalling

Wanneer een vrouw die als zelfstandige werkt, gaat bevallen, kan zij tot 12 weken moederschapsrust nemen. Sinds 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels waardoor het ziekenfonds vlugger de uitkeringen zal storten. Hoe werkt dit? Meer...

PATIËNTENWEnKEN - VERZEKERINGEN

Eindvervaldag GI verlengen zonder nieuwe acceptatie?

In ‘oude’ polissen gewaarborgd inkomen (GI) kan men de eindleeftijd verlengen (van bv. 60 naar 65/67 jaar). Is het ook toegestaan dat de verzekeraar daarbij eerst geen en daarna wél een nieuwe medische acceptatie eist? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Zelfstandige moet sneller aangifte doen bij ziekenfonds

Sinds 1 januari 2018 is de carenztijd voor de ziekenfondsuitkeringen aan zelfstandigen ingekort van één maand tot 14 dagen. Wat houdt dat precies in en welke gevolgen heeft dat voor de aanvraag van de uitkeringen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Langer, soepeler en zelfs halftijds bevallingsverlof

Sinds 1 januari 2017 werd de bevallingsrust voor zelfstandigen niet alleen verlengd, maar werden de voorwaarden om ze op te nemen ook danig versoepeld. Dat kan ook meer ‘gespreid’ en/of zelfs ‘halftijds’. Wat houdt dit precies in? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Vrijstelling van sociale bijdragen na bevalling?

Stel, iemand die in het statuut van zelfstandige werkt, gaat bevallen. Als zij moederschapsrust neemt, moet zij dan nog sociale bijdragen betalen? Voor bevallingen sinds 1 oktober 2016 is er een nieuwe vrijstellingsregeling. Hoe werkt die? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Hoe operaties plannen voor de sociale bijdragen?

Stel, een zelfstandige/vrije beroeper zal ingevolge een operatie zijn zaak/praktijk een tijd moeten sluiten. Voor zover medisch mogelijk, kan hij met de timing van stoppen en hervatten sociale bijdragen besparen. Wat is een ‘goede’ timing? Meer...

PATIËNTENWENKEN - GEWAARBORGD INKOMEN

Een langere wachttijd vanaf 60 jaar: kan dat zomaar?

Stel, een patiënt die als zelfstandige werkt, krijgt een hartinfarct op zijn 61 jaar en nu blijkt dat zijn polis gewaarborgd inkomen pas na een jaar vergoedingen betaalt... terwijl de wachttijd altijd drie maanden bedragen heeft. Hoe kan dit? Meer...
Geactualiseerd op: 22.08.2019

Meer van Indicator