Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INFORMED CONSENT

Hoe de informatieplicht vervullen t.a.v. anderstaligen?

Stel, een patiënt moet een heelkundige ingreep ondergaan, maar spreekt geen woord Nederlands, Frans, Engels of Duits. Toch heeft u ook t.a.v. zo’n patiënt ‘eenzelfde’ wettelijke informatieplicht. Hoe gaat u daar het best mee om? Meer...

MEDISCH RECHT - INFORMATIEPLICHT

Een (tand)arts moet toch geen offerte maken?

Begin maart had men het in de media over de conventieperikelen anno 2017 bij de (tand)artsen. “Vraag een prijsofferte vóór uw bezoek (wegens het gebrek aan tariefzekerheid)”, luidde het devies. Bent u wettelijk verplicht daarop in te gaan? Meer...

INFORMED CONSENT

Bewijslast omgekeerd, of niet?

Eind 2015 las u wellicht ook berichten als zou het Hof van Cassatie de bewijslast inzake informed consent naar de zorgverlener verschoven hebben. Klopt dit? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMATIEPLICHT

Altijd safe met een toestemmingsformulier?

Stel, een patiënt beweert dat u hem onvoldoende geïnformeerd heeft over de ingreep, terwijl u over een ondertekend toestemmingsformulier beschikt. Bent u met zo’n formulier dan niet ‘juridisch’ beschermd? Een recent arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Het is toch niet de patiënt die de anesthesie bepaalt?

Stel, een patiënt wordt geopereerd aan de knie onder lokale anesthesie, terwijl hij een algemene verdoving verkoos. Kan hij, als er complicaties optreden, de anesthesist aansprakelijk stellen? Het Hof van Cassatie licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMED CONSENT

Informeren moet, een offerte maken niet...

Uw wettelijke informatieverplichting slaat niet alleen op het medische aspect van de behandeling, maar ook op het financiële aspect ervan. Wat wordt daaronder verstaan en hoe moet u te werk gaan? Een recent cassatiearrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMED CONSENT

Wat als u plots niet zelf kunt opereren?

Stel, om (onvoorziene) organisatorische redenen kunt u een bepaalde ingreep niet zelf uitvoeren en u geeft die door aan een collega. Kunt u daardoor juri­dische problemen krijgen? Uit een recent gepubliceerd vonnis blijkt van wel... Meer...

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - INFORMED CONSENT

Hoe groot is het risico van een verzwegen risico?

De bewijslast inzake het mogelijk onvoldoende informeren over de risico’s van een ingreep rust op de patiënt. Hoe beoordeelt men in de rechtspraak dan of er een oorzakelijk verband is tussen die gebrekkige info en de eventuele schade? Meer...

MEDISCH RECHT

Goed willen doen of informatie geven?

Zoals u weet, moet u over de toestemming van de patiënt beschikken vooraleer u een bepaalde ingreep mag uitvoeren. Wist u echter al dat dit ook geldt voor elk voorafgaand diagnoseonderzoek? Hoe pakt u dat het best aan? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Naar een informed extended consent?

Stel, u heeft uw patiënt geïnformeerd over de ingreep die u zal doen, maar tijdens de operatie blijkt dat u iets verder moet gaan dan gepland. In welke mate moet u dan eerst opnieuw de toestemming vragen? Een recent arrest licht toe… Meer...
Geactualiseerd op: 02.07.2020

Meer van Indicator