Artikeldatabank

Zoekresultaat: 71 artikel(s) gevonden in het thema: Zorgverleners - trefwoord: Huisartsen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GOED OM TE WETEN - PREMIES

Praktijkpremie huisartsen 2018: aanvraag kan

PREMIES VOOR HUISARTSEN

Impulseo I: ook voor wie al lang erkend is en nu verhuist?

Als een huisarts zich vestigt in een zgn. prioritaire zone, kan hij/zij een premie krijgen van € 20.000 of € 25.000. In juli 2019 werden de nieuwe lijsten van deze ‘huisartsarme’ zones, die gelden tot eind 2020, bekendgemaakt. Geldt deze regeling ook voor een al langer erkende huisarts die naar zo’n zone verhuist? Meer...

PRAKTIJKORGANISATIE

Moet de vervangarts betalen voor gebruik van de praktijk?

Als een van de associés zich (lange tijd) moet laten vervangen, bv. omwille van ziekte of zwangerschap, en als de vervangarts voor eigen rekening mag werken, kunt u die dan verplichten om een deel van de door hem/haar geïnde inkomsten af te staan voor het gebruik van de praktijk? Meer...

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Impulseo-dossiers 2018 vóór 30.06.2019

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Criteria praktijkpremie 2019 idem als in 2018

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Patiënt van medisch huis op de wachtdienst...

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Hoe geen gmd-erelonen mislopen?

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Praktijkpremie 2017: aanvragen vóór 31.10

RIZIV - TOELAGEN EN PREMIES

10 criteria voor praktijkpremie huisartsen van 2018

Huisartsen hebben recht op een praktijkpremie voor het gebruik van e-diensten die kan gaan tot € 3.500, € 4.500 of € 6.000. Begin juli werden de te behalen criteria of drempelwaarden voor 2018 bepaald. Wat moet u precies ‘behalen’? Meer...

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Voorwaarden voor praktijkpremie van 2017

Geactualiseerd op: 26.02.2020

Meer van Indicator