Artikeldatabank

Zoekresultaat: 54 artikel(s) gevonden in het thema: Patiëntenwenken - trefwoord: Loontrekkenden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Nog werken na 65 jaar en ziek worden: toch een uitkering?

Stel, een patiënt is de 65 jaar al voorbij, maar heeft zijn pensioen nog niet opgenomen. Als zo iemand ziek wordt en daardoor het werk tijdelijk moet neerleggen, betaalde het ziekenfonds vroeger meestal niets. Wat is er op dat vlak veranderd in mei-juni 2019? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKTE-ATTEST

Ongeval tijdens vakantie: wanneer begint uw attest?

Stel, een patiënt die bediende is, heeft een ongeval tijdens zijn vakantie waardoor hij een tijdje arbeidsongeschikt zal zijn. Moet het attest voor zijn werkgever dan starten op de dag dat zijn vakantie voorbij is of dat het ongeval gebeurd is? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Ook re-integratieverzoek voor zieke van vóór 2016

Stel, een patiënt die al lang arbeidsongeschikt is en ziekenfondsuitkeringen ‘trekt’, wordt plots uitgenodigd voor een zgn. re-integratieonderzoek door de arbeidsgeneesheer van zijn werkgever. Wat houdt dit in, waartoe kan het leiden? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Attest van huisarts na dat van specialist: hoe werkt dat?

Stel, een patiënt is een paar weken arbeidsongeschikt ingevolge een kleine operatie. Wanneer hij daarna op controle komt bij de huisarts en nog niet arbeidsgeschikt is, wie schrijft er dan het ziekteattest en wat moet dat vermelden? Meer...

PATIËNTENWENKEN - WERKNEMERS

Wat moet u attesteren voor medische bijstand?

Een werknemer kan loopbaanonderbreking nemen om bijstand te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid. In dat geval moet de behandelende arts van de zwaar zieke een ‘attest’ invullen. In welke zin is dat ‘attest’ ruimer geworden? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKTE-ATTEST

Bent u verplicht in te vullen of men buitenshuis mag?

Stel, een patiënt vraagt u om een nieuw ‘ziekteattest’ te schrijven, omdat er niet aangeduid werd of hij zich al dan niet buitenshuis mag begeven. Zijn werkgever zegt dat dit eerst ingevuld moet worden, of het attest is ongeldig. Klopt dit? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Hoe werken re-integratietrajecten voor langdurig zieken?

Een recente regeringsmaatregel bestaat erin dat men langdurig zieke werknemers weer aan het werk wil krijgen – en van het ziekenfonds wil halen – door middel van zgn. re-integratietrajecten. Hoe gaat dit in zijn werk? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Nieuwe regels voor attesten medische overmacht

Als een langdurig zieke zijn job niet meer aankan, gebeurt het dat die u om een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid vraagt, zodat hij zou kunnen ‘doppen’. Voortaan is er in zo’n geval een ‘re-integratietraject’ nodig. Wat houdt dit in? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Riskeert men ontslag na het oordeel van de ZF-arts?

Stel, omdat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds meent dat een arbeidsongeschikte patiënt terug kan gaan werken, zet diens werkgever hem voor de keuze: het werk hervatten of ontslagen worden. Kan dat zomaar? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Wanneer is medische bijstand aan zwaar zieke mogelijk?

Stel, de dochter van een bejaarde, hulpbehoevende patiënt wil minder gaan werken om deze laatste te kunnen helpen in het huishouden. Valt dit onder de noemer ‘bijstand aan een zwaar zieke in het kader van loopbaanonderbreking’? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2020

Meer van Indicator