Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SCHULDSALDOVERZEKERING

Wat als een van beiden overlijdt?

Bij de sluiting van uw woninglening hebben u en uw partner een schuldsaldoverzekering (SSV) afgesloten voor het geval een van beiden overlijdt. Welke zijn de fiscale gevolgen indien dat effectief zou gebeuren? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN

Uw vermogen ‘verschuiven’ mét ‘valscherm’?

Als een van de echtgenoten veel eigen vermogen heeft, is het vaak fiscaal gezien interessant om dit te ‘verschuiven’ naar de huwgemeenschap. Hoe doet u dat concreet en hoe dekt u zich in tegen een eventuele echtscheiding? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN

Vergroot de vrijstelling voor de gezinswoning!

Vermits de gezinswoning vrijgesteld is van successierechten, is het interessant om ervoor te zorgen dat meer dan de helft naar de langstlevende partner gaat. Hoe pakt u dat het best aan? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIEPLANNING

Maak een keuzelegaat (1%-100%) voor de gezinswoning!

Vermits de gezinswoning vrijgesteld is van successierechten, is het interessant om ervoor te zorgen dat soms 100%, soms 99% naar de langstlevende partner gaat. Hoe pakt u dat het best aan om problemen met de fiscus te vermijden? Meer...

PRIVÉ - ONROEREND GOED

Gezinswoning in elk gewest vrij van successierechten!

Na Vlaanderen wordt nu ook in Wallonië en Brussel de gezinswoning vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende partner. Onder welke voorwaarden is dat het geval en hoe kunt u deze vrijstelling optimaliseren? Meer...

GOED OM TE WETEN - FISCAAL

Gezinswoning onbelast in Brussel!

PRIVÉ - SCHENKING

Een ongekend fiscaal staartje bij een gift met rentelast?

Een bankgift met een zgn. (facultatieve) rentelast is momenteel zowat de meest populaire vorm van successieplanning. Wanneer wordt er echter toch nog een stukje belast in de successierechten als een van de ouders overlijdt? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN

Een testament ‘met keuze’ om (fiscaal) te optimaliseren?

U zou graag een testament opmaken, zodat uw partner bij uw overlijden kan kiezen voor die oplossing die zowel inzake comfort als inzake fiscaliteit de beste keuze is. Kan dat via een testament en hoe pakt u dat het best aan? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN

Successierechten op uw levensverzekeringen?

U heeft wellicht ook ‘levensverzekeringen’ waarbij er een bepaald kapitaal uitgekeerd wordt bij vroegtijdig overlijden (bv. groepsverzekering, Tak 21, enz.). Betalen uw nabestaanden hierop successierechten als u plots zou overlijden? Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN

Successierechten op uw schuldsaldoverzekering?

Stel, u heeft een woninglening en een schuldsaldo­verzekering (SSV). Wanneer wordt een dergelijke SSV bij overlijden belast in de successie­rechten? Speelt het een rol onder welk stelsel u gehuwd bent of samenwoont? Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator