Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OVERDRACHT ONDERNEMING

Brussel: schenking familiebedrijf nu aan 0%

Sinds 1 januari 2017 heeft het Brussels gewest het tarief voor de schenking van een familiale onderneming verlaagd naar 0%. Daarnaast geniet nu ook een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik dat gunsttarief. Aan welke voorwaarden moeten u en uw bedrijf voldoen om het tarief van 0% te genieten? Wat zijn dan de aandachtspunten als u met meerdere vennootschappen werkt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een gesplitste schenking?

Bespaart u ook successierechten door een schenking op te splitsen en bv. het vruchtgebruik aan uw kinderen te schenken en de blote eigendom aan uw kleinkinderen? Vermindert u daarmee ook de schenkingsrechten? Hoe kunt u via een voorafgaande schenking van de blote eigendom aan uw kinderen het vruchtgebruik op eigen goederen toch fiscaal voordelig toekennen aan de langstlevende? Meer...

SCHENKEN

Uw schenking ‘opsplitsen’?

Om schenkingsrechten te vermijden schenken ouders meestal met een hand- of bankgift of voor een Nederlandse notaris. Waarom kunt u die schenkingsakte dan beter opsplitsen? Hoe bespaart u daarmee registratierechten als een van de ouders achteraf ernstig ziek wordt? En is zo’n opsplitsing ook mogelijk bij een hand- of bankgift? Waarmee moet u dan zoal rekening houden? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Uw bedrijf schenken met controlebehoud?

Sinds 2012 kunt u in Vlaanderen uw familiebedrijf schenken tegen 0%. De meeste ondernemers behouden echter graag ook de controle over en de inkomsten uit hun bedrijf. Is de schenking van de blote eigendom van uw aandelen daarvoor een goede oplossing? Hoe kunt u via een maatschap schenken met behoud van controle? Welke andere voordelen en mogelijkheden biedt zo’n maatschap? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Bedrijfsschenking: tweemaal vrijgesteld?

Zoals u weet, geldt er in het Vlaams gewest een vrijstelling van schenkingsrechten voor familiale vennootschappen. Minder bekend is dat u er via een restschenking voor kunt zorgen dat uw bedrijf daarna bij het overlijden van uw kinderen ook belastingvrij naar uw kleinkinderen overgaat. Wat zijn de andere voordelen van zo’n restschenking? En wat zijn daarbij de aandachtspunten? Meer...

SCHENKING

Hoe het best roerende goederen schenken?

Wie geen schenkingsrechten wil betalen, heeft de keuze tussen een handgift, een bankgift of een schenking voor de Nederlandse notaris. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een hand- of bankgift? Wanneer moet u toch naar de notaris? Wat is de beste strategie om goedkoop en toch juridisch en fiscaal gezien sluitend te schenken? Kunt u ook een verzekering schenken en hoe doet u dat? Meer...

SUCCESSIERECHTEN

Houd erfenissen en schenkingen traceerbaar

Wat u via een erfenis of schenking krijgt, is een eigen goed. Bij het overlijden van uw partner betaalt u geen successierechten. Hoe bewijst u dat een goed eigen is? Wat is het risico met een gemeenschappelijke bankrekening? Wat is het voordeel van een beding van terugkeer en een restschenking? Waarom en hoe zorgt u er als schenker het best voor dat de geschonken goederen identificeerbaar blijven? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Generation skipping ‘op maat’

U bezit onroerend goed (al dan niet in een patrimoniumvennootschap) en u wilt aan successieplanning doen. U wilt zich het vruchtgebruik voorbehouden en de blote eigendom aan uw kleinkinderen geven, maar er tegelijk voor zorgen dat bij uw overlijden uw vruchtgebruik overgaat op uw kinderen. Kan dat wel? Hoeveel kost dat precies en kunt u deze constructie verder ‘op maat’ uitbouwen? Meer...

SCHENKING - AANDELEN

Een veilige én goedkope bedrijfsschenking?

U wilt uw bedrijf stilaan overlaten aan (één of meer van) uw kinderen via een schenking van uw aandelen. U wilt dat wel op een relatief goedkope én volledig veilige manier doen, zodat er achteraf geen problemen kunnen ontstaan inzake successierechten of erfeniskwesties. Hoe pakt u dat (in de verschillende gewesten) het best aan? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Nog vlug uw aandelen aan toonder drukken?

Veel NV’s hebben aandelen aan toonder, die vaak echter nooit effectief gedrukt werden. Kunt u dan vandaag (nu de aandelen aan toonder ‘afgeschaft’ zijn) alsnog deze aandelen laten drukken (of zelfs zelf printen via uw pc) en ze dan via een handgift wegschenken? Wat als u in het verleden een handgift gedaan heeft van aandelen aan toonder die tot op heden nooit gedrukt geweest zijn? Meer...
Geactualiseerd op: 19.10.2017

Meer van Indicator