Artikeldatabank

Zoekresultaat: 29 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Zelf tewerkstellen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GOED OM TE WETEN - PERSONEEL

Hoeveel mag een nieuwjaarsgeschenk kosten?

PERSONEEL

De formaliteiten inzake deeltijds werk versoepelen

Als uw secretaresse deeltijds werkt, gelden er strenge formaliteiten voor het meedelen van het toepasselijke (variabele) uurrooster en het registreren van eventuele afwijkingen. In welke mate wordt dit vanaf 1 oktober 2017 versoepeld? Meer...

PERSONEEL

Hoger loon voor werknemers van privépraktijk...

Sinds 1 juni 2017 moeten de lonen van het personeel van privépraktijken geïndexeerd worden met 2%. Maar bovendien werden ingevolge een recente cao de loonbarema’s ook gevoelig verhoogd... zelfs retroactief. Wat is er aan de hand? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Correct opgezegd of betaald, toch motiveren?

Stel, uw secretaresse of verpleegster werd ontslagen en een beetje later ontvangt u een aangetekende brief waarin zij meer uitleg vraagt waarom ze ontslagen werd. Moet u daarop antwoorden en zo ja, hoe precies? Meer...

PERSONEEL

Gevallen op skireis: wordt ‘vakantie’ dan ‘ziekte’?

Stel, al vroeg tijdens haar skivakantie breekt uw secretaresse een been en ze moet ter plekke gehospitaliseerd worden. Worden haar vakantiedagen dan omgezet in ‘ziektedagen’ of is ze die dagen ‘kwijt’? Meer...

PERSONEEL - LOONSVERHOGING

De witte schort dragen kan een centje opbrengen

Stel, u wilt uw secretaresse een loonsverhoging geven begin 2017. Wat stelt netto nog iets voor bij de werknemer en kost u als werkgever niet al te veel ‘erbovenop’? De mogelijkheden liggen niet voor het rapen, tenzij u creatief bent... Meer...

PERSONEEL - VERZEKERINGEN

Wat bij een ongeval op weg naar of van de praktijk?

Stel, uw secretaresse (of een andere werknemer) heeft een verkeersongeval op weg naar of van uw praktijk. Wordt haar eventuele schade dan vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar? Waarop moet er gelet worden in dit verband? Meer...

IMPULSEO-PREMIE - SECRETARESSE

Wat mag u niet vergeten te recupereren?

Stelt u als huisarts(engroep) een secretaresse tewerk of doet u een beroep op een telesecretariaat, dan moet u vóór 30 juni 2016 uw Impulseo-dossier van 2015 indienen. Wat moet u in het eerste geval allemaal aan uw ‘steunpunt’ bezorgen? Meer...

PERSONEEL

Een contract van bepaalde tijd voortijdig beëindigen?

Omdat de proeftijd voor bedienden niet meer bestaat, werkt men tegenwoordig vaak met een ‘aanloopcontract’ van bepaalde tijd alvorens ‘vast’ aan te werven. Kunt u eventueel ook al tijdens dat aanloopcontract van een ‘tegenvaller’ af? Meer...

PERSONEEL

Klein verlet (voor de communie): wat is dat?

Wanneer het kind van een werknemer zijn plechtige communie doet, heeft die werknemer recht op een dag zgn. klein verlet. Het komt erop neer dat hij/zij een dag ‘betaald’ afwezig kan blijven. Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator