Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 9 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GOED OM TE WETEN - VENNOOTSCHAP

Wat niet vergeten bij uw statutenwijziging?

VENNOOTSCHAP - BV(BA)

Kunt u het kapitaal van uw BV(BA) nu uitkeren?

Sinds 1 januari 2020 is het zgn. verplichte kapitaal in een BV(BA) afgeschaft. Betekent dit nu dat u het zgn. volstorte deel ervan (zo’n € 12.400) ‘zonder meer’ uit de BV(BA) kunt halen en aan uzelf kunt uitkeren? Of is het allemaal wat complexer? Meer...

ASSOCIATIES - BTW

Hoe uw associatie ‘btw-proof’ maken tegen 2020?

Zoals u weet, moeten associaties bepaalde aandachtspunten in het oog houden opdat de afrekeningen tussen de associés niet aan btw onderworpen zouden worden. Vanaf 1 januari 2020 treedt een zgn. verklarende circulaire in werking. Waarop moet u letten opdat de onderlinge afrekeningen vrijgesteld blijven? Meer...

GOED OM TE WETEN - VENNOOTSCHAP

Vanaf 2020 geen bvba meer op documenten?

VENNOOTSCHAP

Uw vennootschapsvorm bestaat binnenkort niet meer? 

Door de nieuwe Vennootschapswet verdwijnen er binnenkort een aantal vennootschapsvormen. Welke zijn dat en wat als u zo’n vennootschap heeft? Waarmee moet u dan rekening houden en welke data moet u in het oog houden? Meer...

VENNOOTSCHAP - WINSTUITKERING

Nieuwe dubbele test om uw winsten uit te keren?

Uw boekhouder liet u weten dat als gevolg van het nieuwe vennootschapsrecht er een dubbele test gedaan moet worden als u de winsten van uw bv(ba) wilt uitkeren. Hoe zit dat juist en vanaf wanneer geldt die regel voor uw bestaande bvba? Meer...

GOED OM TE WETEN - VZW

Verandert er vanaf 1 mei ook iets voor vzw’s?

NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

Moet u op 1 mei naar de notaris voor uw bvba?

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zal op 1 mei 2019 in werking treden. Daarin wordt de bvba vervangen door de bv. Wil dit zeggen dat u direct actie moet ondernemen om u te conformeren aan de nieuwe regels? Meer...

NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

Welke nieuwe regels zullen al voor bestaande bvba’s gelden?

Heeft u al een bvba, dan heeft u tijd tot eind 2023 om die aan te passen aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen. Toch zullen er vanaf 1 januari 2020 ook voor u al nieuwe regels gelden. Het gaat om regels ‘van dwingend recht’. Welke zijn dat? Meer...
Geactualiseerd op: 06.04.2020

Meer van Indicator