Artikeldatabank

Zoekresultaat: 22 artikel(s) gevonden in het thema: Sociale bijdragen - trefwoord: Bedrag

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SOCIALE BIJDRAGEN ZELFSTANDIGEN

Uw sociale bijdragen nog bijstellen tegen eind 2019?

Het jaar 2019 is weer bijna afgelopen en dus wilt u nagaan of u voldoende, te veel of te weinig sociale bijdragen betaalde. Hoe komt u dat te weten en wanneer is het aangewezen om tegen het einde van het jaar nog bij te betalen? Meer...

SOCIALE BIJDRAGEN

Nu reeds uw sociale bijdragen 2019 bijsturen?

U heeft wellicht reeds een uitnodiging gekregen van uw sociaal verzekeringsfonds om uw voorlopige sociale bijdragen te betalen voor het eerste kwartaal 2019. Misschien kunt u die nu reeds laten bijsturen? Waarom? Meer...

SOCIALE BIJDRAGEN

Optimaliseer nu uw sociale bijdragen voor 2018!

Uw definitieve sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Daar uw sociale kas uw inkomen van 2018 nog niet kent, betaalt u voorlopige bijdragen op uw inkomen van 2015. Moet u ingrijpen? Meer...

SOCIALE BIJDRAGEN

Sociale bijdragen: vermijd een hoge afrekening in 2019!

De sociale bijdragen die u in 2017 betaalt, worden berekend op uw inkomen van 2014. De definitieve afrekening volgt in 2019, want dan pas kent uw sociale kas uw inkomen van 2017. Door te anticiperen kunt u mogelijk optimaliseren. Hoe? Meer...

SOCIALE BIJDRAGEN

Wat na de eindafrekening van uw sociale bijdragen?

Sommige (tand)artsen zijn verrast door de eindafrekening van hun sociale bijdragen over 2015 die ongeveer iedereen intussen ontvangen heeft. Hoe voorkomt u zo’n onaangename verrassing voor uw sociale bijdragen van dit jaar? Meer...

GOED OM TE WETEN - SOCIALE BIJDRAGEN

Minder sociale bijdragen dit jaar?

SOCIALE BIJDRAGEN

Sociale bijdragen verhogen of verlagen?

Begin 2016 laat uw sociale kas weten hoeveel voorlopige sociale bijdragen u voor dit jaar zal moeten betalen. U kunt dat bedrag echter laten aanpassen in plus of in min. Wanneer is dat interessant en hoe gaat u hierbij dan te werk? Meer...

SOCIALE BIJDRAGEN - PENSIOEN

Doe uw voordeel in de jaren net vóór uw pensioen!

Aangezien uw sociale bijdragen berekend worden op uw inkomsten van het jaar zelf, betaalt u eerst voorlopige bijdragen en volgt er daarna een afrekening. Gaat u binnen dit en ± drie jaar met pensioen, dan is er een uitzondering... Meer...

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Geen sociale bijdragen meer op Impulseo I

SOCIALE KAS - SOCIALE BIJDRAGEN

Afwijken van de voorlopige sociale bijdragen of niet?

Sinds begin 2015 is het nieuwe systeem inzake de sociale bijdragen in werking getreden. Welke bijdragen zal u nu moeten betalen en wanneer kunt u daar eventueel van afwijken? Hoe gaat u daar het best mee om? Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator