Artikeldatabank

Zoekresultaat: 32 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Groepsverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOEN

Uw extralegaal pensioen vervroegd opnemen?

Zoals we eerder berichtten vindt u nu op ‘mypension.be’ informatie over uw aanvullend pensioen. Op die website vindt u wel enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u op de uitkering? Wie kan nog vóór 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant? Kunt u uw IPT vervroegd opnemen en tegelijk bv. uw VAPZ of uw pensioensparen verder laten lopen, of omgekeerd? Meer...

PENSIOEN

Info aanvullend pensioen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten voor informatie over hun aanvullend pensioen nu door naar een website, http://www.mypension.be . Misschien kreeg ook u daarover onlangs een schrijven. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u die informatie correct? Is de verzekeraar nu effectief niet langer verplicht om jaarlijks een pensioenfiche op te maken? Meer...

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Voortaan een echte groepsverzekering?

Sinds 1 januari 2012 is de mogelijkheid om een interne pensioenvoorziening aan te leggen ‘afgeschaft’ en sinds eind vorig jaar zijn ook de concrete modaliteiten daaromtrent bekend. Stel dat u in uw vennootschap zo’n interne pensioenvoor­ziening aangelegd had, wat betekent dat dan concreet voor u? Wat moet u nu concreet doen en hoeveel zal dat u (fiscaal gezien) kosten? Meer...

PENSIOENOPBOUW

Goede opbouw van uw aanvullend pensioen?

Een aanvullend pensioen opbouwen is een must voor wie zijn levensstandaard wil behouden na zijn pensioen. Hoe weet u hoeveel uw aanvullend pensioen zal be­­dragen? Stel dat u verwacht om maandelijks minimaal € 1.500 aanvullend pensioen te ontvangen, hoeveel moet u dan nu daarvoor opbouwen? Kunt u dit nog bijsturen door uw inkomen de laatste jaren vóór uw pensioen nog fors op te trekken? Meer...

PENSIOEN

Uw extralegaal pensioen zwaarder belast?

Di Rupo & co sparen zoals u weet in hun ‘belastingdrift’ ook uw extralegaal ­pensioen (o.a. uw groepsverzekering) niet. Wordt u nu voortaan zwaarder belast op uw extralegaal pensioen? Wat verandert er concreet voor uw groepsverzekering, uw VAPZ en uw interne pensioenvoorziening? Blijven deze fiscaal gezien nog altijd interessant? Hoe kunt u eventueel anticiperen op bepaalde wijzigingen? Meer...

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW

Interne pensioenvoorziening omvormen?

U kunt een extralegaal pensioen opbouwen via een klassieke groepsverzekering, maar u kunt ook binnen uw eigen vennootschap een zgn. interne pensioen­voorziening aanleggen. Uw vennootschap zorgt dan zelf voor een pensioenkapitaal dat ze u uitkeert wanneer u met pensioen gaat. Moet u deze nu onder druk van Di Rupo & co omzetten naar een echte groepsverzekering (zgn. externaliseren)? Meer...

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Uw groepsverzekering in kapitaal of in rente?

De meeste groepsverzekeringen bieden op het einde van de rit de mogelijkheid om te kiezen tussen een uitkering in kapitaal van het extralegale pensioen dat u zo opbouwt en een uitkering in de vorm van een periodieke rente. Welke van beide kiest u het best? Welke zijn de voor- en nadelen van het ene en het andere? Wordt u in beide gevallen lager belast wanneer u tot uw 65ste blijft werken? Meer...

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Een hogere premie groepsverzekering?

U wilt een zo hoog mogelijke premie storten voor uw groepsverzekering. De ­premies die uw vennootschap in uw groepsverzekering stort, zijn voor haar echter maar aftrekbaar zolang de zgn. 80%-grens niet overschreden wordt. Waarop moet u letten en wat moet u allemaal zeker doorgeven aan uw verzekeraar zodat hij een zo hoog mogelijke aftrekbare premie kan berekenen? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Is Frankrijk geen fiscale vluchtroute meer?

Tot voor kort kon u aan de belastingheffing (en sociale bijdrage) op uw groeps­verzekering ontsnappen door vóór het einde van het contract naar Frankrijk te verhuizen. Frankrijk belastte nl. geen pensioenkapitalen. Voortaan belast Frankrijk dergelijke pensioenkapitalen echter toch. Op het eerste gezicht heeft het dus geen zin meer om louter om deze fiscale reden naar Frankrijk te verhuizen. Of wel? Meer...

BEDRIJFSLEIDER

Fiscale gevolgen wanneer u ermee stopt?

Over enkele jaren zal u ermee stoppen en dus ook uw functie als zaakvoerder of bestuurder van uw vennootschap neerleggen. Laat u uw vennootschap over aan uw kinderen, dan zal u mogelijk in eerste instantie nog een deel van uw aandelen behouden. Wat zijn de fiscale gevolgen van dit ontslag voor u privé en wat zijn de gevolgen voor de persoon die u als zaakvoerder of bestuurder opvolgt? Meer...
Geactualiseerd op: 20.10.2017

Meer van Indicator