Artikeldatabank

Zoekresultaat: 67 artikel(s) gevonden in het thema: Zorgverleners - trefwoord: Huisartsen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Criteria praktijkpremie 2019 idem als in 2018

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Patiënt van medisch huis op de wachtdienst...

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Hoe geen gmd-erelonen mislopen?

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Praktijkpremie 2017: aanvragen vóór 31.10

RIZIV - TOELAGEN EN PREMIES

10 criteria voor praktijkpremie huisartsen van 2018

Huisartsen hebben recht op een praktijkpremie voor het gebruik van e-diensten die kan gaan tot € 3.500, € 4.500 of € 6.000. Begin juli werden de te behalen criteria of drempelwaarden voor 2018 bepaald. Wat moet u precies ‘behalen’? Meer...

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Voorwaarden voor praktijkpremie van 2017

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Praktijkpremie huisartsen 2016: vóór 31.10

GOED OM TE WETEN - IMPULSEO

Brusselse Impulseo-dossiers indienen vóór 30.09

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Vlaamse Impulseo-dossiers indienen vóór 30.06

GRONDIG ONDERZOCHT - RIZIV

Wat is niet-dringend voor de weekendtoeslag?

Stel, op zaterdag is uw huisartsenpraktijk enkel open voor dringende gevallen waarvoor men telefonisch, en niet via de site, een afspraak moet maken. Zijn dat gevallen waarvoor de weekendtoeslag geldt? Een RIZIV-uitspraak licht toe. Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator