Recentste nummer

BELASTINGCONTROLE

Opgelet als u een akkoord tekent!

Tekent u na een controle een akkoordverklaring, dan is het belangrijk dat de punten die gecontroleerd wer-den, daarin opgesomd worden. Waarop moet u letten?
Meer...

PREMIES VOOR HUISARTSEN

Impulseo I: ook voor wie al lang erkend is en nu verhuist?

Als een huisarts zich vestigt in een zgn. prioritaire zone, kan hij/zij een premie krijgen van € 20.000 of € 25.000. In juli 2019 werden de nieuwe lijsten van deze ‘huisartsarme’ zones, die gelden tot eind 2020, bekendgemaakt. Geldt deze regeling ook voor een al langer erkende huisarts die naar zo’n zone verhuist?
Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Moet u niet altijd alles vergoeden bij een fout?

Stel, er doet zich bij een operatie een complicatie voor die zelfs met de beste zorgen niet vermeden had kunnen worden. Nadien neemt de schade echter verder toe en dát wrijft men u aan. Kan men u dan, als u al aansprakelijk zou zijn, voor de volledige schade doen opdraaien? Het Hof van Cassatie licht toe...
Meer...

BELASTINGAFTREK - WONING

Looptijd van uw woonlening verlengen: loont dat ook fiscaal?

Vermits de rente voor hypothecaire leningen nog steeds historisch laag staat, overweegt u om uw lopend woonkrediet te herfinancieren en tevens de looptijd ervan te verlengen. Levert die verlenging u dan fiscaal ook nog iets op?
Meer...

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Moeten hervatten van de controlearts... en dat mislukt

Stel, de controlearts van de werkgever oordeelt dat een zieke patiënt al eerder kan hervatten dan op uw attest staat. Die patiënt gaat ook weer werken, maar moet al na een paar uur terug naar huis keren. Wat zijn de juridische gevolgen?
Meer...

PRIVÉ - KINDEREN

Studentenwerk in nieuw academiejaar: nog fiscaal ten laste?

Nu het academiejaar 2019-2020 weer start, zal uw zoon of dochter ook weer (‘s avonds) als jobstudent gaan werken. Het is uiteraard niet de bedoeling dat hij/zij zo veel zou werken dat hij/zij niet langer fiscaal ten laste zou zijn. Hoeveel is dat dan en springt die teller terug op 0 bij de start van een nieuw academiejaar?
Meer...

RECHT - AANNEMER

Hoe uw aannemer aan de timing houden?

In 2019 zijn er nooit geziene wachttijden in de bouw, zo stond er in de pers. Hoe vermijdt u dat ook u daar de dupe van bent, als u eerstdaags bepaalde werken wilt laten uitvoeren? Welke afspraken maakt u het best en wat als dat niet lukt?
Meer...

GOED OM TE WETEN - SUCCESSIE

Mag u stoute erfgenamen straffen?

GOED OM TE WETEN - VENNOOTSCHAP

Inbreng van bouwgrond tegen 0% of 10%?

Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator