Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INFORMED CONSENT

Hoe de informatieplicht vervullen t.a.v. anderstaligen?

Stel, een patiënt moet een heelkundige ingreep ondergaan, maar spreekt geen woord Nederlands, Frans, Engels of Duits. Toch heeft u ook t.a.v. zo’n patiënt ‘eenzelfde’ wettelijke informatieplicht. Hoe gaat u daar het best mee om? Meer...

INFORMATIEVERPLICHTING

Na de informatieplicht van de WPR, die van het WER

Dat de Wet op de patiëntenrechten (WPR) u verplicht om de patiënt afdoende te informeren, wist u al. Ondertussen zijn artsen en tandartsen echter ook ‘ondernemers’ in de zin van de wet (en patiënten ‘afnemers’ van hun diensten). Dat heeft ‘extra’ gevolgen op het vlak van het informeren van de patiënt. Welke precies? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Wie is aansprakelijk na transfer naar andere dienst?

Stel, een patiënt lijdt schade nadat hij op meerdere diensten behandeld werd. Zijn al deze diensten dan samen aansprakelijk of bent ú dat niet meer nadat de patiënt naar een andere dienst doorverwezen werd? Een recent arrest licht toe. Meer...

INFORMATIEVERPLICHTING - TEAMVERBAND

Informeert ieder apart, of één iemand voor allen?

Als bij een heelkundige ingreep meerdere artsen betrokken zijn, moet elke arts dan voor zijn vakgebied aan de informatieplicht voldoen, of kan één arts dit ‘voor iedereen’ doen? In een recent advies geeft ook de Orde er zijn mening over... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMED CONSENT

Volstaat een infosessie voor uw informatieplicht?

Stel, een patiënt beweert dat u hem onvoldoende geïnformeerd heeft, terwijl er door het ziekenhuis uitgebreide infosessies over de ingreep georganiseerd werden. Volstaat dat dan niet? Een recente uitspraak van het FMO licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Pijn tussen controles in: initiatief aan de patiënt?

Stel, op de controle na een operatie blijkt alles goed te gaan met een patiënt. Maanden later heeft hij echter hevige pijnen en een onderzoek op ‘de spoed’ wijst op complicaties. Moet u hem dan zelf contacteren? Een arrest licht toe... Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Niet opdagen voor nacontrole: eigen schuld, dikke bult?

Stel, u hoort of ziet een patiënt niet meer op de nacontrole. Zelfs na een bericht op de voicemail door het secretariaat wordt er niet gereageerd. Als er dan later iets mis zou lopen, kunt u toch niet meer aansprakelijk gesteld worden? Meer...

MEDISCH RECHT - INFORMATIEVERPLICHTING

Moet u informeren wat het labo zal kosten?

Stel, u neemt bloed bij een patiënt en laat dit onderzoeken door een labo. Wanneer de patiënt de factuur van het labo ontvangt, verwijt hij u hem niet ingelicht te hebben over de (hoge) prijs ervan. Gaat uw informatieplicht inderdaad zover? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMATIEVERPLICHTING

Hoe ‘juridisch veilig’ informeren over de nazorg?

Ook inzake de nazorg, nadat de patiënt het ziekenhuis verlaten heeft, rust er een informatieverplichting op u. Hoe kwijt u zich het best van deze taak? Een recent arrest, dat handelt over feiten van bijna 20 jaar geleden, licht toe... Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Wie en hoeveel moet u informeren als consulent?

Stel, een patiënt wordt voor een controle doorverwezen naar u. Het onderzoek is negatief wat betreft de gestelde vraag, maar levert wel andere informatie op. Waarop moet u letten om later niet aansprakelijk gesteld te worden? Meer...
Geactualiseerd op: 28.02.2020

Meer van Indicator