Artikeldatabank

Zoekresultaat: 101 artikel(s) gevonden in het thema: Zorgverleners - trefwoord: Ziekenhuisgeneesheren

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTSEN

Toch sancties mogelijk tegen zelfstandig ziekenhuisarts?

N.a.v. een cassatiearrest van 2016 over een bewakingsagent was er discussie ontstaan over de vraag of een zelfstandig ziekenhuisarts wel gesanctioneerd, bv. geschorst, kan worden door het ziekenhuis. Wat zegt een recent arrest daarover? Meer...

ZIEKENHUISARTSEN - MEDISCH RECHT

Wat als de MR adviseert en daarbij de wet ‘miskent’?

De ziekenhuisbeheerder moet voor een heel aantal beslissingen vooraf advies vragen aan de medische raad (MR). Gebeurt dit niet, dan is zijn beslissing ongeldig. Maar wat zijn nu de gevolgen als er weliswaar advies gevraagd wordt, maar dat niet aan de door de wet gestelde voorwaarden beantwoordt? Meer...

GOED OM TE WETEN - PREMIES

Vergoeding stagemeesters 2018: aanvraag kan

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTSEN

Leeftijdsdiscriminatie ook mogelijk bij niet-verlenging!

In vele ziekenhuiscontracten staat dat ze eindigen als de arts 65 jaar wordt, maar dat die een ‘verlenging’ kan vragen. Tenzij er een zgn. legitiem doel voor is, is zo’n leeftijdsvoorwaarde echter discriminerend. In een zaak waarin men eerst tot zo’n legitiem doel besloot, bijt het ziekenhuis nu toch in het zand. Hoe kwam dit? Meer...

ZIEKENHUISARTSEN

Het ziekenhuisnetwerk en de medische raad

Vanaf 1 januari 2020 moet elk ziekenhuis deel uitmaken van een ziekenhuisnetwerk. De strategische beslissingen zullen genomen worden op het niveau van dat netwerk. Wat zal het gevolg zijn voor de medische raad (MR) van uw ziekenhuis? Meer...

ZIEKENHUISARTSEN

Het ziekenhuisnetwerk en de individuele arts

Vanaf 1 januari 2020 moet elk ziekenhuis deel uitmaken van een ziekenhuisnetwerk. Betekent dit dat uw huidige individuele overeenkomst, en wat erin staat, zal vervallen en ondergeschikt zal worden aan eventuele netwerkdirectieven? Meer...

ZIEKENHUISARTS - BEËINDIGING CONTRACT

Welke reacties zijn mogelijk als u moet stoppen op 65 jaar?

In een ziekenhuisovereenkomst (en/of de algemene regeling) staat vaak dat een ziekenhuisarts moet stoppen op 65 of 67 jaar, terwijl dat eigenlijk leeftijdsdiscriminatie vormt. Wat kunt u doen wanneer dat bij u ook het geval is? Meer...

ZIEKENHUISARTSEN - ERELONEN

De laagvariabele zorg en ereloonsupplementen

Op 01.01.2019 is voor de zgn. laagvariabele zorg in ziekenhuizen een forfaitair vergoedingssysteem – het globaal prospectief bedrag – in werking getreden. Wil dit zeggen dat ereloonsupplementen voor deze prestaties niet meer kunnen? Meer...

ASSOCIATIE

Een maatschap = een onderneming!

Heeft uw (tand)artsenassociatie de vorm van een zgn. maatschap, dan wordt ze sinds 01.11.2018 als een onderneming beschouwd. Welke gevolgen heeft dit? Meer...

ZIEKENHUISARTS - OVEREENKOMST

Verlengt ziekte de opzegtermijn van een zelfstandige?

Stel, een ziekenhuisarts van de dienst waar u actief bent, heeft te kampen met bv. een burn-out, hij is dus arbeidsongeschikt, en heeft zijn opzeg t.a.v. het ziekenhuis gegeven. Kan de directie eisen dat er tijdens die termijn effectief ‘gewerkt’ wordt? Meer...
Geactualiseerd op: 26.02.2020

Meer van Indicator