Artikeldatabank

Zoekresultaat: 51 artikel(s) gevonden in het thema: Patiëntenwenken - trefwoord: Loontrekkenden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Attest van huisarts na dat van specialist: hoe werkt dat?

Stel, een patiënt is een paar weken arbeidsongeschikt ingevolge een kleine operatie. Wanneer hij daarna op controle komt bij de huisarts en nog niet arbeidsgeschikt is, wie schrijft er dan het ziekteattest en wat moet dat vermelden? Meer...

PATIËNTENWENKEN - WERKNEMERS

Wat moet u attesteren voor medische bijstand?

Een werknemer kan loopbaanonderbreking nemen om bijstand te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid. In dat geval moet de behandelende arts van de zwaar zieke een ‘attest’ invullen. In welke zin is dat ‘attest’ ruimer geworden? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKTE-ATTEST

Bent u verplicht in te vullen of men buitenshuis mag?

Stel, een patiënt vraagt u om een nieuw ‘ziekteattest’ te schrijven, omdat er niet aangeduid werd of hij zich al dan niet buitenshuis mag begeven. Zijn werkgever zegt dat dit eerst ingevuld moet worden, of het attest is ongeldig. Klopt dit? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Hoe werken re-integratietrajecten voor langdurig zieken?

Een recente regeringsmaatregel bestaat erin dat men langdurig zieke werknemers weer aan het werk wil krijgen – en van het ziekenfonds wil halen – door middel van zgn. re-integratietrajecten. Hoe gaat dit in zijn werk? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Nieuwe regels voor attesten medische overmacht

Als een langdurig zieke zijn job niet meer aankan, gebeurt het dat die u om een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid vraagt, zodat hij zou kunnen ‘doppen’. Voortaan is er in zo’n geval een ‘re-integratietraject’ nodig. Wat houdt dit in? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Riskeert men ontslag na het oordeel van de ZF-arts?

Stel, omdat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds meent dat een arbeidsongeschikte patiënt terug kan gaan werken, zet diens werkgever hem voor de keuze: het werk hervatten of ontslagen worden. Kan dat zomaar? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Wanneer is medische bijstand aan zwaar zieke mogelijk?

Stel, de dochter van een bejaarde, hulpbehoevende patiënt wil minder gaan werken om deze laatste te kunnen helpen in het huishouden. Valt dit onder de noemer ‘bijstand aan een zwaar zieke in het kader van loopbaanonderbreking’? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Al na zes i.p.v. twaalf maanden naar de GRI?

Sinds 1 juli 2016 kan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) al na zes maanden patiënten oproepen om hun arbeidsongeschiktheid te onderzoeken. Betekent dit dan dat men niet meer bij de adviserend geneesheer moet komen? Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Nadelig oordeel controlearts, geen inkomen meer?

Stel, de controlearts van de werkgever oordeelt dat iemand vroeger dan voorzien en geattesteerd werd, opnieuw arbeidsgeschikt is. Als men zich nog in de periode van gewaarborgd loon bevindt, komt men dan zonder inkomen te zitten? Meer...

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN

Ziek in de eerste maand en gewaarborgd loon

Stel, een patiënt wordt ziek, nadat hij pas van werk veranderd is. Klopt het dat die dan onmiddellijk ‘op het ziekenfonds valt’, omdat hij nog geen maand in dienst is? Zo ja, moet de patiënt dan onmiddellijk ‘een vertrouwelijke’ indienen? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2018

Meer van Indicator