Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 9 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GRONDIG ONDERZOCHT - MEDISCHE SCHADE

Afgewezen door het FMO, dan maar naar de rechter?

Opdat het FMO een zgn. medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (moza) zou vergoeden, moet de schade ‘ernstig’ én ‘abnormaal’ zijn. Uit een recent arrest blijkt dat het FMO deze begrippen soms te streng toepast. In welke zin? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Kunt u een FMO-deskundige wraken?

Als u ‘gevat’ zou worden in een procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zal dit Fonds meestal een deskundige aanstellen. Wat kunt u doen als u twijfelt aan de onpartijdigheid van deze deskundige? Een vonnis licht toe. Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Het FMO over ballondilatatie-complicaties

Het F(onds) M(edische) O(ngevallen) onderzoekt ook, en zelfs eerst, of er sprake is van een medische fout. In een zaak waarin er complicaties optraden bij een ballondilatatie, oordeelde het dat dit het geval was. Wat zijn de gevolgen? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Het Fonds Medische Ongevallen over gangreen...

De eerste adviezen van het FMO werden gepubliceerd. Zo oordeelt het dat gangreen van Fournier na een heelkundige behandeling van anale wratten een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA) kan zijn. Wat betekent dit? Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - NO FAULTWET

Wanneer vergoedt het Fonds voor Medische Ongevallen?

Het Fonds Medische Ongevallen (FMO) zou nog maar 365 dossiers behandeld hebben. In amper tien van die dossiers werd er ook beslist om de patiënt effectief te vergoeden. Wanneer kan het Fonds precies een vergoeding toekennen? Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - SCHADEVERGOEDING

Kent u de voorwaarden van de No fault-wet?

Uit een onderzoek naar hun kennis van de No fault-wet zou blijken dat heel wat zorgverleners denken dat het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) altijd vergoedt als de zorgverlener aansprakelijk is. Klopt dat echter wel? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

No fault-wet in werking getreden

Op 1 september jl. is het Fonds voor vergoeding van medische ongevallen van start gegaan. In welke gevallen kan dit fonds aangesproken worden? Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

De twee sporen van de nieuwe No fault-wet...

Volgens de nieuwe No fault-wet kan een patiënt die slachtoffer geworden is van een medisch ongeval zich wenden tot het Fonds, maar hij kan ook nog naar de rechtbank gaan. Zal u zich dan op twee fronten tegelijk moeten verdedigen? Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Mogelijke nadelen van de No fault-wet voor u?

De bedoeling van de pas gepubliceerde No fault-wet is dat de patiënt vergoed kan worden zonder dat hij een medische fout hoeft aan te tonen. Toch zal men onderzoeken of er eventueel een fout gebeurd is. Hoe komt dat? Meer...
Geactualiseerd op: 15.11.2019

Meer van Indicator