Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMED CONSENT

Informeren over of kiezen van de behandelingsopties?

De zgn. informatieverplichting houdt in dat u de patiënt moet informeren over onder meer de behandelingsalternatieven. Houdt dit echter ook in dat het de patiënt is die kan kiezen welke ingreep er zal gebeuren, of blijft die keuze toch het terrein van de beroepsbeoefenaar? Een recent arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMATIEVERPLICHTING

Wie moet de patiënt informeren over laboresultaten?

Stel, men laat zich onderzoeken bij een dermatoloog en die stuurt de laboresultaten, dewelke op een gezwel wijzen, naar de huisarts. Wie moet dan de patiënt informeren en wie is aansprakelijk als het niet gebeurt? Een vonnis licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Kan een expertiseverslag onontvankelijk zijn?

Stel, de door de rechter aangestelde deskundige schrijft in zijn rapport dat u, als behandelende arts, niet aansprakelijk bent voor de feiten. Strikt genomen kan hij dat echter niet. Bent u dan u niks met dit verslag? Een recent arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Pijn tussen controles in: initiatief aan de patiënt?

Stel, op de controle na een operatie blijkt alles goed te gaan met een patiënt. Maanden later heeft hij echter hevige pijnen en een onderzoek op ‘de spoed’ wijst op complicaties. Moet u hem dan zelf contacteren? Een arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Kan men u aanspreken n.a.v. een ziekenhuisinfectie?

Stel, een patiënt loopt (ernstige) schade op ingevolge een zgn. ziekenhuisinfectie. Meestal wordt het ziekenhuis of de arts daar niet aansprakelijk voor geacht. Wanneer kan dat echter toch het geval zijn, aldus een recent arrest? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMED CONSENT

Wat als u plots niet zelf kunt opereren?

Stel, om (onvoorziene) organisatorische redenen kunt u een bepaalde ingreep niet zelf uitvoeren en u geeft die door aan een collega. Kunt u daardoor juri­dische problemen krijgen? Uit een recent gepubliceerd vonnis blijkt van wel... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Is een sterilisatie een resultaatsverbintenis?

Houdt een ingreep een zgn. resultaatsverbintenis in, dan verzwaart dat uw risico om aansprakelijk gesteld te worden. In een recente zaak werd een sterilisatie door het Hof van cassatie beschouwd als een resultaatsverbintenis... Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Wie en hoeveel moet u informeren als consulent?

Stel, een patiënt wordt voor een controle doorverwezen naar u. Het onderzoek is negatief wat betreft de gestelde vraag, maar levert wel andere informatie op. Waarop moet u letten om later niet aansprakelijk gesteld te worden? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Als er iets misgelopen is, is het daarom uw fout nog niet!

Om met succes een vordering tot schadevergoeding te kunnen instellen tegen u, zal de patiënt vaak eerst de aanstelling van een deskundige vorderen. Hoe kunt u dat voorkomen? Een recent arrest licht toe… Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Is de tandarts aansprakelijk voor verkleuring?

Stel, u bent tandarts en u heeft een prothese geplaatst. Na verloop van tijd blijkt deze prothese te verkleuren en de patiënt meent dat dit uw fout is. Kan men u inderdaad aansprakelijk stellen voor verkleuring? Een recent vonnis licht toe… Meer...
Geactualiseerd op: 11.10.2019

Meer van Indicator