Artikeldatabank

Zoekresultaat: 35 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Zelf tewerkstellen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL - ONTSLAG

Leg een vraag naar de ontslagreden niet onderaan de stapel!

Stel, een maand na het ontslag van uw administratieve kracht ontvangt u een aangetekende brief van de vakbond waarin staat dat u de reden van het ontslag moet meedelen. Waarom mag u die brief geen maanden aan de kant schuiven? Meer...

PERSONEEL - GOEDKOOP BELONEN

De woon-werkvergoeding: ‘moeten’ of ‘kunnen’ betalen?

Als u in uw (tand)artsenpraktijk personeel heeft, moet u die een vergoeding voor het woon-werkverkeer betalen. Nu zou die vergoeding een stuk hoger zijn voor de maanden waarin men de fiets i.p.v. de auto gebruikt, ... terwijl men net in die maanden géén kosten (voor bv. brandstof) maakt. Klopt dat dan wel? Meer...

PERSONEEL

Gezocht: goedkope bonus voor een werknemer

Stel, u wilt uw secretaresse een uitzonderlijke premie geven voor het afgelopen jaar. Als u € 1.000 zou geven, blijft daar echter maar de helft van over en kost u dat als werkgever zo’n € 250 extra. Of zijn er minder kostelijke mogelijkheden? Meer...

GOED OM TE WETEN - PERSONEEL

Nieuwjaarsgeschenk personeel nog steeds € 35

PERSONEEL - OPZEGTERMIJNEN

Opnieuw opzeg van 1 week voor nieuwe bediende?

Vroeger kon u een nieuwe bediende die tegenviel, met een korte opzegtermijn van maar 1 week ontslaan tijdens de zgn. proefperiode. Door een nieuwe wet is er sinds 1 mei 2018 opnieuw sprake van zo’n korte opzegtermijn. Hoe werkt dit? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Een werknemer opzeggen: strikte vormvoorwaarden...

Stel, u gaat een werknemer ontslaan en u wilt dat hij daarbij zijn opzegtermijn presteert, zoals men dat noemt. Die opzeg ‘officieel meedelen’, is dan aan strikte voorwaarden verbonden. Waarop moet u letten? Meer...

GOED OM TE WETEN - PERSONEEL

Hoeveel mag een nieuwjaarsgeschenk kosten?

PERSONEEL

De formaliteiten inzake deeltijds werk versoepelen

Als uw secretaresse deeltijds werkt, gelden er strenge formaliteiten voor het meedelen van het toepasselijke (variabele) uurrooster en het registreren van eventuele afwijkingen. In welke mate wordt dit vanaf 1 oktober 2017 versoepeld? Meer...

PERSONEEL

Hoger loon voor werknemers van privépraktijk...

Sinds 1 juni 2017 moeten de lonen van het personeel van privépraktijken geïndexeerd worden met 2%. Maar bovendien werden ingevolge een recente cao de loonbarema’s ook gevoelig verhoogd... zelfs retroactief. Wat is er aan de hand? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Correct opgezegd of betaald, toch motiveren?

Stel, uw secretaresse of verpleegster werd ontslagen en een beetje later ontvangt u een aangetekende brief waarin zij meer uitleg vraagt waarom ze ontslagen werd. Moet u daarop antwoorden en zo ja, hoe precies? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator