Recentste nummer

BELASTINGAANGIFTE

Voor wie telt de CO2 al in de pb?

Heeft u geen vennootschap, dan zullen de autokosten in de nakende aangifte van 2018 voor het eerst afhangen van de CO2 -uitstoot. Welke gevolgen heeft dit?
Meer...

VENNOOTSCHAP - WONING

Te veel betaalde belasting op uw woning recupereren?

Woont u gratis in (een deel van) een woning van uw vennootschap, dan werd u op dit voordeel de voorbije jaren te zwaar belast (dankzij een aanpassing van de regels). Voor hoeveel jaren kunt u de te veel betaalde belastingen terugvragen?
Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID

Kan de verzekeraar zijn kar keren?

Stel, een ontevreden patiënt beschuldigt u van een medische fout. Uw BA-verzekeraar is eerst, net als u, van mening dat dit onterecht is en wijst uw aansprakelijkheid af. Kan die verzekeraar dan later toch nog – tegen uw zin – instemmen met een minnelijke medische expertise (MME)? Een recent arrest licht toe...
Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Heeft de lasthebber zorgvolmacht het laatste woord?

Sinds 01.03.2019 kan men in een zorgvolmacht ook iemand aanduiden voor de uitoefening van de patiëntenrechten. Stel, die lasthebber zorgvolmacht gaat niet akkoord met uw ‘medisch beleid’. Moet u zich daar dan naar schikken?
Meer...

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN

Ook 10 dagen vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Werknemers die vader worden, kunnen al langer 10 dagen vaderschapsverlof nemen, wanneer hun echtgenote bevallen is. Sinds 1 mei 2019 geldt dit ook voor (jonge) zelfstandigen of vrije beroepers die vader geworden zijn. Wat houdt dit in?
Meer...

PRIVÉ - SUCCESSIEPLANNING

Fiscale alternatieven voor de Vlaamse erfenissprong?

In Vlaanderen heeft u een jaar de tijd om een stuk van de erfenis gratis door te schuiven naar uw kinderen. Wat is het alternatief voor Brussel en Wallonië? En wanneer is dat alternatief ook in Vlaanderen beter?
Meer...

SCHULDSALDOVERZEKERING

Wat betekent het dat de verzekeraar kanker moet vergeten?

Een nieuwe wet moet het vanaf 1 februari 2020 gemakkelijker maken voor mensen die ooit kanker hadden en genezen zijn, om een schuldsaldoverzekering aan te gaan. Wat houdt dit in? En geldt dit ook voor andere aandoeningen?
Meer...

GOED OM TE WETEN - BOEKHOUDER

Uw boekhouder is eerstdaags accountant!

GOED OM TE WETEN - FISCAAL

Aangifte personenbelasting in Staatsblad!

Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator