Artikeldatabank

Zoekresultaat: 97 artikel(s) gevonden in het thema: Zorgverleners - trefwoord: Ziekenhuisgeneesheren

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ZIEKENHUISARTSEN

Het ziekenhuisnetwerk en de individuele arts

Vanaf 1 januari 2020 moet elk ziekenhuis deel uitmaken van een ziekenhuisnetwerk. Betekent dit dat uw huidige individuele overeenkomst, en wat erin staat, zal vervallen en ondergeschikt zal worden aan eventuele netwerkdirectieven? Meer...

ZIEKENHUISARTSEN

Het ziekenhuisnetwerk en de medische raad

Vanaf 1 januari 2020 moet elk ziekenhuis deel uitmaken van een ziekenhuisnetwerk. De strategische beslissingen zullen genomen worden op het niveau van dat netwerk. Wat zal het gevolg zijn voor de medische raad (MR) van uw ziekenhuis? Meer...

ZIEKENHUISARTS - BEËINDIGING CONTRACT

Welke reacties zijn mogelijk als u moet stoppen op 65 jaar?

In een ziekenhuisovereenkomst (en/of de algemene regeling) staat vaak dat een ziekenhuisarts moet stoppen op 65 of 67 jaar, terwijl dat eigenlijk leeftijdsdiscriminatie vormt. Wat kunt u doen wanneer dat bij u ook het geval is? Meer...

ZIEKENHUISARTSEN - ERELONEN

De laagvariabele zorg en ereloonsupplementen

Op 01.01.2019 is voor de zgn. laagvariabele zorg in ziekenhuizen een forfaitair vergoedingssysteem – het globaal prospectief bedrag – in werking getreden. Wil dit zeggen dat ereloonsupplementen voor deze prestaties niet meer kunnen? Meer...

ASSOCIATIE

Een maatschap = een onderneming!

Heeft uw (tand)artsenassociatie de vorm van een zgn. maatschap, dan wordt ze sinds 01.11.2018 als een onderneming beschouwd. Welke gevolgen heeft dit? Meer...

ZIEKENHUISARTS - OVEREENKOMST

Verlengt ziekte de opzegtermijn van een zelfstandige?

Stel, een ziekenhuisarts van de dienst waar u actief bent, heeft te kampen met bv. een burn-out, hij is dus arbeidsongeschikt, en heeft zijn opzeg t.a.v. het ziekenhuis gegeven. Kan de directie eisen dat er tijdens die termijn effectief ‘gewerkt’ wordt? Meer...

ZIEKENHUISOVEREENKOMST

Kunt u een (gegeven) opzeg nog intrekken?

Een abonnee had zijn opzeg gegeven in het ziekenhuis, maar wou daar even later op terugkomen. Hij stuurde dus een aangetekende brief om die opzeg terug in te trekken. Het ziekenhuis wou daar echter niet van weten. Wat nu? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS

Afgezet tijdens opzegtermijn, ook schadevergoeding?

Als een ziekenhuisarts zijn opzeg geeft, kan hij tijdens zijn opzegtermijn nog afgezet worden om dringende reden. Heeft het ziekenhuis dan recht op schadevergoeding voor het niet goed uitvoeren van de opzeg? Een vonnis licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS

‘Moeten stoppen’ op 65 jaar niet altijd discriminatie?

In een ziekenhuisovereenkomst bepalen dat ze automatisch ‘moet’ eindigen wanneer de arts de pensioenleeftijd bereikt, werd reeds als verboden leeftijdsdiscriminatie beschouwd. In een recent vonnis werd het echter toch aanvaard... Meer...

ZIEKENHUISOVEREENKOMST

Is uw akkoord niet nodig voor een nieuwe AR?

Stel, in een conflict met het ziekenhuis gebruikt dat een bepaling die uit een aangepaste versie van de algemene regeling komt. U heeft nochtans nooit uw akkoord gegeven met die versie/bepaling. Kan men die dan ‘tegen u’ gebruiken? Meer...
Geactualiseerd op: 17.09.2019

Meer van Indicator